Vårdförsäkring Plus

Har du tänkt på vad som händer om du blir sjuk och inte kan jobba? Hur skulle jobbet klara sig utan dig? Och hur skulle du klara dig ekonomiskt? Med Vårdförsäkring Plus får du bästa tänkbara vård, så att du snabbt kan komma tillbaka. Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB.

Om Vårdförsäkring Plus Mer fakta Försäkringsförmedling Priser, villkor, förköpsinformation Om Vårdförsäkring Plus

Fördelar med en Vårdförsäkring Plus

Vårdförsäkring Plus är vår bästa vårdförsäkring. Den ger dig bra vård när du som bäst behöver den. Du slipper vårdköer och kommer snabbt till ett bra vårdgivare som kan behandla just ditt symptom.

Fördelar med Vårdförsäkring Plus:

 • Snabb tillgång till sjukvård när du eller en nyckelperson i företaget behöver vård.
 • Kan tecknas av företag till förmån för en anställd.
Mer fakta

Ger ersättning för:

Vårdförsäkring Plus finns i två varianter, en individuell försäkring och en gruppförsäkring. Individuell ansökan kan göras av privatpersoner och företagare och kan tecknas av en upp till fyra personer. Gruppförsäkring går att teckna om minst fem anställda kan anslutas. Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för bland annat:

 • privat specialistvård
 • operation och sjukhusvård
 • resor och logi
 • läkemedel
 • ersättning för tandskada vid olycksfall och sjukdom
 • vaccination mot influensa
 • hälsoundersökning
 • hemhjälp efter operation
 • en andra läkarbedömning
 • dietistbehandling.

Det är ingen självrisk för Vårdförsäkring Plus och ansvarstiden gäller så länge försäkringen är i kraft. Försäkringsersättningen för läkemedels-  och sjukvårdskostnad per försäkrad och skadefall är maximerat till 10 miljoner kronor Se försäkringsvillkoren för fullständig omfattning och begränsningar.

Försäkringen kan tecknas för den som:

 • har fyllt 18 år men inte 70 år vid försäkringens tecknande
 • är folkbokförd och bosatt i Sverige
 • är inskriven i försäkringskassan
 • är medborgare i land inom Norden eller har varit bosatt i Sverige minst 2 år före anslutningen 
 • klarar hälsoprövningen.

Skatteregler

Företagsbetald försäkring

Utbetalning från Vårdförsäkring Plus är skattefri och kostnaden för försäkringen är inte avdragsgill. Ersättning för patientavgift och medicin upp till högkostnadsskyddet förmånsbeskattas hos den anställde och kostnaden är avdragsgill.

Privatbetald försäkring

Utbetalning från Vårdförsäkring Plus är skattefri och kostnaden för försäkringen är inte avdragsgill.

Kontakt vid sjukdom

Kontakta BNP Paribas Cardif Nordic sjukvårdsupplysning (öppet dygnet runt) på telefon 020-98 75 00 eller +46 31 707 98 66.

Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

BNP Paribas Cardif Försäkring AB organisationsnummer 516406-0567 är försäkringsgivare för Vårdförsäkring Plus.

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Produkten kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat lägre pris. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 20 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 20 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 20 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och BNP Paribas Cardif är Finansinspektionen. 

Priser, villkor, förköpsinformation

Priser

Kostnad för Vårdförsäkring Plus per person och månad.

Vårdförsäkring Plus
ÅlderGruppIndividuell
< 36 år453 kr470 kr
36-45 år621 kr665 kr
46-55 år789 kr834 kr
56-65 år1.259 kr1.330 kr
66-70 år1.915 kr1.995 kr
71-75 år2.261 kr2.340 kr
76-80 år2.713 kr2.793 kr
81-85 år2.943 kr3.023 kr
> 85 år3.191 kr3.280 kr