Bli föreningskund hos oss

Med ditt Mobila BankID kan du bli kund snabbt, enkelt och säkert online. 

När du blir kund får du Föreningspaketet, som bland annat innehåller Transaktionskonto med PlusGironummer, Internet- och Mobilbank och kort.

Det här behöver du

Du är föreningens företrädare och har:

 • Svenskt personnummer
 • Fyllt 18 år
 • Mobilt BankID
 • Giltig svensk ID-handling

Du måste även ha tillgång till information om föreningen och dess företrädare. Du behöver också bifoga föreningens stadgar och justerat protokoll med din ansökan. Du gör det genom att ladda upp dokumenten när du fyller i din ansökan online.

Bli kund online Mer fakta Ändringar i föreningen Priser Bli kund online

Frågor om föreningen

Du kommer att få svara på frågor om bland annat föreningens verksamhet och hur ni har tänkt använda era tjänster i Nordea. Du kan läsa mer om de frågor vi ställer på sidan Därför ställer banken frågor

Så här går det till:

 • Vi kontrollerar de uppgifter du lämnat och tar en kreditupplysning på föreningen. Har vi kompletterande frågor ringer vi dig. 
 • Om ni ansöker om ett Business Gold, ska det framgå i senaste årsmötesprotokoll att föreningen har beslutat att uppta en kredit.
 • Vi skickar ut ett avtal för Föreningspaket som de som tecknar föreningen ska läsa igenom och skriva under. 
 • Du behöver sedan besöka ett Nordeakontor för att legitimera dig och lämna in ditt påskrivna avtal. Ta även med vidimerad kopia på justerat protokoll och stadgar enligt brevet som följer med avtalet.
Mer fakta

Det här ingår i Föreningspaketet:

 • Transaktionskonto med PlusGironummer – ger effektiva betalningar.
 • Internetbanken Företag – för bankärenden när och varifrån du vill.
 • Mobilbanken Företag – appen som gör din förening verkligt mobil. 
 • Elektroniska kontoutdrag – kontoutdrag via Internet.
 • Företagskort MasterCard – bankkort för betalningar och kontantuttag (ingår i Föreningspaketet från den 1 januari 2017).
 • Business Gold – betalkort med upp till 55 dagars räntefri kredit.
 • Personlig service via telefon  – så att du enkelt kan få hjälp av oss på banken.
 • Bankgironummer – ger dina kunder valfrihet.

Du får också ett nyhetsbrev via e-post med tips, krönikor och nyheter som kan underlätta för dig och din förening. 

Fler tjänster som förenklar för dig som föreningskund 

I Internetbanken Företag har du många användbara funktioner. Du kan till exempel skicka och ta emot fakturor elektroniskt. Och med hjälp av Filimport kan du hämta betalningar från ekonomisystemet.

Du kan även kombinera Föreningspaket med flera tilläggstjänster, bland annat Swish Företag, Nordea Bokföring och UC kreditupplysning.

När din förening blir kund hos oss

Vi behöver veta vem som är föreningens företrädare, det vill säga har rätten att skriva under avtal som blir bindande för föreningen.

Om inget annat framkommer tecknas firman av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer att gemensamt eller var för sig teckna föreningens firma. Finns två personer angivna men uppgifter saknas om att de tecknar var för sig, antar banken alltid att de tecknar föreningen gemensamt.

Därför behöver vi ta del av föreningens stadgar, stämmo- och styrelseprotokoll. För att vi ska kunna erbjuda alla bankens tjänster ska föreningen ha ett organisationsnummer som du ansöker om hos Skatteverket.

Tänk på att i framtiden säkerställa att banken har tillgång till ett aktuellt protokoll som tydligt beskriver vem som har rätt att företräda föreningen och föreningens gällande stadgar. Om du känner dig osäker – skicka in det senaste protokollet vid nytt ärende med banken.

Bifoga följande handlingar till ansökan:

 • Kopia på meddelande om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket.
 • Föreningens stadgar.
 • Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och stämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen.
 • Styrelsens beslut om företrädare och eventuell fullmaktstagare.

Underskrift och ID-kontroll

När företrädaren lämnar in handlingarna på Nordeakontor görs en ID-kontroll av företrädaren som skrivit under avtalen.

När föreningen har flera företrädare

Den företrädare som legitimerar sig på kontoret kan ta med sig kopia på övriga företrädares godkända ID-handlingar. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning och adress eller telefonnummer. Detta gäller samtliga personer som undertecknat ansökan/avtal.

