Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om våra företagstjänster. Klicka på det område du vill veta mer om.

Det står Pris enligt spec på mitt kontoutdrag, vad är det?
Svar:

Årsavgifter för 2018 dras från PlusGirokontot den 4 januari och visas på kontoutdraget som Pris enligt spec. Du kan se specifikationen i eRedovisning. Har du papperskontoutdrag har specifikation skickats per post. 

I prislistan (pdf, 152 KB)Öppnas i nytt fönster hittar du avgifter för våra tjänster och produkter för företag och föreningar.

Vår förening har ändrat företrädare. Vad behöver vi göra?
Svar:

När din förening byter företrädare måste behörighet för PlusGirokontot ändras. Följande behöver skickas med ändringen:

 • Ett justerat protokoll från föreningsstämman, med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Här kan du se ett exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar (pdf, 22 KB)Öppnas i nytt fönster.
 • Styrelsens beslut om företrädare samt om de tecknar föreningen gemensamt eller var för sig. Har föreningen fullmakt som ska återkallas, kontakta Kundcenter Företag på 0771-350 360.
 • Föreningens stadgar.
 • Kopia på godkänd identitetshandling för de företrädare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt adress och telefonnummer

Godkända identitetshandlingar är:

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare 

Ovanstående handlingar postar ni tillsammans med ändringarna för de olika tjänster som ni har.

Internetbanken Företag

För att lägga till och/eller ta bort användare i tjänsten Internetbanken Företag fyller ni i blanketten Användare och behörigheter i Internetbanken Företag (pdf, 165 KB)Öppnas i nytt fönster

Om en ny företrädare har valts ska två exemplar av blanketten fyllas i. Den ena för borttag av behörighet för den tidigare företrädaren, den andra för att ge den nya behörighet.

eRedovisning

För tjänsten eRedovisning fyller ni i blanketten Ändring/avslut eRedovisning (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster

Adressändring

Om föreningen ändrar adress, vilket inte är ovanligt vid byte av företrädare, fyller ni i blanketten Adressändring PlusGirokonto (pdf, 121 KB)Öppnas i nytt fönster

Alla blanketter ska skrivas under av behörig företrädare för föreningen och samtliga handlingar skickar ni till:

Nordea Bank AB
P1608
105 71 Stockholm

Om ni har ett Företagskort MasterCard eller Business Gold kopplat till föreningen är ni välkomna att kontakta Kundcenter Företag på 0771-350 360, öppet vardagar 8-20 samt helger 10-17, för att avsluta kortet för den tidigare företrädaren och ansöka om nytt kort för den tillträdande.

Jag vill avsluta företagets/föreningens konto, hur gör jag?
Svar:

För att avsluta ditt konto behöver du kontakta Kundcenter Företag, som förser dig med en blankett för att avsluta kontot. 

Du kan antingen skicka ett meddelande till oss i Internetbanken Företag eller via formuläret E-post för företagskunderÖppnas i nytt fönster.

Du är också välkommen att ringa Kundcenter Företag, 0771-350 360, vardagar 8-20 och helger 10-17. Identifiera dig med ditt personnummer och Mobilt BankID eller personlig kod. 

Jag ska starta ett aktiebolag och behöver ett bankintyg, hur går jag tillväga?
Svar:

Du kan använda vår onlineansökan för att ansöka om ett bankintyg. 

Onlineansökan används främst för de företag som vill bli kund hos oss, men den kan även användas för företag som ska köpa ett lagerbolag eller håller på att bilda ett bolag. 

För att använda onlineansökan behöver du:

 • ha ett svenskt personnummer, vara över 18 år och ha ett Mobilt BankID.
 • ha information om företaget och en giltig svensk ID-handling till hands. 

I ansökan frågar vi bland annat om ägare och befattningshavare. Vi kommer också att ställa frågor om företagets ekonomi och vilka behov av tjänster ni har. 

När din ansökan är inskickad gör vi en utvärdering och kontroll av informationen du lämnat i din ansökan. Du behöver sedan besöka ett Nordeakontor för att legitimera dig.

Ansök onlineÖppnas i nytt fönster

Det fungerar inte att logga in med SmartSec längre, hur gör vi för att få tillgång till den nya säkerhetslösningen?
Svar:

Säkerhetslösningen SmartSec för Internetbanken Företag upphörde 12 juni 2015 och ersattes av säkerhetslösningen e-kod.

