Sjukförsäkring, Premiebefrielse och Hälsotjänster

Som egenföretagare behöver du ett skydd om du eller dina anställda blir sjukskrivna. En Sjukförsäkring är ett bra alternativ för att personalen ska känna sig trygg och hålla sig frisk.

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är National General Life Insurance Europa S.A. (NGLIE) genom Euro Accident Health & Care Insurance AB.

Sjukförsäkring Premiebefrielse Hälsotjänster Försäkringsförmedling Villkor och pris Sjukförsäkring

Om Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen ersätter en del av din inkomst om du blir sjukskriven och är ett komplement till ersättningen som betalas från Försäkringskassan. I Sjukförsäkringen ingår även en rad Hälsotjänster som skapar stora möjligheter att utveckla en miljö med trygga och närvarande medarbetare.

Fördelar med Sjukförsäkring

För dig som företagare kan ekonomin bli hårt ansträngd om du blir sjuk en längre tid. En försäkring kan också vara ett sätt att locka och behålla den bästa personalen. Företag som har trygga och välmående medarbetare skapar goda resultat!

Dina fördelar:

 • Attrahera och behålla kompetent personal genom en stark produkt
 • Ekonomisk trygghet – för både företaget och individen
 • Följande moment ingår: Samtalsstöd, Rehabilitering och Hälsoscreening


Vad Sjukförsäkringen betalar

 • Sjukförsäkring är ett komplement till den ersättning som Försäkringskassan ger. 
 • Den börjar betala del av din lön om du är sjukskriven minst 25 % i minst 3 månader.
 • Som anställd kan du få upp till 90 % av lönen om man räknar samman ersättningen från Försäkringskassan och ersättningen från sjukförsäkringen. 
 • Som egenföretagare kan du i vissa fall få upp till 108 %. Detta beror på att företagare ofta tar ut en relativt sett lägre lön i företaget. 

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är National General Life Insurance Europa S.A. (NGLIE) genom Euro Accident Health & Care Insurance AB.

Premiebefrielse

Om Premiebefrielse

Med en Premiebefrielseförsäkring betalas ditt pensionssparande om du blir sjukskriven.

Innehåll i försäkringen 

Premiebefrielseförsäkringen ger tryggad pension vid längre tids sjukdom och som arbetsgivaren kan teckna för att sparpremien till tjänstepensionen ska betalas även om man blir sjuk och inte kan arbeta.

Sparpremien betalas från försäkringen månadsvis efter en karenstid och i förhållande till din sjukskrivningsgrad. Om förmågan att arbeta till exempel är nedsatt med en fjärdedel betalas 25 % av försäkringsbeloppet ut från försäkringen.

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är National General Life Insurance Europa S.A. (NGLIE) genom Euro Accident Health & Care Insurance AB.

Hälsotjänster

Om Hälsotjänster

Hälso- och Arbetsmiljöförsäkringen (HAS), Samtalsstödet och rehabiliteringsförsäkringen Comeback ingår naturligt i sjukförsäkringen, den kan tillsammans med tjänsten Sjukanmälan även tecknas som fristående tjänster/produkter.

 • Hälso- och Arbetsmiljöscreening (HAS)
 • Samtalsstöd – tecknas i kombination med Comeback
 • Rehabiliteringsförsäkring ComeBack
 • Sjukanmälan

Att kombinera hälsoförsäkringar och hälsotjänster skapar stora möjligheter att utveckla en arbetsmiljö med trygga och närvarande medarbetare som kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är National General Life Insurance Europa S.A. (NGLIE) genom Euro Accident Health & Care Insurance AB.

Hälso- och Arbetsmiljöscreening

Hälso- och Arbetsmiljöscreening har utvecklats för att kostnadseffektivt hjälpa arbetsgivare att kartlägga hälso- och arbetsmiljösituationen, identifiera risk- och friskgrupper samt prioritera investeringar som ger positiva resultat för kärnverksamheten.

Hälso- och Arbetsmiljöscreening består av en webbaserad enkät som ger ett översiktligt och lättanalyserat resultat. Arbetsgivare får därmed ett bra beslutsunderlag för att prioritera rätt insatser och se till att de styrs till de grupper av medarbetare som är i störst behov.

ComeBack

Tidiga arbetslivsinriktade insatser är avgörande för snabb återgång till arbete. När en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven får arbetsgivare och chefer professionell hjälp av rehabiliteringsförsäkringen ComeBack med att driva rehabiliteringsprocessen för att snabbt hitta en hälsosam återgång till arbetsplatsen.

 • Rätt insatser i rätt tid
 • Rehabledare samordnar
 • Minska risken för längre frånvaro

Samtalsstöd

Samtalsstöd finns att tillgå när medarbetare har problem som kan påverka arbetsförmågan eller den allmänna hälsan - oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. För chefer finns även ett särskilt stöd i chefsrollen.

Vi är övertygade om att företag som i sitt strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete använder tidiga insatser som Samtalsstöd, i kombination med andra hälsotjänster och hälsoförsäkringar, får friskare medarbetare. 

 • För privata och arbetsrelaterade problem
 • Medarbetaren erbjuds hjälp att hantera personliga problem som även påverkar arbetsförmågan
 • Lätt att få kontakt
 • All kontakt via Samtalsstöd är anonym
Försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. National General Life Insurance Europe S.A. (NGLIE) är försäkringsgivare för Sjukförsäkring och Premiebefrielse. Euro Accident är registrerad generalagent för försäkringsgivaren.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 11 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 11 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 11 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och Euro Accident är Finansinspektionen.

Villkor och pris

Villkor och förköpsinformation

Du kan ta del av mer detaljerad och fullständig information i villkor samt förköpsinformation via länkarna nedan:

Villkor (pdf, 278 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation (pdf, 162 KB)Öppnas i nytt fönster

Priser

ProduktPris
Sjukförsäkring

Priset beror på vilken sjukplan, lön, ålder och kön som är aktuella. 

Premiebefrielse

Priset för Premiebefrielsen är 2,4 % av sparpremien.