Tjänstegruppliv (TGL)

Tjänstegruppliv (TGL) är en livförsäkring som du som företagare tecknar åt dina anställda. Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp till den avlidnes anhöriga.

Vi erbjuder Tjänstegruppliv i samarbete med If Livförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Om Tjänstegruppliv Mer fakta Försäkringsförmedling Pris och villkor Om Tjänstegruppliv

Fördelar med Tjänstegruppliv

Tjänstegruppliv är en livförsäkring och kapitalförsäkring för dödsfall utan sparande.

 • Ekonomisk hjälp för familjen till den som avlider
 • Barnskydd ingår
 • Begravningshjälp
 • Arbetsgivaren betalar försäkringen
Mer fakta

Vad försäkringen innehåller

 • Ett grundbelopp, d.v.s. det engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall, hur mycket som betalas beror på åldern. Pengarna betalas till försäkringens förmånstagare. Om inget annat anges är förmånstagaren i första hand make/registrerad partner/sambo och i andra hand arvsberättigande barn.
Grundbeloppets storlek angiven i antal prisbasbelopp: Har den försäkrade vid dödsfallet fylltVid helt grundbelopp (Gäller om den försäkrade hade en genomsnittlig arbetstid på minst 15 timmar/vecka)Vid halvt grundbelopp (Gäller om den försäkrade hade en genomsnittlig arbetstid på minst 8 men inte 15 timmar/vecka)
18 men ej 55 år6,00 3,00
55 men ej 56 år5,502,75
56 men ej 57 år5,002,50
57 men ej 58 år4,502,25
58 men ej 59 år4,002,00
59 men ej 60 år3,501,75
60 men ej 61 år3,001,50
61 men ej 62 år 2,501,25
62 men ej 63 år2,001,00
63 men ej 64 år1,500,75
64 men ej 70 år1,000,50

Om den som avlider har fyllt 55 år (men inte 70 år) och efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år, är grundbeloppet alltid 6 respektive 3 prisbasbelopp.

 • Ett barnskydd, om du har barn under 20 år, betalas dessutom ett barntillägg ut. Beloppet är beroende av barnets ålder och betalas per barn.
Barntilläggets storlek angiven i antal prisbasbelopp: Barnets ålder vid dödsfalletVid helt grundbelopp (Gäller om den försäkrade hade en genomsnittlig arbetstid på minst 15 timmar/vecka)Vid halvt grundbelopp (Gäller om den försäkrade hade en genomsnittlig arbetstid på minst 8 men inte 15 timmar/vecka)
Ej fyllt 17 år2,001,00
Fyllt 17 men ej 19 år1,500,75
Fyllt 19 men ej 20 år1,000,50
 • Begravningshjälp, dödsboet får ändå hjälp med begravningskostnader med 0,5 prisbasbelopp om inget grundbelopp betalas från försäkringen.

 • Efterskydd, TGL fortsätter att gälla i tre månader trots att anställning har upphört. Läs mer i villkorenÖppnas i nytt fönster.

Vem kan köpa TGL?

Försäkringen kan köpas av dig som företagare (med eller utan kollektivavtal) och dina anställda som är:

 • fullt arbetsföra
 • 18 år fyllda men inte fyllt 61 år. Försäkringen gäller t.o.m. 70 års ålder.
 • folkbokförda och bosatta i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bor i annat nordiskt land.

Kontakt

Om du råkar ut för en skada anmäler du den till If via webbenÖppnas i nytt fönster, eller ringer 0771-815 815. 

Försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. If Livförsäkring AB, org.nr 516405-0252, är försäkringsgivare för Tjänstegruppliv.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 12 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 12 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 12 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och If Livförsäkring är Finansinspektionen.

Pris och villkor

Pris och villkor

Priset för Tjänstegruppliv beror på antalet försäkrade. Du kan läsa vårt exempelvillkor här (pdf, 847 KB)Öppnas i nytt fönster