Deklarera utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag

Sista dagen att lämna inkomstdeklaration är den 2 maj. Även du som delägare i ett fåmansföretag kan e-deklarera vilket är både enkelt och smidigt. Du som ännu inte hunnit deklarera får här några tips från Nordeas skattejurist Madeleine Åkerman.

När du investerar i noterade värdepapper måste banken ofta lämna kontrolluppgifter till Skatteverket avseende utdelningar och försäljningar och informationen förtrycks i inkomstdeklarationen vilket förenklar för ägaren. Eventuella vinster och förluster redovisas på K4 blankett som bifogas deklarationen.

När du plockar ut utdelning från ditt fåmansföretag eller säljer andelar i företaget lämnar banken inga kontrolluppgifter och du måste själv rapportera utdelning och försäljning i inkomstdeklarationen på K10 eller K12 blanketten.

Kvalificerade andelar i ett fåmansföretag – K10

Om du är delägare i ett fåmansföretag och äger så kallade kvalificerade andelar måste du fylla i och bifoga en K10 blankett till din inkomstdeklaration. På K10 blanketten ska du ta upp utdelning som du fått från ditt bolag och eventuell kapitalvinst du fått vid försäljning av andelar i bolaget. 

Gränsbeloppet

Den del av din utdelning och/eller kapitalvinst som uppgår till det så kallade gränsbeloppet beskattas endast med 20 procent. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som en tjänsteinkomst upp till 90 inkomstbasbelopp (5 337 000 kronor). För kapitalvinst gäller att upp till 100 inkomstbasbelopp (5 930 000 kronor) beskattas som en tjänsteinkomst. Utdelning och kapitalvinst över dessa belopp beskattas som en kapitalinkomst med 30 procent skatt. 

Förenklingsregeln

Gränsbeloppet kan beräknas enligt två olika metoder, förenklingsregeln eller huvudregeln. Använder du förenklingsregeln beskattas 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kronor) med 20 procent (fördelat på ägarandel). Vid tillämpning av huvudregeln finns det möjlighet att få en mycket större del av utdelningen och kapitalvinsten att beskattas med 20 procent. 

Huvudregeln

När man räknar fram gränsbeloppet vid användandet av huvudregeln tar man hänsyn till omkostnadsbeloppet för aktierna och hur stora löner som betalats ut under året före inkomståret (lönebaserat utrymme). För att utnyttja lönebaserat utrymme krävs dock att delägaren tagit ut en viss lägsta lön.

Okvalificerade andelar i ett onoterat företag – K12

Om du äger andelar i ett onoterat bolag men dessa andelar inte är kvalificerade på grund av att du t.ex. är en passiv delägare eller har tagit in en utomstående delägare i bolaget ska du inte fylla i K10 blanketten. Istället ska du redovisa utdelning och vinst vid försäljning av andelarna på en K12 blankett. Hela utdelningen eller vinsten beskattas med 25 procent.

Madeleine Åkerman
Skattejurist, Nordea