Ändringar i föreningen

Ändra företrädare för förening

När din förening byter företrädare måste behörighet för PlusGirokontot ändras.

Det du ofta behöver ändra är:

 • Användare i tjänsten Internetbanken Företag
 • Användare i tjänsten eRedovisning
 • Innehavare av Business Gold-kort eller Företagskort Master Card
 • Adressen på kontot

Om din förening har en fullmakt som ska återkallas, kontakta Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360.

Skicka med när företrädare för föreningen ändras:

 • Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Se exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar (pdf, 22 KB)Öppnas i nytt fönster.
 • Styrelsens beslut om företrädare och eventuellt fullmaktstagare samt om de tecknar gemensamt eller var för sig
 • Föreningens stadgar.
 • Kopia på godkänd identitetshandling för de företrädare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt adress och telefonnummer.

Godkända identitetshandlingar är:

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare

Skicka handlingarna till:  

Nordea Bank AB 
P1608
105 71 Stockholm

Ändra användare i våra tjänster

Internetbanken Företag

För att lägga till och/eller ta bort användare fyll i blanketten Användare och behörigheter i Internetbanken Företag (pdf, 167 KB)Öppnas i nytt fönster. Blanketten ska skrivas under av behörig företrädare.

Exempel: Om en ny kassör har valts ska två exemplar av blanketten Användare och behörigheter i Internetbanken Företag (pdf, 167 KB)Öppnas i nytt fönster. fyllas i. Den ena  för borttag av behörighet för den gamla kassören, den andra för att ge den nya kassören behörighet.

eRedovisning

För att lägga till och/eller ta bort användare fyll i blanketten Ändring/avslut eRedovisning (pdf, 142 KB)Öppnas i nytt fönster. Blanketten ska skrivas under av behörig företrädare.

På blanketten anges nya användare och användare som ska tas bort.

Företagskort Master Card eller Business Gold

För att avsluta kortet för den gamla kassören och ansöka om kort för den nya kassören, kontakta Kundcenter Företag 0771-350 360.

Skicka med när användare i våra tjänster ändras:

 • Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Se exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar (pdf, 22 KB)Öppnas i nytt fönster.
 • Styrelsens beslut om företrädare och eventuellt fullmaktstagare samt om de tecknar gemensamt eller var för sig
 • Föreningens stadgar.
 • Kopia på godkänd identitetshandling för de företrädare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt adress och telefonnummer.

Godkända identitetshandlingar är:

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare

Skicka handlingarna till: 

Nordea Bank AB 
P1608
105 71 Stockholm

Adress- och namnändring

Adressändring

Om föreningen ändrar adress fyll i blanketten Adressändring PlusGirokonto (pdf, 121 KB)Öppnas i nytt fönster. Blanketten ska skrivas under av behörig företrädare.

Observera att om adressändringen beror på att föreningen byter kassör, ska behörigheter och eventuella fullmakter ändras.

Namnändring

Om föreningen byter namn fyll i blanketten Ändring av namn på PlusGirokonto och skicka med ett justerat protokoll där beslutet om namnändring finns med.

Beslut om namnändring ska finnas med i protokollet i föreningens tidigare namn.

När en förening byter namn krävs ett beslut på årsmötet, eller på ett extra årsmöte. Beslutet ska framgå i årsmötesprotokollet innan namnbytet träder i kraft.

Skicka med vid adress- och namnändring:

 • Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Se exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar (pdf, 22 KB)Öppnas i nytt fönster.
 • Styrelsens beslut om företrädare och eventuellt fullmaktstagare samt om de tecknar gemensamt eller var för sig
 • Föreningens stadgar.
 • Kopia på godkänd identitetshandling för de företrädare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt adress och telefonnummer.

Godkända identitetshandlingar är:

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare

Skicka handlingarna till: 

Nordea Bank AB 
P1608
105 71 Stockholm

Priser

Priser för Föreningspaket

Föreningspaket
SpecifikationPris
Pris per år1 100 kr
PlusGirokonto Ingår i årspriset
Internetbanken FöretagIngår i årspriset
Mobilbanken FöretagIngår i årspriset
Business GoldEtt kort ingår i årspriset. Se även tillvalspriser för Business Gold.
Företagskort MasterCardEtt kort ingår i årspriset. Se även tillvalspriser för Företagskort MasterCard.
Tjänstereseförsäkring (tillval för Business Gold)150 kr per kort och år

Personlig serviceIngår i årspriset. För transaktionspriser, se Personlig service.
BankgironummerIngår i årspriset