EU-krediten ger lantbruket rörelsekapital.

Om EU-kredit Ränta Om EU-kredit

Om EU-kredit

Intäkterna i lantbruket är relativt ojämna. Under sommaren och hösten görs ofta investeringar och underhåll på fastigheten. Utgifterna ska betalas under hösten innan EU-stöden betalas ut efter årsskiftet. För att stärka likviditeten kan EU-stödet belånas fram till dess att de betalas ut.

Dina fördelar:

  • EU-krediten fungerar som en buffert till dess att EU-stödet betalas ut.
  • Du stärker likviditeten i väntan på att EU-stödet betalas ut.
Ränta

Ränta EU-kredit

Enligt offert.