Olycksfallsförsäkring

Trygghet är något de flesta värderar högt. Och det är lätt att ordna. Med en olycksfallsförsäkring får du ersättning om olyckan är framme.

Om Olycksfallsförsäkring Mer fakta Priser Om Olycksfallsförsäkring

Om Olycksfallsförsäkring

En olycka kan drabba dig även ekonomiskt. Med en Olycksfallsförsäkring får du ekonomisk ersättning om du skulle skada dig. Så att du kan betala räkningarna ifall du blir långvarigt skadad och inte kan arbeta.

Dina fördelar:

  • Du får ekonomiskt trygghet. Med en olycksfallsförsäkring får du ersättning om du blir allvarligt skadad och även för kostnaderna kring skadan.
  • Du har råd att behålla ditt boende, betala räkningarna och hyran under tiden du är sjuk och innan du kan gå tillbaka och arbeta.
  • Skyddar dig både på arbetet och fritiden.    
Mer fakta

Ersättning vid invaliditet

Olycksfallsförsäkring ger ersättning vid invaliditet och för kostnader i samband med detta. Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfallsskada.

Om du drabbas av en skada som minskar din förmåga att försörja dig får du ersättning för ekonomisk invaliditet.

Innebär skadan en bestående nedsättning av kroppsfunktionen får du ersättning för medicinsk invaliditet.

För Olycksfallsförsäkring samarbetar Nordea Liv & Pension med BNP Paribas Cardif Nordic AB. Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB.

Ersättning för kostnader

Försäkringen ersätter kostnader för inkomstbortfall, läkekostnader, tandskadekostnader, merkostnader och kostnader för psykolog. Den innehåller också ett dödsfallskapital (begravningshjälp).

Vem kan teckna försäkringen?

Olycksfallsförsäkringen kan tecknas för den som:

  • har fyllt 16 men inte 65 år
  • är folkbokförd och bosatt i Sverige
  • är inskriven i svensk allmän försäkringskassa
  • är svensk medborgare, eller varit bosatt i Sverige under de senaste 12 månaderna före tecknandet
  • klarar hälsoprövningen

Skatteregler

Utbetalningar från Olycksfallsförsäkring är skattefria. Kostnaden är inte avdragsgill.

Priser

Priser

Olycksfallsförsäkring
Specifikation    Pris per år* 
Ålder 16-65950 kr

*Gäller om du tecknar dig för beloppet 1 miljon kronor.