Deklarationstips för delägare i fåmansbolag

Sista dagen att lämna inkomstdeklaration är den 4 maj. Även du som delägare i ett fåmansföretag kan e-deklarera vilket är både enkelt och smidigt. Du som ännu inte hunnit deklarera får här några tips från Nordeas skattejurist Madeleine Åkerman.

Om du äger kvalificerade andelar i ett fåmansbolag

Den del av din utdelning och/eller kapitalvinst som uppgår till det så kallade gränsbeloppet beskattas endast med 20 procent. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som en tjänsteinkomst upp till 90 inkomstbasbelopp (5 121 000 kronor). För kapitalvinst gäller att upp till 100 inkomstbasbelopp (5 690 000 kronor) beskattas som en tjänsteinkomst. Utdelning och kapitalvinst över dessa belopp beskattas som en kapitalinkomst med 30 procent skatt. 

Beräkna gränsbeloppet

Gränsbeloppet kan beräknas enligt två olika metoder, förenklingsregeln eller huvudregeln.

Förenklingsregeln

Använder du förenklingsregeln beskattas 2,75 inkomstbasbelopp (155 650 kronor) med 20 procent (fördelat på ägarandel). Vid tillämpning av huvudregeln finns det möjlighet att få en mycket större del av utdelningen och kapitalvinsten att beskattas med 20 procent. 

Huvudregeln

När man räknar fram gränsbeloppet vid användandet av huvudregeln tar man hänsyn till omkostnadsbeloppet för aktierna och hur stora löner som betalats ut under året före inkomståret (lönebaserat utrymme). För att utnyttja lönebaserat utrymme krävs dock att delägaren tagit ut en viss lägsta lön.

K10-blanketten för att deklarera kvalificerade andelar

Om du är delägare i ett fåmansföretag och äger så kallade kvalificerade andelar måste du fylla i och bifoga en K10-blankett till din inkomstdeklaration. På K10-blanketten ska du ta upp utdelning som du fått från ditt bolag och eventuell kapitalvinst du fått vid försäljning av andelar i bolaget. 

Om du äger okvalificerade andelar i ett onoterat företag

Om du äger andelar i ett onoterat bolag, men dessa andelar inte är kvalificerade på grund av att du till exempel är en passiv delägare eller har tagit in en utomstående delägare i bolaget, ska du redovisa utdelning och vinst vid försäljning av andelarna på en K12-blankett. Hela utdelningen eller vinsten beskattas med 25 procent.

Uthyrning av rum i privatbostad till aktiebolaget

Om du har hyrt ut en lokal i din privatbostad till ditt aktiebolag och det föreligger ett verkligt hyresförhållande ska du ta upp en marknadsmässig hyra som en kapitalinkomst i din inkomstdeklaration. Om du eller närstående är verksamma i bolaget får du inte använda det schablonavdrag som normalt gäller vid uthyrning av bostad. Istället får du dra av skäliga kostnader som du haft på grund av uthyrningen. Det kan vara till exempel kostnader för el, värme och vatten. Bolaget får vidare dra av den marknadsmässiga hyran som en kostnad. 

Investeraravdrag

Regler om investeraravdrag infördes 1 december 2013. Om du under 2014 har gjort en investering i ett mindre företag i samband med att företaget bildades eller vid en nyemission kan du få avdrag för hälften av betalningen men högst 650 000 kronor per år. Avdraget redovisar du på blankett K11 och förs sedan in vid punkt 8.7 på inkomstdeklarationen.   

Madeleine Åkerman
Skattejurist, Nordea