Brexit – som om ingenting har hänt

Minns ni midsommarafton? Vi vaknade till beskedet att britterna med knapp majoritet röstat för att lämna EU. Utfallet tog de flesta på sängen. Både prognoser och förståsigpåare talade så sent som dagen innan för ett Bremain.  Valresultatet gav omedelbart avtryck på finansmarknaderna världen över. Både börser och räntor störtdök. Men redan till midsommarsillen fanns bottenkänning och när den svenska ränte- och aktiemarknaden öppnade på måndagen var nedgången trots allt relativt begränsad. På tisdagen steg åter börsen. Paniken uteblev. 

Det har nu gått några månader sedan britternas folkomröstning och de ekonomiska följderna har hittills varit små. Ekonomin visar förvisso tecken på att bromsa in, men en regelrätt recession tycks inte vara nära förestående. Londonbörsen är i skrivande stund upp över sju procent sedan omröstningen, stockholmsbörsen nära 13 procent. Det är som om ingenting har hänt. 

Sämre tider att vänta

Men sämre tider är att vänta i Storbritannien. Efter folkomröstningen skickade den brittiska centralbanken ut en enkät till flera företag. Svaren var nedslående. Företagen räknar med att Brexit kommer att leda till såväl lägre investeringar och omsättning som färre anställningar under det kommande året. De dystrare utsikterna gäller framförallt tjänstesektorn och byggindustrin. Tillverkningsindustrin räknar faktiskt med ökad tillväxt, vilket sannolikt beror på det svagare pundet. 

Den ökade osäkerheten, som bekräftas av flera andra undersökningar, talar alltså för en inbromsning i ekonomin. Det svagare pundet lär lindra effekten inom industrin och för exporterande företag på kort sikt. Men industrin utgör endast tio procent av den totala ekonomin och kan därför inte kompensera för nedgången i andra sektorer. Köpkraften hos brittiska hushåll kommer troligen också att dämpas då priserna stiger på importerade varor. 

På längre sikt bestäms utvecklingen av vilka val brittiska politiker kommer att göra. Folkomröstningen var rådgivande och det har ju hänt förut att politiker har förbisett folkets röst. Den brittiska premiärministern Therese May har dock sagt att ”Brexit means Brexit”, vilket tolkats som att ett utträde  kommer att genomföras. Förhandlingarna om ett utträde kan komma att inledas någon gång under nästa år. Men räkna med att det kommer att dras i långbänk. Det tog exempelvis tio år att förhandla fram ett handelsavtal mellan EU och Schweiz. 

Få effekter på svensk ekonomi

Vi räknar inte med några stora effekter på svensk ekonomi, även om enskilda sektorer och företag kan drabbas. Vår prognos är att pundet inte kommer att försvagas ytterligare. Pundet har redan tappat mycket i värde och handlas nu på den lägsta nivån mot den amerikanska dollarn sedan 1984. Istället räknar vi med att kronan försvagas något mot pundet framöver. Osäkerheten är dock ovanligt stor och för de som berörs är det enda rådet vi kan ge är att följa den fortsatta Brexit-utvecklingen noga. 

Andreas Wallström
Nordea, Chief Analyst