Frostrøyk over innsjø

Vanligaste frågorna och svaren gällande coronautbrottet

Det är många som ringer till oss nu och har frågor om konsekvenserna av coronautbrottet. Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får just nu.

Har ni några tips och råd för företagare när corona-krisen påverkar kassaflödet?  

1. Kontakta Nordea vid förändringar
Vi som bank har flera olika möjligheter att hjälpa företagen att stärka sitt kapital och likviditet. Vi råder våra företagskunder att kontakta oss direkt om det sker förändringar i deras dagliga verksamhet.

2. Gör en kostnadsöversyn

Se över kostnader och intäkter. Finns det alternativa intäkter? Vi rekommenderar företagare att se över sin kostnadsbas. Finns det något man kan förändra på kort sikt och vad kan förändras på lång sikt?

3. För en dialog med leverantörer

Flera av leverantörerna är säkert tänkta som långsiktiga relationer. Kontakta era leverantörssamarbeten och se över om det finns förhandlingsmöjligheter.

 4. Använd ditt nätverk

Ta kontakt med seniora partners och andra kontakter och hör var och hur man kan hjälpa varandra i denna situation.

Här har vi samlat konkreta tips och råd från Axel Bruzelius, ansvarig för startups och tillväxtbolag på Nordea.

Hur ska företagare tänka för att ta sig ur denna kris på bästa sätt? 

Det är viktigt att tänka på två delar – kortsiktigt och långsiktigt. Vad behöver göras här och nu och vad kan förändras på längre sikt om den här krisen blir långvarig? Se också över affärsmodellen och affärsidéen – när väl krisen är över, hur kommer företaget ur den på bästa sätt och hur kan ni starta snabbt när krisen är över.

Hur ser Nordea på regeringens åtgärd med statliga kreditgarantier till förmån för små och medelstora företag? 

Vi välkomnar att regeringen lanserar denna statliga lånegaranti riktat till små och medelstora företag. Det här möjliggör att långsiktigt livskraftiga små och medelstora företag kan få hjälp i dessa utmanande tider.

Vi kommer att fortsätta stötta våra kunder på bästa möjliga sätt, inom vårt ramverk för riskhantering. 

Hur fungerar upplägget i praktiken? 

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig har regeringen föreslagit en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Detta innebär att staten delar kreditrisken med bankerna mot en avgift (en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier). Vid eventuella kreditförluster, det vill säga om banken inte skulle få betalt av kunden framöver, täcker staten en del av förlusterna. 

För kunden fungerar det som vanligt, banken ansvarar för kreditbedömningen och hanterar dialogen med kunderna. Som bank har vi ansvar gentemot staten att bara låna ut till företag som vi bedömer som livskraftiga på lång sikt.

Detta gäller nya lån och kreditfaciliteter.  

Riksgälden kommer att administrera garantin, medan bankerna hanterar allt det praktiska gentemot våra kunder.

Vilka företagskunder kommer att få ta del av dessa garantier?

Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Därutöver ska de berörda företagen ha påverkats negativt av det nya coronavirusets effekter.

Vilka lån omfattas och vilka detaljer gäller? 

Detta gäller nya lån och kreditfaciliteter. Löptid upp till tre år, inga amorteringar första 12 månaderna.

Hur ansöker jag om dessa lån som företagskund?

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank. För kunden fungerar det som vanligt. Banken ansvarar för kreditbedömningen och hanterar dialogen med kunden och Riksgälden. Du som kund vänder dig i första hand till din rådgivare eller ansöker via Nordea BusinessÖppnas i nytt fönster.

Det har lanserats flera typer av olika statliga stöd nu till mindre företag, vad avgör vilken typ av lån som företaget kan få?

Som bank gör vi en individuell kreditbedömning, och har en dialog med kunden för att hitta det bästa för kunden. Olika typer av stöd passar olika kunder. Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa våra kunder att få tillgång till de stödprogram som kan vara relevanta.

Hur ser Nordea på Riksbankens åtgärd att låna ut 500 mdr kr till företagen via bankerna?  

Vi välkomnar åtgärden från Riksbanken, som ska se till att det finns likviditet i det finansiella systemet och säkerställa att företag fortsatt ska få lån. Nordea är en robust och välkapitaliserad bank, och vi har olika möjligheter att låna upp pengar. Det här ser vi som ytterligare ett verktyg att tillgå, om behovet finns. 

Vi utgår ifrån våra företagskunders behov, och kommer att använda oss av denna facilitet från Riksbanken om vi har behov av det. Vi fokuserar på det som är bäst för kunden och som gör att kunderna får bästa möjliga villkor.

På Nordea kommer vi att fortsätta stötta våra kunder på bästa möjliga sätt, inom vårt ramverk för riskhantering. För att ge extra stöd har vi beslutat att erbjuda amorteringsfria perioder för de privatkunder och små- och medelstora företagskunder i Norden som är speciellt drabbade till följd av coronautbrottet.  

Hur fungerar Riksbankens åtgärd i praktiken?  

Riksbanken erbjuder lån till bankerna, som i sin tur sedan ska låna ut till företagen (icke-finansiella företag verksamma i Sverige). Som bank har vi möjlighet att ansöka om dessa lån vid behov. Något förenklat går det till så att bankerna får låna pengar av Riksbanken, och dessa pengar ska gå till företagsutlåning. Banken måste lämna värdepapper till Riksbanken som säkerhet för lånen, och banken måste betala tillbaka pengarna till Riksbanken. Som bank bär vi alltså också risken för lånen. 

Vilken typ av företag kan bli aktuella för den här typen av lån? 

På Nordea kommer vi fortsätta att stötta våra kunder på bästa möjliga sätt, inom vårt ramverk för riskhantering. Som bank har vi olika möjligheter att låna upp pengar. Det viktiga för oss som bank är att se till att låna upp så kostnadseffektivt som möjligt så att det i slutändan blir så gynnsamt som möjligt för kunderna.

Vi kommer att anpassa vår långivning utifrån behoven hos företagen. Vår ambition är att stötta så många som möjligt.

På vilket sätt kan jag som företagskund ta del av de 500 mdr kronorna som Riksbanken lånar ut?

På Nordea kommer vi fortsätta att stötta våra kunder på bästa möjliga sätt, inom vårt ramverk för riskhantering. Som bank har vi olika möjligheter att låna upp pengar. Det viktiga för oss som bank är att se till att låna upp så kostnadseffektivt som möjligt så att det i slutändan blir så gynnsamt som möjligt för kunderna. Vi fokuserar på det som är bäst för kunden och som göra att kunderna får bästa möjliga villkor.

Jag är inte kund hos er idag men vill gärna bli det, hur gör jag?

Om du vill bli kund i Nordea ringer du oss på 08 406 30 69. Vi har öppet helgfria vardagar 08-16. Dag innan helgdag stänger vi 13. Välkommen med ditt samtal.

Har ni några andra åtgärder just nu riktade mot små- medelstora företag med anledning av corona?

Som Nordens största bank har vi i Nordea ett särskilt ansvar för våra kunder och för samhället under svåra tider. Vi som bank har flera olika möjligheter att hjälpa företagen att stärka sitt kapital och likviditet. Vi råder företagskunder att kontakta oss direkt om det sker förändringar i deras dagliga verksamhet. 

Vi följer situationen och utvecklingen på marknaden noggrant och är redo att införa ytterligare åtgärder om det behövs.