Priser, blanketter och broschyrer

Här hittar du prislistan (pdf, 264 KB) för våra vanligaste tjänster för företag och föreningar. Priser finns också på varje specifik produkts sida.

Här finns också broschyrer och blanketter du kan ha nytta av.

Prisändringar 2017

Den 1 januari 2017 ändrades årspriset för några av våra tjänster.

Några prisändringar 2017
TjänstNytt årspris 2017
PlusGirokonto Företag (per konto och år)750 kr
Företagspaket och Föreningspaket (per konto och år)1 100 kr
Papperskontoutdrag för PlusGirokonton (per konto och år)1 500 kr

Mer information om priserna finns i prislistan för 2017 (pdf, 264 KB).

Betala Finansiera & Placera Pension & Utland Fler erbjudanden Betala

Inbetalning/girering A

Använder du när du fyller i alla uppgifter för hand eller med hjälp av skrivare.

Att tänka på vid ifyllnad

Fyll i siffrorna tydligt inom de avgränsade fälten. Om blanketten inte har boxar för kontonummer ska utskriften placeras ca 4 mm från fältets vänsterkant. Tänk på att ha mellanrum mellan siffrorna. Vi läser informationen maskinellt.

Exempel på ifyllnad (pdf, 170 KB)

Inbetalning/girering B

Använder du när PlusGirokontonumret och övrig information ska förtryckas.

Inbetalning/girering C, CK   

Används av företagskunder som har tecknat avtal för tjänsten Inbetalningsservice.

Beställning

Beställning av förtryckta inbetalnings-/gireringskort skickas till:

Nordea
Blankettservice
PS30
105 71 Stockholm

Bifoga ett manuskript och lämna uppgift om upplaga, leveransadress, fakturaadress samt kontaktperson och telefonnummer.

Inbetalningskort kan även beställas direkt hos tryckerier som har avtal med Nordea. Kontakta Blankettservice så får du information om vilka tryckerier som har avtal. Tryckerier som vill teckna avtal kan få detaljerad information om kvalitetskrav och rutiner från Blankettservice, som också testar/godkänner blanketter före tecknande av avtal.

Frågor/kontakt

Har du frågor om leveranstid, pris, tryckning m m är du välkommen att kontakta Blankettservice:

Telefon: 08-725 78 60. Öppet: måndag-fredag 08.30-16.30
Fax: 08-39 07 84
E-post: es.aedron@retteknalbgp

Finansiera & Placera Pension & Utland Fler erbjudanden