Priser, blanketter och broschyrer

Här hittar du prislistan (pdf, 264 KB)Öppnas i nytt fönster för våra vanligaste tjänster för företag och föreningar. Priser finns också på varje specifik produkts sida.

Här finns också broschyrer och blanketter du kan ha nytta av.

Prisändringar 2017

Den 1 januari 2017 ändrades årspriset för några av våra tjänster.

Några prisändringar 2017
TjänstNytt årspris 2017
PlusGirokonto Företag (per konto och år)750 kr
Företagspaket och Föreningspaket (per konto och år)1 100 kr
Papperskontoutdrag för PlusGirokonton (per konto och år)1 500 kr

Mer information om priserna finns i prislistan för 2017 (pdf, 264 KB)Öppnas i nytt fönster.

Betala Finansiera & Placera Pension & Utland Fler erbjudanden Betala

Blanketter och broschyrer - In- och utbetalningar

e-faktura Företag

Produktblad (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

e-faktura Företag via Internetbanken Företag (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

e-faktura Företag för fakturautställare via filöverföring (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

e-faktura Företag för fakturamottagare via filöverföring (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Företagspaket

Produktblad (pdf, 1003 KB)Öppnas i nytt fönster

GiroLink Internet

Debiteringsbemyndigande Bankgirot (pdf, 119 KB)Öppnas i nytt fönster, (reservrutin vid tekniskt fel)

Skatt

Skatteåterbetalning till bankkontoÖppnas i nytt fönster

Total IN Bas

Produktblad (pdf, 747 KB)Öppnas i nytt fönster

Transaktionskonto

Adressändring PlusGirokonto (pdf, 121 KB)Öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor PlusGirokonto (pdf, 72 KB)Öppnas i nytt fönster

General terms and conditions PlusGiro account for enterprises (pdf, 75 KB)Öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor Företagskonto (pdf, 68 KB)Öppnas i nytt fönster

Ansökan om överföring från annan bank (pdf, 182 KB)Öppnas i nytt fönster

Namnändring PlusGirokonto (pdf, 147 KB)Öppnas i nytt fönster

Avslut av konto för företag, föreningar och stiftelser (pdf, 129 KB)Öppnas i nytt fönster

Ansökan/ändring/avslut konto Statlig myndighet (pdf, 155 KB)Öppnas i nytt fönster

Anvisningar/Information - Företag/Enskild firma, Förening, Stiftelse (pdf, 139 KB)Öppnas i nytt fönster

Tilläggsavtal PlusGirokonto, 90-konto (pdf, 112 KB)Öppnas i nytt fönster

Inbetalning/girering A

Använder du när du fyller i alla uppgifter för hand eller med hjälp av skrivare.

Att tänka på vid ifyllnad

Fyll i siffrorna tydligt inom de avgränsade fälten. Om blanketten inte har boxar för kontonummer ska utskriften placeras ca 4 mm från fältets vänsterkant. Tänk på att ha mellanrum mellan siffrorna. Vi läser informationen maskinellt.

Exempel på ifyllnad (pdf, 170 KB)Öppnas i nytt fönster

Inbetalning/girering B

Använder du när PlusGirokontonumret och övrig information ska förtryckas.

Inbetalning/girering C, CK   

Används av företagskunder som har tecknat avtal för tjänsten Inbetalningsservice.

Beställning

Beställning av förtryckta inbetalnings-/gireringskort skickas till:

Nordea
Blankettservice
PS30
105 71 Stockholm

Bifoga ett manuskript och lämna uppgift om upplaga, leveransadress, fakturaadress samt kontaktperson och telefonnummer.

Inbetalningskort kan även beställas direkt hos tryckerier som har avtal med Nordea. Kontakta Blankettservice så får du information om vilka tryckerier som har avtal. Tryckerier som vill teckna avtal kan få detaljerad information om kvalitetskrav och rutiner från Blankettservice, som också testar/godkänner blanketter före tecknande av avtal.

Frågor/kontakt

Har du frågor om leveranstid, pris, tryckning m m är du välkommen att kontakta Blankettservice:

Telefon: 08-725 78 60. Öppet: måndag-fredag 08.30-16.30
Fax: 08-39 07 84
E-post: es.aedron@retteknalbgp

Finansiera & Placera Pension & Utland
Fler erbjudanden