Sjukvårdsförsäkring

En Sjukvårdsförsäkring är en trygg och omtänksam förmån för dig och din personal, samtidigt som du minskar riskerna för lång sjukfrånvaro.

Vi erbjuder Sjukvårdsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Om Sjukvårdsförsäkring Mer fakta Försäkringsförmedling Pris och villkor Om Sjukvårdsförsäkring

Fördelar med en Sjukvårdförsäkring

Du och dina anställda får snabbt tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Fördelarna med Sjukvårdsförsäkring:

  • Ett enda telefonsamtal räcker för att få hjälp med sjukvårdsrådgivning och bokning av behandling.
  • I försäkringen ingår bland annat en vårdgaranti som garanterar att behandlingen påbörjas inom 14 arbetsdagar.
Mer fakta

Vad försäkringen innehåller

Det finns tre olika sjukvårdsförsäkringar att välja mellan, beroende på just ditt behov. Alla försäkringarna gäller med 500 kronor i självrisk vid det första läkarbesöket, vilket är den del du betalar själv.

InnehållSjukvård BasSjukvård PlusSjukvård Komplett
Vårdgaranti 14 arbetsdagar
Utan krav på remiss
Specialistvård, operation och sjukhusvård
Rådgivning och aktiv uppföljning
Ny medicinsk bedömning av annan läkare
Ideell ersättning vid stora operativa ingrepp: 10 000 kr
Resor och logi, 200 000 kr

Psykolog och kristerapi 10 behandlingar
Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor. 200 kr i egenavgift/besök
Eftervård, medicinsk rehabilitering och hjälpmedel
Logoped
Dietist

Medicinska hjälpmedel
Kostnader vid offentlig vård (patientavgifter)
Läkemedel
Kritisk sjukdom, ersättning med 3 prisbasbelopp vid särskilda diagnoser
Primärvårdsservice, inkluderar även läkarbesök för enklare och kortvariga besvär exempelvis luftvägsinfektioner.

Läs en mer detaljerad beskrivning av sjukvårdsförsäkringarna här (pdf, 217 KB)Öppnas i nytt fönster

Vem kan köpa försäkringen?

Försäkringen kan köpas av dig som företagare och dina anställda som är:

  • fullt arbetsföra
  • 18 år fyllda men inte fyllt 61 år. Försäkringen gäller t.o.m. 70 års ålder
  • folkbokförda och bosatta i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bor i annat nordiskt land.

Skatteregler

Sjukvårdsförsäkringen är delvis avdragsgill och ersättning är skattefri.

Skatteregler lite mer i detalj
Vissa delar av sjukvårdsförsäkringen ska den anställde förmånsbeskattas för. Hur stor andel av det totala priset som dessa delar utgör framgår av tabellen nedan.

Sjukvård BasSjukvård PlusSjukvård Komplett
Avdragsgill andel av totalpris2 %5 %5 %
Inte avdragsgill andel av totalpris98 %95 %95 %
Del av totalpris som ska
förmånsbeskattas av den försäkrade
2 %5 %5 %

Kontakt vid sjukdom

Första steget om du blir sjuk och behöver använda försäkringen, är att kontakta Ifs Vårdplanering. Du får direktkontakt med en legitimerad sjuksköterska med kunskap och erfarenhet ger dig tillgång till rätt vård i rätt tid. Du får även tillgång till portalen If Vårdplanering där du kan läsa om hur försäkringen gäller, hur du kan kontakta vårdplaneringen och anmäla skada.

Läs mer på om Vårdförsäkringen hos If härÖppnas i nytt fönster

If Vårdplanering
Rådgivning
Öppet dygnet runt, alla dagar
Telefon: 020-620 620

Tidsbokning
Vardagar 08:00-17:00
Telefon: 020-620 620

Utomlands
Telefon: +46 8 792 72 72
Akut skada eller sjukdom
Ring 112 vid akut skada eller sjukdom
Avbokning
Ring alltid oss om du måste avboka en tid du har fått, avbokningar kan inte göras via mejl. Avbokning av besök ska göras minst 24 timmar innan bokad tid. Uteblir du från bokat besök debiteras kostnaden. 
Tips! Måndag förmiddag är det flest som ringer, undvik kötider genom att ringa vid en annan tidpunkt.
Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102, är försäkringsgivare för Sjukvårdförsäkringen.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 12 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 12 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 12 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och If Skadeförsäkring är Finansinspektionen.

Pris och villkor

Pris och villkor

Priset beror på din ålder och vilken Sjukvårdsförsäkring du väljer. Du kan läsa vårt exempelvillkor  här (pdf, 847 KB)Öppnas i nytt fönster.