Företagsbetald Ålderspension

Ett pensionssparande är en investering för framtiden. Extra viktigt blir det när ni växer och behöver locka nya duktiga medarbetare.

Om Företagsbetald Ålderspension Priser Mer fakta Om Företagsbetald Ålderspension

Fördelar med en Företagsbetald Ålderspension

Vi hjälper gärna till att skapa en attraktiv pensionslösning som du kan erbjuda dina anställda och som de kommer att uppskatta. För företaget innebär dessutom de förmånliga avdragsreglerna att det kostar mindre än det smakar.

Har du enmans- eller fåmansaktiebolag är tjänstepensionen extra viktig, eftersom du kanske inte alltid tar ut marknadsmässig lön och inte heller har kollektivavtal.

Företagets fördelar:

  • Möjlighet att ge anställda en förmån eller belöning i annan form än lön
  • Avdragsrätt för inbetalningar
  • Inbetalningar beskattas med särskild löneskatt som är lägre än arbetsgivaravgift och egenavgift.   
Priser

Priser

Pensionsförsäkring
SpecifikationPremiegaranti (nytecknas ej)Fondförvaltning
Årsavgift  0 kr143 kr
Premieavgift  2,5 %0 %
Årlig kapitalavgift, i % av värdet på pensionskapitalet0,75 %0,75 %
Årlig förvaltningskostnad, i % av värdet på pensionskapitalet0,13 %0 % Förvaltningskostnad för respektive fond tillkommer
Byte av förvaltningsformKostnadsfritt Kostnadsfritt 
Flytt till annan försäkringsgivare 
SpecifikationPremiegaranti (nytecknas ej)Fondförvaltning
Första året efter första premieinbetalningFlytt medges ej Flytt medges ej
År 2-3 efter första premieinbetalning1,00 %, lägst 2 000 kr1,00 %, lägst 2 000 kr
År 4 och senare2 000 kr    2 000 kr
Tilläggsförsäkring
Specifikation
Premiebefrielse (% av premien)2,4 %
Mer fakta

Mer fakta om pensionssparande i fonder


Återbetalningsskydd - trygghet för din familj 
Återbetalningsskydd ingår automatiskt och innebär att värdet på dina sparade pengar betalas ut till dina anhöriga om du skulle avlida. Den som får dina pengar är make/maka/sambo eller, om sådan saknas, dina barn.

Du kan välja bort återbetalningsskyddet innan en pensionsutbetalning har påbörjats. Och om du då skulle avlida tillfaller pengarna istället andra pensionssparare som också har valt bort återbetalningsskyddet. Din pension blir något högre om du inte har återbetalningsskydd.

Flytträtt

Med full flytträtt kan du enkelt flytta ditt privata pensionssparande till eller från Nordea, mot en viss flyttavgift. För att dina pensionspengar ska kunna flyttas måste ett år ha gått efter tecknandet. Utbetalning får inte heller ha påbörjats.

Utbetalning

Du kan välja vid vilken ålder du vill att utbetalningarna ska starta, men tidigast från den månad du fyller 55 år. Pensionen betalas sedan ut månadsvis under minst fem år. Innan utbetalningen påbörjats kan du ändra på starttidpunkt och utbetalningens längd.

Deklarations- och avdragsregler

Huvudregel

Arbetsgivare får göra avdrag för tjänstepensionspremier med 35 % av den anställdes lön. Avdraget får inte överstiga 10 prisbasbelopp. Med lön menas all pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal.

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln ger möjlighet till större avdrag, för att komplettera pensionen på grund av förtida avgång eller komplettering av otillräckligt tryggade pensionsutfästelser.

Avdrag medges för kostnader för att uppnå avtalad pensionsnivå. Kostnaden får inte överstiga ett belopp som svarar mot kostnaden för ålderspensionsförmåner enligt följande tabell:

Kompletteringsregeln
LönPension före 65 årPension från 65 år
Upp till 7,5 prisbasbelopp80 %20 %
7,5 - 20 prisbasbelopp70 %70 %
20 - 30 prisbasbelopp40 %40 %

Exempel

Bertil är 60 år och skall pensioneras. Arbetsgivaren har utfäst maximal pension enligt kompletteringsregeln fram till dess Bertil fyller 65 år. Bertil har en årslön på 280.000 kronor.

Maximal pension för Bertil är 80 % = 224.000 kronor per år.

Arbetsgivaren engångsbetalar en pensionsförsäkring som ger denna pension i 5 år. Engångspremien för pensionsförsäkringen blir i detta fall 1.120.000 kronor.

Särskild löneskatt

Företagsbetalda pensionsförsäkringspremier är inte belagda med arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Istället ska företaget betala särskild löneskatt.

Mer om fondförvaltning

Med vår fondförsäkring kan du välja från ett brett utbud av Nordeas fonder och dessutom ett urval av externt förvaltade fonder. 

Det är viktigt att ditt sparande utvecklas i enlighet med dina förväntningar, Därför bör du bestämma dig för en sparstrategi innan du bestämmer dig för vilka fonder du ska spara i. Våra rådgivare hjälper dig ta fram en sparstrategi och bygga en portfölj som är anpassad efter din sparprofil.