Planera din skatt innan årsskiftet

Se till att du eller närstående tar ut rätt lön

Skattereglerna vid utdelning i fåmansaktiebolag innebär att en del av utdelningen kan beskattas med 20 procent (gränsbeloppet). Gränsbeloppet bestäms av förenklingsregeln eller huvudregeln. 

  • Förenklingsregeln innebär att cirka 155.000 kronor kan tas ut som utdelning till 20 procents skatt. 
  • När man tillämpar huvudregeln får man från och med 2014 ta hänsyn till 50 procent av lönerna från första kronan när man beräknar löneunderlaget. 

För de flesta delägare innebär det att huvudregel är bättre att använda än förenklingsregeln. 

För att få ta hänsyn till löneunderlaget måste du eller närstående ha tagit ut en lön på 341 400 kronor plus fem procent av den totala lönesumman i bolaget men högst 570 000 kronor, säger Madeleine Åkerman. 

Bolagets värdepappersvinster och förluster

Om ditt bolag har kalenderår som räkenskapsår bör du se över vilka vinster och förluster som bolaget gjort på värdepapper. 

  • Har bolaget gjort vinster bör du först se om det finns sparade förluster som kan utnyttjas mot vinsterna. 
  • Finns det inga sparande förluster kan du fundera på om det går att sälja av värdepapper som ligger i förlustposition och som kan kvittas mot vinsterna. 
  • Glöm inte bort aktiefållan, som innebär att förluster på aktier, fonder och liknande värdepapper som är kapitaltillgångar endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper.

Kapitalförsäkring – slipp deklarera

Istället för att bolaget placerar överlikviditeten direkt i värdepapper kan ett alternativ vara att placera kapitalet i en kapitalförsäkring. Bolaget betalar ingen skatt på vinster och utdelningar på värdepapper som finns inom en kapitalförsäkring och utbetalningar från försäkringen är skattefria. Du behöver därför inte deklarera för omplaceringar av värdepapper och inte heller för utbetalningar. Istället betalar bolaget en avkastningskatt på försäkringens värde. 

Om bolaget placerar i värdepappersfonder, specialfonder eller utländska motsvarigheter ska bolaget även betala skatt på en schablonintäkt som beräknas på fondandelarnas värde den 1 januari. Skatten gäller däremot inte om fonderna ligger i en kapitalförsäkring.

Avdragsrätten för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12.000 kronor till 1.800 kronor från årsskiftet. Från och med 2016 föreslås det att avdragsrätten slopas helt. Madeleine Åkerman rekommenderar att du ser över pensionssparandet nu och vill du utnyttja möjligheten att dra av 12.000 kronor i år måste premierna/insättningarna vara inbetalda innan årsskiftet. Observera att företagens avdragsrätt för pensionsförsäkringspremier inte förändras. 

Madeleine Åkerman, skattejurist i Nordea