Vårdförsäkring

Med Vårdförsäkring får du snabbt bra vård, så att du som egenföretagare så fort som möjligt blir frisk och kan komma tillbaka till jobbet. Och för dina anställda är en bra vårdförsäkring en attraktiv förmån. Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB.

Om Vårdsförsäkring Mer fakta Försäkringsförmedling Priser, villkor, förköpsinformation Om Vårdsförsäkring

Om Vårdförsäkring

Som egenföretagare är det viktigt att snabbt få bra vård så att du så fort som möjligt ska bli frisk och kunna komma tillbaka till jobbet. För företaget innebär det dessutom en trygghet att veta att både du själv och dina anställda snabbt får bra vård.

Dina fördelar:

 • Snabb sjukvård när du eller en nyckelperson i företaget behöver vård.
 • Kan tecknas av företag till förmån för en anställd.
 • Även den anställdes familj kan skyddas genom försäkringen.
Mer fakta

Vårdförsäkring ger ersättning för

Vårdförsäkring finns i två varianter; en individuell försäkring och en gruppförsäkring. Individuell ansökan kan göras av privatpersoner, företagare eller grupper av anställda som är färre än fem personer. Även den försäkrades barn kan skyddas. Gruppförsäkringen går att teckna om minst fem anställda kan anslutas, Även den försäkrades make/maka/sambo och barn kan skyddas.

Vårdförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för bland annat:

 • privat eller offentlig läkarvård
 • resor och logi
 • rehabilitering
 • läkemedel
 • psykologbehandling

För varje sjukdomstillfälle gäller en självrisk på 500 kronor och ansvarstiden gäller så länge försäkringen är i kraft. Försäkringsersättningen för läkemedel och sjukvårdskostnad per försäkrad och skadefall är maximerad till 3 miljoner kronor.  Förutsättningen är att kostnaderna anmälts inom tolv månader efter ett olycksfall eller en sjukdom. Se försäkringsvillkoren för fullständig omfattning och begränsningar.

Försäkringen kan tecknas för den som:

 • för individuell försäkring är kravet att ha fyllt 16 år men inte 64 år vid försäkringens tecknande
 • för gruppförsäkring är kravet att ha fyllt 18 år men inte 64 år vid försäkringens tecknande
 • är folkbokförd och bosatt i Sverige
 • är inskriven försäkringskassan
 • är medborgare i land inom Norden eller ha varit bosatt i Sverige i minst 2 år före anslutningen
 • klarar hälsoprövningen

Skatteregler

Företagsbetald försäkring

Utbetalning från Vårdförsäkring är skattefri och kostnaden för försäkringen är inte avdragsgill. Ersättning för patientavgift och medicin upp till högkostnadsskyddet förmånsbeskattas hos den anställde och kostnaden är avdragsgill.

Privatbetald försäkring

Utbetalning från Vårdförsäkring är skattefri och kostnaden för försäkringen är inte avdragsgill.

Kontakt vid sjukdom

Kontakta BNP Paribas Cardif Nordic sjukvårdsupplysning (öppen dygnet runt) på telefon 020-98 75 00 eller +4631 707 98 66.

Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

BNP Paribas Cardif Försäkring AB organisationsnummer 516406-0567, är försäkringsgivare för Vårdförsäkringen.

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Produkten kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat lägre pris. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 20 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 20 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga. 20 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och BNP Paribas Cardif är Finansinspektionen.

Priser, villkor, förköpsinformation

Priser

Kostnad för Vårdförsäkring per person och månad.

Vårdförsäkring
ÅlderGruppIndividuellBarn < 25 år
< 36 år186 kr206 kr118 kr 
36-45 år235 kr255 kr118 kr 
46-55 år284 kr304 kr118 kr 
56-65 år343 kr363 kr118 kr