Olycksfallsförsäkring

Trygghet är något de flesta värderar högt, och där kan vi hjälpa till. Med en Olycksfallsförsäkring får du som företagare och dina anställda skydd om olyckan är framme.

Vi erbjuder Olycksfallsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Om Olycksfallsförsäkring Mer fakta Försäkringsförmedling Pris och villkor Om Olycksfallsförsäkring

Fördelar med en Olycksfallsförsäkring

En olycka kan även drabba dig ekonomiskt. En Olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning om någon anställd skulle skada sig. 

Dina fördelar: 

  • Ekonomisk ersättning vid allvarlig skada och även för kostnader
        som skadan medför
  • Skyddar dygnet runt, både på arbetet och på fritiden i hela Norden
  • Ger skattefri ersättning
Mer fakta

Vad försäkringen innehåller

Vid olycksfall betalar försäkringen ersättning för de moment som beskrivs nedan. 

Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr eller 2 000 000 kr
Självrisk: Ingen

Vad försäkringen innehåller
Kostnader för läkarvård m.m.Läkarvård, sjukhusvård, behandling, receptbelagd medicin och hjälpmedel. Ersättning betalas också för behandling av legitimerad sjukgymnast eller behandling av annan legitimerad vårdgivare. 
ResekostnaderResekostnader i samband med vård och behandling.
TandbehandlingskostnaderKostnader för behandling av tandskada vid olycksfall (undantag för tugg- och bitskador).
MerkostnaderMerkostnader för kläder och personliga tillhörigheter som förstörs vid olycksfallet.
RehabiliteringVård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till inklusive arbetsprövning, arbetsträning och omskolning
HjälpmedelKostnader för hjälpmedel som behövs i bostaden eller i bilen för att underlätta vardagen efter olycksfallet eller som kan öka rörelseförmågan. Även anpassning i bostaden kan betalas om det är en engångsåtgärd.
Medicinsk invaliditetOm olycksfallet leder till en permanent nedsättning av arbetsförmågan (minst 50 %) betalas en procentsats av försäkringsbeloppet.
Ekonomisk invaliditetOm olycksfallet leder till en permanent nedsättning av arbetsförmågan (minst 50 %) betalas en procentsats av försäkringsbeloppet.
DödsfallMindre belopp betalas till dödsboet och högre belopp betalas till den avlidnes anhöriga.
Sveda och värkBetalar ersättning om du skadas vid olycksfallet så detta medför en sjukskrivning till minst 25 % som varar i minst 30 dagar. Ersättningsbeloppet bestäms av skadeståndslagen.
ÖverfallOm du råkar ut för ett överfall betalas ersättning för skadestånd som du har rätt till men inte kan få från annat håll, t.ex. om gärningsmannen är okänd. 

Vem kan köpa försäkringen?

Försäkringen kan köpas av dig som företagare och dina anställda som är:

  • fullt arbetsföra
  • 18 år fyllda men inte fyllt 61 år. Försäkringen gäller t o m 65 års ålder.
  • folkbokförda och bosatta i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bor i annat nordiskt land (för den som inte är bosatt och folkbokförd i Sverige betalas ersättning upp till högkostnadsskyddet. Ingen ersättning betalas för ekonomisk invaliditet eller dödsfall).

Kontakt vid skada

Om du råkar ut för en skada anmäler du den till If via webben härÖppnas i nytt fönster, eller ringer på 0771-815 815.

Försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102, är försäkringsgivare för Sjukvårdförsäkringen.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 12 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 12 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 12 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och If Skadeförsäkring är Finansinspektionen.

Pris och villkor

Pris och villkor

Priset på försäkringen beror på antalet försäkrade och vilket försäkringsbelopp du väljer. Du kan läsa vårt exempelvillkor här (pdf, 847 KB)Öppnas i nytt fönster