Planering inför årsskiftet och skattenyheter 2016

Madeleine Åkerman - fullNu är årsskiftet snart här och det är dags att se över både ditt företags och din egen skattesituation. Riksdagen har klubbat igenom regeringens budgetproposition. Men de förändringar som påverkar dig som företagare är begränsade.

Värdepappersaffärer 

Årsskiftet är ett bra tillfälle att se över vilka värdepappersaffärer som gjorts under året och göra en översyn av de skattemässiga effekterna. 

Du som driver verksamheten i aktiebolag måste tänka på att eventuella förluster på aktier, fonder och andra aktierelaterade värdepapper bara får kvittas mot vinster på motsvarande värdepapper (aktiefållan). 

Om förlusterna inte kan utnyttjas, får de sparas och dras av mot framtida vinster på aktier, fonder och andra aktierelaterade värdepapper. Om ditt bolag har kvar gamla förluster som hamnat i aktiefållan och samtidigt har en stor orealiserad vinst på aktierelaterade värdepapper, efter ett mycket framgångsrikt börsår, kan det vara intressant att sälja av värdepapper och utnyttja förlusterna som finns i aktiefållan.

Värdepapper i en kapitalförsäkring

Om bolaget har värdepapprena i en kapitalförsäkring kommer vinster att vara skattefria och förluster icke avdragsgilla. Istället betalar bolaget en avkastningsskatt. 

Från och med nästa år höjs underlaget för avkastningsskatt på kapitalförsäkring från statslåneräntan den 30 november multiplicerat med kapitalunderlaget till statslåneräntan den 30 november plus 0,75 procent multiplicerat med kapitalunderlaget. Det införs ett golv som innebär att räntesatsen aldrig får understiga 1,25 procent. 

Statslåneräntan den 30 november 2015 fastställdes till 0,65 procent vilket innebär att den ränta som används när skatten räknas fram är 1,4 procent nästa år. 

Kapitalförsäkring kommer även under nästa år att vara ett attraktivt alternativ om du räknar med en fortsatt bra avkastning på de värdepapper som ditt företag investerar i.

Ta ut rätt lön som delägare i fåmansbolag

Som delägare i ett fåmansaktiebolag är det viktigt att ta ut rätt lön. 

Den lön du tar ut från ditt företag styr vilken pensionsgrundande inkomst du får och vilken inkomstskatt du får betala. 

Den kan även vara avgörande för hur stor utdelning du kan plocka ut från ditt aktiebolag under nästa år och som beskattas i kapital med 20 procent istället för i tjänst. Beskattas utdelningen i tjänst kan skatten bli uppåt 60 procent. 

För att inte i onödan gå miste om en enkel skattebesparing bör du kontakta din revisor eller skatterådgivare som kan hjälpa dig att räkna fram hur stor lön du måste ta ut under detta år.

Nyheter nästa år

För dig som företagare är de skattenyheter som gäller från och med nästa år av begränsad omfattning. Förutom höjd skatt på kapitalförsäkring kommer vissa avgifter för anställda att höjas under nästa år.

  • Det införs en särskild löneskatt på 6,15 procent för personer som fyllt 65 år vid årets ingång. De totala avgifterna för denna ålderskategori blir därmed 16,36 procent.
  • Nedsättningen av socialavgifter för ungdomar slopas den 1 juni 2016.

Madeleine Åkerman
Skattejurist i Nordea