Läs mer om vad du behöver göra på sidan Byt säkerhetslösning till e-kod

Finns det en Mobilbank för mig som företagare?
Svar:

Ja, det finns det. Med den kan du t.ex. kontrollera likviditeten, göra betalningar eller titta på transaktioner.

Läs mer om Mobilbanken Företag och hur du laddar ned appen.

Senaste gången jag var i kontakt med er fick jag svara på frågor som inte hörde till mitt ärende, varför?
Svar:

Vi vill lära känna dig innan vi ger dig några råd. Ju bättre vi känner dig, desto mer kan vi anpassa våra rekommendationer till just dig. Vi ställer alltså frågor för att vi vill skapa och behålla en långvarig relation med dig.

Några av frågorna ställer vi dock av andra orsaker. Som en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

Läs mer om varför vi ställer frågor.

Behöver vi meddela att företaget bytt adress eller ändrat namn?
Svar:

Nej, adress- och namnändring sker vanligtvis automatiskt för företag och ekonomiska föreningar när du anmäler adressändringen till Bolagsverket.

Du behöver även ringa oss, telefon 0771-350 360, och meddela ny adress om du har:

 • företagskortet Business Gold
 • bankgironummer kopplat till transaktionskontot
 • eller om utdelningsadressen och kontoadressen är olika.

Skicka in blankett

Om du är en ideell förening eller har en adress i utlandet behöver du fylla i och skicka in blanketten Adressändring PlusGirokonto (pdf, 121 KB)Öppnas i nytt fönster in via post till den adress som finns angiven längst ner på blanketten.

Med ändringen bifogas kopia på godkänd identitetshandling för de firmatecknare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt dennes adress och telefonnummer.

Vad ska finnas med i justerat protokoll?
Svar:

Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, organisationsnummer, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Styrelsens beslut om företrädare och eventuella fullmaktstagare samt om de tecknar gemensamt eller var för sig.

Se exempel på styrelseprotokoll (pdf, 22 KB)Öppnas i nytt fönster för ideella föreningar.

Vilket är mitt clearingnummer?
Svar:

9960 är clearingnumret för transaktionskonton med PlusGironummer. Har du ett elvasiffrigt kontonummer är det de fyra första siffrorna som är clearingnumret och resterande siffrorna är kontonummer.

I bankkontonumret ingår ett clearingnummer, prefix och nollutfyllnad före PlusGironumret, så att det totalt blir 14 siffror.

Du hittar bankkontonumret i Internetbanken Företag. Välj ”Kontoutdrag” i vänstermenyn. Klicka sedan på ”Villkor” högst upp till höger på sida.

Läs mer om Transaktionskonto med PlusGironummer.

Du är också välkommen att ringa Kundcenter Företag, 0771-350 360, vardagar 8-20 och helger 10-17. Identifiera dig med ditt personnummer och Mobilt BankID eller personlig kod. 

Genom att identifiera dig när du ringer oss har vi större möjlighet att hjälpa dig med dina bankärenden på ett säkert sätt.

Var hittar jag mitt IBAN-nummer?
Svar:

Internetbanken Företag

 • Logga in på Internetbanken Företag.
 • Välj ”Kontoutdrag” i vänstermenyn.
 • Klicka sedan på ”Villkor” högst upp till höger på sidan.

Företagstjänster via Internet

 • Logga in på Företagstjänster via Internet.
 • Välj ”Konton” i vänstermenyn.
 • Klicka på önskat konto.
 • Därefter väljer du ”Villkor för kontot” längst ner på sidan, alternativt kontoinformation högre upp på sidan.

 

Du är också välkommen att ringa Kundcenter Företag, 0771-350 360, vardagar 8-20 och helger 10-17. Identifiera dig med ditt personnummer och Mobilt BankID eller personlig kod. 

Genom att identifiera dig när du ringer oss har vi större möjlighet att hjälpa dig med dina bankärenden på ett säkert sätt.

Giltighetstiden för mitt kort går ut. Får jag ett nytt automatiskt?
Svar:

Ditt nuvarande kort gäller till och med den sista dagen i den månad och det år som står på kortet. Några veckor innan skickar vi ett utbyteskort med samma kortnummer och PIN-kod som det nuvarande kortet.

Betala och överföra

Internetbanken företag

eRedovisning

Konton och tilläggstjänster - Företag

Kort

Föreningar

Utlandsbetalningar - Företag