Ändringar för inrikesbetalningar i euro

Tar du emot inrikesbetalningar i euro via ditt PlusGirokonto eller Bankgiro? På grund av nya EU-regler måste betalningar i euro mellan svenska konton göras som en utlandsbetalning. Detta gäller från den 28 oktober.

Betalningar i euro kan göras som utlandsbetalningar

Det kommer fortfarande gå att göra betalningar i euro inom Sverige/EU/ESS, men då behöver betalningarna göras som utlandsbetalningar. Det här gäller i alla kanaler som exempelvis Internetbanker eller betalningar via fil. I appen Mobilbanken Företag gäller ändringen från september 2016. Detta kan innebära att du måste ändra information på de fakturor ni sänder till dina kunder. 

Som alternativ kan du:

  • Skicka fakturor med företagets IBAN-kontonummer, så kan du fortsätta ta emot betalningar i euro som utlandsbetalningar. 
  • Skicka fakturor i svenska kronor istället.

IBAN-kontonummer

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken. 

Du hittar IBAN-kontonumret för ditt eget konto i din internetbank. IBAN-kontonummer för det konto du betalar till måste du få från kontohavaren. Har du fått en faktura brukar numret stå på fakturan.