Familjepension

Familjepension ger din familj ekonomisk trygghet om du skulle gå bort innan du fyller 70 år. Skulle det otänkbara inträffa är det tryggt att veta att i alla fall ekonomin är ordnad.

Om Familjepension Mer fakta Priser Om Familjepension

Fördelar med en Familjepension

Familjepension ger dina nära och kära en möjlighet att klara sig ekonomiskt om du skulle gå bort innan du fyller 70. Förutom att det är ett hårt slag om en familjemedlem går bort blir den ekonomiska situationen svår med en inkomst mindre, men ofta med samma utgifter som tidigare.

Dina fördelar:

  • Ger familjen ett regelbundet tillskott till ekonomin.
  • Betalas ut månadsvis, vilket ger tid att ställa om och anpassa livet till de nya förhållandena.
  • Du väljer själv försäkringsbelopp.
Mer fakta

Hur klarar sig familjen ekonomiskt om du avlider?

Familjepension om ger din familj ekonomisk trygghet om du skulle gå bort innan du fyller 70. Förutom att det är ett hårt slag om en familjemedlem går bort blir den ekonomiska situationen svår med en inkomst mindre, men med samma utgifter som tidigare.

Familjepension utbetalas månadsvis, normalt under 5 år, men utbetalningstiden kan förlängas beroende på hur den ekonomiska situationen ser ut. Familjepension hjälper till att underlätta under den tid det tar att ställa om livet och anpassa sig till de nya förhållandena.

Premiens storlek beror på valt försäkringsbelopp, din egen ålder samt kön.

Vem kan teckna?

Familjepension kan tecknas av alla med normal hälsa som fyllt 16 men inte 65 år. Den tecknas tillsammans med någon av Nordea Liv & Pensions pensionsplaner.

Vem kan vara förmånstagare?

Möjliga förmånstagare är make/sambo eller dina barn samt makes/ sambos barn.

Priser

Priser

Familjepension
SpecifikationPris
ÅrsprisEnligt premietabell,  begär offert från Nordea