Fordonsförsäkring

Oavsett fordonstyp ser vi till att företagets fordon är rätt försäkrade. Vi har försäkringar för fordon i alla typer av verksamheter, med särskilda lösningar för verkstäder, bilhandlare, åkerier, taxi och budbilar. Vi skräddarsyr företagsförsäkringen för ditt företags unika behov.

Vi erbjuder Fordonsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Om Fordonsförsäkring Mer fakta Försäkringsförmedling Pris och villkor Om Fordonsförsäkring

Fördelar med Fordonsförsäkring

Det spelar ingen roll om det är en bil, motorcykel, lastbil, traktor, grävmaskin, ett släp eller något annat motorredskap som saknar fordonsförsäkring – vi ordnar det och mer därtill. Du väljer själv vad försäkringen ska omfatta, enbart trafikförsäkring eller fullständigt skydd för fordonet och det som transporteras i det. 

Dina fördelar:

  • Flexibla försäkringslösningar som anpassas utifrån företagets behov
  • Skräddarsydda försäkringar anpassade till din bransch
Mer fakta

Mer fakta

Trafikförsäkringen är obligatorisk för de flesta fordonstyper och ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar på förare, passagerare, andra inblandade personer och annat än bilen samt vad som transporteras med den och tillkopplat släp. Är din bil avställd behöver du inte ha en trafikförsäkring.

En helförsäkring ger ett bra skydd för de flesta skador, så som brand, stöld eller glas. Skyddet anpassas efter vilket fordon du vill försäkra.

En halvförsäkring som ger ett grundskydd om fordonet till exempel har vagnskadegaranti från tillverkaren.

Här är några exempel på fordon som kan försäkras:

  • Företagsbilen
  • Lätt och tung lastbil
  • Lätt och tungt släp
  • Taxi
  • Motorredskap

Kontakt vid skada

Om du råkar ut för en skada anmäler du den till If via den här länkenÖppnas i nytt fönster eller ringer på telefon 0771-815 815.

Försäkringsförmedling

Om Försäkringsförmedling

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102, är försäkringsgivare för de branschanpassade Företagsförsäkringar som Nordea erbjuder.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 5% av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 5 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 5 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och If Skadeförsäkring är Finansinspektionen.

Pris och villkor

Pris

Pris och villkor för försäkringarna beror bland annat på vilken bransch du arbetar inom, vilka produkter, försäkringsbelopp och självrisker du väljer.