Tjänsterese- och Utlandsförsäkring

När du eller dina anställda är på tjänsteresa eller jobbar längre perioder utomlands behövs ett utökat försäkringsskydd som tryggar tillvaron om något oförutsett händer.

Vi erbjuder Tjänsterese- och Utlandsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Om Tjänsterese- och Utlandsförsäkring Mer fakta Försäkringsförmedling Pris och villkor Om Tjänsterese- och Utlandsförsäkring

Fördelar med Tjänsterese- och Utlandsförsäkring

Tjänstereseförsäkring är det försäkringsskydd som du behöver på tjänsteresan eftersom varken vanlig företagsförsäkring eller hemförsäkring räcker till. Därför är det viktigt att se till att företagets anställda har en riktig tjänstereseförsäkring med sig i bagaget.

Försäkring vid utlandsarbete passar dig som ska jobba utomlands i minst ett år och den ger ett näst intill heltäckande försäkringsskydd – även för medföljande familjemedlemmar.

Dina fördelar
Tjänstereseförsäkring
  • Försäkringen gäller för alla anställda på
    företaget vid alla resor i tjänsten, dygnet runt.
  • Försäkringen gäller utan självrisk, har
    ett fast pris och betalar dessutom generös ersättning
Utlandsförsäkring
  • Lika bra försäkrad som hemma
  • Hela familjen kan försäkras
  • Gäller i hela världen
  • Assistans dygnet runt
Mer fakta

Tjänsteresa

Tjänstereseförsäkring ger ett nästan heltäckande skydd på resan och betalar bl.a. vård, läkemedel, tandbehandling, hemtransport, ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall eller sjukdom samt innehåller ett avbeställningsskydd.

Om företaget måste skicka en ersättare för att den ordinarie anställde t.ex. blivit sjuk, står vi för biljetten. Tjänstereseförsäkring ger också ersättning för skada på eller förlust eller försening av medförd egendom, den försäkrades eller företagets egendom. För den som åker på tjänsteresa i egen bil, gör försäkringens självriskskydd att du slipper betala självrisk om bilen skadas.

Komplettera tjänstereseförsäkringen med ett avbeställningsskydd, så får du ersättning om du måste avboka en inplanerad resa på grund av t.ex. sjukdom eller olycksfall.

Läs mer om ersättning och självrisker härÖppnas i nytt fönster.

Utlandsplacering

Försäkringen betalar bl.a. kostnader för vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för den anställdes saker, otursskydd (allrisk/drulle) för personlig egendom i bostaden på stationeringsorten och lämnar dessutom ersättning för varje dag den anställde är inlagd på sjukhus.

Utlandsförsäkringen gäller inte för skador som uppkommer i samband med elitidrott eller farliga aktiviteter. Den gäller heller inte fullt ut i länder som UD avråder att resa till, men kan utökas för att även gälla i dessa länder.

Vi anpassar försäkringen individuellt beroende på var och hur länge du ska jobba utomlands. Du kan själv välja nivå på självrisken.

Läs mer ersättning och självrisker härÖppnas i nytt fönster.

Kontakt vid skada

Om du råkar ut för en skada anmäler du den till If via webben härÖppnas i nytt fönster, eller ringer på telefon 0771-815 815.

Försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102, är försäkringsgivare för de branschanpassade Företagsförsäkringar som Nordea erbjuder.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 5 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 5 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 5 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och If Skadeförsäkring är Finansinspektionen.

Pris och villkor

Pris

Pris och villkor för försäkringarna beror bland annat på vilken bransch du arbetar inom, vart du reser, vilka försäkringar, försäkringsbelopp och självrisker du väljer.