Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Frågor och svar för föreningar

På den här sidan har vi samlat frågor och svar.

Föreningar

Hur gör man en adressändring?

Om föreningen ändrar adress, fyll i och skicka in blanketten Adressändring PlusGirokonto (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster.

Om adressändringen beror på att föreningen har en ny kassör/företrädare, ska behörigheter och eventuella fullmakter ändras.

Läs mer om adress- och namnändring för föreningar.

Jag är ny kassör i föreningen och vill betala på Internet. Hur gör jag?

När din förening byter kassör måste behörigheter och eventuella fullmakter för PlusGirokontot ändras.

För att betala på Internet behöver du ändra användare för Internetbanken Företag. Läs mer om hur du ändrar användare i våra tjänster.

m er förening idag saknar Internetbankstjänst, kontakta Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360. Identifiera dig med ditt personnummer och Mobilt BankID eller personlig kod. Genom att identifiera dig när du ringer oss har vi större möjlighet att hjälpa dig med dina bankärenden på ett säkert sätt.

Vad är en företrädare?

Företrädare kallas den/de som tecknar föreningens firma, det vill säga har rätt att skriva under avtal, vilka blir bindande för föreningen.

Vad innebär bevittnad kopia av godkänd identitetshandling?

Att en person intygar med namnteckning, adress och telefonnummer att kopian överensstämmer med originalet.

Godkända identitetshandlingar:

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare
Vad ska finnas med i justerat protokoll?

Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, organisationsnummer, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Styrelsens beslut om företrädare och eventuella fullmaktstagare samt om de tecknar gemensamt eller var för sig.

Se exempel på styrelseprotokoll (pdf, 160 KB)Öppnas i nytt fönster för ideella föreningar.

Vår förening har ändrat företrädare. Vad behöver vi göra?

När din förening byter företrädare måste behörighet för PlusGirokontot ändras. Följande behöver skickas med ändringen:

 • Ett justerat protokoll från föreningsstämman, med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Här kan du se ett exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar (pdf, 160 KB)Öppnas i nytt fönster.
 • Styrelsens beslut om företrädare samt om de tecknar föreningen gemensamt eller var för sig. Har föreningen fullmakt som ska återkallas, kontakta Kundcenter Företag på 0771-350 360, öppet vardagar 7-22, helger 10-17.
 • Föreningens stadgar.
 • Kopia på godkänd identitetshandling för de företrädare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt adress och telefonnummer

Godkända identitetshandlingar är:

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare 

Ovanstående handlingar postar ni tillsammans med ändringarna för de olika tjänster som ni har.

Internetbanken Företag

För att lägga till och/eller ta bort användare i tjänsten Internetbanken Företag fyller ni i blanketten Användare och behörigheter i Internetbanken Företag (pdf, 188 KB)Öppnas i nytt fönster

Om en ny företrädare har valts ska två exemplar av blanketten fyllas i. Den ena för borttag av behörighet för den tidigare företrädaren, den andra för att ge den nya behörighet.

eRedovisning

För tjänsten eRedovisning fyller ni i blanketten Ändring/avslut eRedovisning (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster

Adressändring

Om föreningen ändrar adress, vilket inte är ovanligt vid byte av företrädare, fyller ni i blanketten Adressändring PlusGirokonto (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster

Alla blanketter ska skrivas under av behörig företrädare för föreningen och samtliga handlingar skickar ni till:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige 
P1608
105 71 Stockholm

Om ni har ett Nordea First Card, Företagskort MasterCard eller Business Gold kopplat till föreningen är ni välkomna att kontakta Kundcenter Företag på 0771-350 360, öppet vardagar 8-20 samt helger 10-17, för att avsluta kortet för den tidigare företrädaren och ansöka om nytt kort för den tillträdande.

Vi har ändrat namn på föreningen. Hur meddelar vi er detta?

Här kan du läsa vad du behöver göra: Föreningar – adress- och namnändring.

Vi har tidigare fyllt i en fullmakt som inte ska gälla längre. Hur tar vi bort den?

Kontakta Kundcenter Företag för att få hjälp med att återkalla tidigare fullmakter. Antingen via e-postÖppnas i nytt fönster eller telefon 0771-350 360. Identifiera dig med ditt personnummer och Mobilt BankID eller personlig kod. Genom att identifiera dig när du ringer oss har vi större möjlighet att hjälpa dig med dina bankärenden på ett säkert sätt.

Vi ska byta kassör i föreningen. Vad ska vi göra?

När din förening byter kassör måste behörigheter och eventuella fullmakter för PlusGirokontot ändras.

Läs mer om att ändra företrädare för föreningen.