Sjukförsäkring

Som egen företagare måste du själv se till att skapa dig en trygghet om du skulle bli sjuk en längre tid. Som arbetsgivare kan bra försäkringar dessutom vara ett sätt att locka och behålla den bästa personalen.

Om Sjukförsäkring Mer fakta Priser Om Sjukförsäkring

Fördelar med en Sjukförsäkring

För dig som företagare kan ekonomin bli hårt ansträngd om du blir sjuk en längre tid. Bra försäkringar kan också vara ett sätt att locka och behålla den bästa personalen. Och företag som har trygga och välmående medarbetare skapar goda resultat.

Dina fördelar:

  • Tryggar ekonomin vid längre tids sjukfrånvaro
  • Egna företagare kan i vissa fall försäkra sig upp till 108% av inkomsten
Mer fakta

Sjukförsäkringssystemet

Det sociala sjukförsäkringssystemet ger dig ett visst grundskydd, men ekonomin för dig som företagare kan bli hårt ansträngd vid längre tids sjukdom.

  • Dag 1 är karensdag.
  • Dag 2-14 betalar arbetsgivaren sjuklön, 80 procent av lönen, inget tak.
  • Från dag 15 och fram till sjuk- eller aktivitetsersättning, utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen är 80 procent av lönen, dock ej på inkomster som överstiger 7,5 prisbasbelopp.
  • Försäkringskassan fattar beslut om sjukpenningen skall ersättas med sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Sjuk- och aktivitetsersättning motsvarar cirka 64% av lönen, dock ej på inkomster som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Hur mycket behöver du komplettera med?

Välj vilken storlek du vill ha på den kompletterande sjukförsäkringen dock lägst 1.000 kronor per månad. För anställda får man komplettera upp till 90 procent av inkomsten, för egenföretagare i vissa fall upp till 108 procent.

Anledningen att egenföretagare kan försäkra sig för mer är att man kanske inte alltid tar ut en marknadsmässig lön, särskilt inte under uppbyggnadsfasen av ett företag.

Vid långvarig sjukdom höjs ersättningen varje år i relation till prisbasbeloppets förändring, vilket innebär att försäkringen är inflationsskyddad. Inflationsskyddet är maximerat till 10 procent.

För vem kan sjukförsäkring tecknas?

Försäkring kan tecknas av alla som inte har fyllt 60 år, är inskriven i försäkringskassan och klarar hälsoprövningen.

Utbetalning vid delvis nedsatt arbetsförmåga

Om den försäkrade blir sjukskriven till minst 25 procent får man ersättning i proportion till sjukskrivningen.

Priser

Priser

Sjukförsäkring
SjukförsäkringPris
Sjukförsäkringsbeloppets storlek, ålder och kön på den försäkrade är de faktorer som avgör premiens storlek. Premien är åldersberoende och omräknas varje år. Kontakta närmaste Nordeakontor för offert.