Livförsäkring

Klarar sig familjen ekonomiskt om du skulle avlida? Med en livförsäkring slipper du fundera. Då kan du, din familj och företagspartner känna er ekonomiskt trygga, även om det otänkbara skulle inträffa.

Om Livförsäkring Mer fakta Priser Om Livförsäkring

Fördelar med en Livförsäkring

En livförsäkring är en klok investering för framtiden. För dig, din familj och för företaget. Om det otänkbara händer, att någon avlider, är det tryggt att veta att i alla fall ekonomin är ordnad.

Dina fördelar med Livförsäkring:

 • Ger din familj ekonomisk trygghet om du dör.
 • Familjen slipper fatta snabba ekonomiska beslut.
 • Pengarna är skyddade mot inflation.

Livförsäkring för företaget och företagaren:

 • Kompanjonförsäkring: du eller en annan delägare lösa ut efterlevande om en delägare dör.
 • Nyckelpersonförsäkring: ger det kapitaltillskott som behövs för att kompensera nyckelpersonens dödsfall.
Mer fakta

Anpassa livförsäkringen efter dina och företagets behov

Försäkringsbeloppet är valfritt och det utbetalas som ett engångsbelopp vid den försäkrades död. Livförsäkring kan tecknas både av företag och privatpersoner.

Livförsäkring kan för företag och företagare användas på tre sätt:

 • Nyckelpersonförsäkring
 • Kompanjonförsäkring
 • Efterlevandeskydd

 

Livförsäkring kan tecknas för den som:

 • inte har fyllt 60 år
 • är inskriven i försäkringskassan
 • klarar hälsoprövningen

Försäkringen gäller längst till den försäkrade fyller 80 år.

Nyckelpersonförsäkring

Om en delägare eller nyckelperson avlider kan de ekonomiska konsekvenserna för företaget vara förödande.

Företaget kan teckna och betala Livförsäkring som ger det kapitaltillskott som behövs för att kompensera nyckelpersonens dödsfall.

Kompanjonförsäkring

Om en delägare avlider tillfaller den personens del i företaget dödsboet. De efterlevande kanske vill bli utlösta ur bolaget, vilket kan bli kostsamt för kvarstående delägare.

Genom att varje delägare tecknar en Livförsäkring på var och en av de övriga delägarna får man det kapital som behövs om en delägare skulle avlida. Dessa försäkringar tecknas alltså privat av respektive delägare.

Observera att en kompanjonförsäkring måste kompletteras med kompanjonavtal.

Efterlevandeskydd

Självklart kan man också teckna Livförsäkring för att ens egna efterlevande ska få en tryggad ekonomi i händelse av dödsfall.

Priser

Priser

Avgiften för försäkringen är beroende av valt försäkringsbelopp samt ålder på den försäkrade. Avgiften blir högre ju äldre den försäkrade är.

Livförsäkring försäkringsbelopp 1 miljon kronor
Ålder nästa födelsedagPris 
17-20460 kr
21-25469-513 kr 
26-30528-605 kr
31-35630-759 kr
36-40802-1.028 kr
41-451.102-1.489 kr
46-501.614-2.277 kr
51-552.488-3.602 kr
56-603.963-5.863 kr
61-656.474-7.164 kr
66-7010.775-17.549 kr
71-7519.967-34.876 kr
76-80 40.294-72.778 kr