Bilfinansiering

Passar för företag som har behov att finansiera allt från enstaka bilar till stora vagnparker.

Om Bilfinansiering Finansiell leasing Operationell leasing Priser Om Bilfinansiering

Om Bilfinansiering

Bilfinansiering via leasing delas upp mellan finansiell leasing och operationell leasing, där den stora skillnaden är om leasingkunden eller leasinggivaren bär restvärdesrisken för bilen efter leasingperiodens slut.

Dina fördelar: 

 • Du får dra av halva momsen på leasinghyran.
 • Du behöver inte använda eget kapital eller låna för att finansiera bilköpet. 
 • Du kan få hjälp med bilfinansiering i hela Norden och Baltikum.

För företag som får dra av hela momsen på bilinköp kan Avbetalning vara ett bra alternativ. Om ditt företag säljer bilar har Leverantörssamarbete Bilhandel mycket att erbjuda.

Finansiell leasing

Biladministration

Oavsett om du har en eller flera bilar kan vi erbjuda administrativa lösningar för era bilar. Vi erbjuder en lösning där du lämnar över det administrativa arbetet till oss. Alla fakturor som rör den enskilda bilen - bensin, reparationer, däck, skatter, tvätt och försäkring går direkt till Nordea Finans för kontroll och betalning.

Vi granskar alla verkstads-, service- och däckfakturor vilket säkerställer rätt debitering till dig som kund och du får också en detaljerad och bra kostnadskontroll. Granskningen innebär också att vi upptäcker om den uppkomna kostnaden går att omvandla till försäkrings-, goodwill- eller garantikrav.

Varje månad får kunden en samlingsfaktura för hela vagnparken, med tillhörande fakturaspecifikation per fordon med en detaljerad kostnadsuppföljning. Tillsammans med fakturan får du också ett färdigkonterat bokföringsunderlag som är konterat enligt företagets kontoplan och kostnadsstruktur. Samtidigt får dina förare en förarredovisning som visar fordonets kostnader.

Försäkring

I samband med billeasing till företag av personbilar och lätta lastbilar kan vi med hjälp av Aon Sweden AB (Nordea Finans försäkringsmäklare) erbjuda en heltäckande motorfordonsförsäkring hos Trygg-Hansa.

Om Finansiell billeasing

För företag som har fler bilar erbjuder vi en vagnparksram som underlättar hanteringen genom elektroniskt beställningsförfarande och leveransgodkännande, samt förmånligare villkor.

Billeasing görs på avtalstider mellan två - fem år.

Dina fördelar:

 • Bilen utgör säkerheten och någon annan säkerhet behövs normalt inte.
 • Hyran är fullt avdragsgill vilket betyder att hyran sänker det beskattningsbara resultatet.
 • Ingen kapitalbindning för företaget utan rörelsekapitalet kan istället användas effektivare.

Biltrading

Med Biltrading får du ett så högt pris som möjligt vid försäljningen av fordonet efter finansieringsperiodens slut.

Trenden är att bäst pris betalas av konsumenter. Genom vårt samarbete med auktionsföretaget KVD - Kvarndammen AB säljs fordonen via deras nätauktioner.

KVD har under ett antal år byggt upp sin verksamhet och har i dagsläget mer än 150.000 medlemmar och över 200.000 unika besökare per vecka.

Dina fördelar:

 • Ett reservationspris (minimipris) fastställs som innebär att under detta får bilen inte säljas.
 • Fast försäljningskostnad
Operationell leasing

Om Operationell billeasing

Genom tjänsten Nordea Fleet erbjuds företag i Norden en riskfri leasinglösning för fordon (förutsatt att fordonet sköts som man kan förvänta sig). Vår hyresmodell stödjer IFRS (International Reporting Standards) vilket innebär att inga fordonsvärden behöver redovisas i balansräkningen.

Nordea Fleet passar såväl mindre som större företag som vill minska sin interna administration och slippa fundera över hur bilmarknaden och eftermarknaden utvecklas.

Dina fördelar:

 • Bilen utgör säkerheten, någon annan säkerhet behövs normalt inte.
 • Hyran är fullt avdragsgill vilket betyder att hyran sänker det beskattningsbara resultatet.
 • Halva momsen på bilhyran och all moms på den del som avser löpande drift (service, underhållsreparationer, utbyte av slitdelar, däck) är avdragsgill.
 • Någon egen försäljning är inte nödvändig vid kontraktets slut utan bilen återlämnas till Nordea Fleet och kontrakt avslutas.

Du hyr en bil i taget eller tecknar ett ramavtal (smidigt om ditt företag byter fler än 10 fordon per år). Oavsett vilket uppdaterar vi din bilpolicy och tillsammans sätter mål för ekonomi, miljö och säkerhet.

Personalbil

Genom Nordea Fleet erbjuds en enkel och trygg personalbilslösning. Vår produkt innebär att den anställde har ett fast löneavdrag under kontraktstiden. Löneavdragets storlek baseras på den bil som föraren valt och hur långt bilen körs per år.

Innan fordon beställs pratar vi med varje förare och informerar om hur er personalbilspolicy fungerar och hjälper till att beräkna effekten av löneavdraget. Efter leverans får du information om förare, fordon, regnr, bilförmån, rsv-kod och löneavdragets storlek.

Fördelar för arbetsgivaren:

 • Uppskattad förmån
 • Enkel och lättarbetad modell
 • Innehåller en försäkring som skyddar mot sjukdom, olycka och uppsägning - tryggt för båda parter
 • Egen kontaktperson hos Nordea Fleet
 • Kräver minimal intern administration

Fördelar för den anställde:

 • Tillgång till Nordea Fleets rabatter på bilar.
 • Halva momsen avdragsgill vilket ger en bra kalkyl jämfört med eget köp.
 • Tryggt då föraren ej behöver fundera på vad bilen kommer att vara värd när den skall säljas, Nordea Fleet garanterar restvärde.
 • Våra tekniker säkerställer att inga reparationer blir utförda i onödan och att kostnader för varje verkstadsbesök blir rätt.
 • Fast löneavdrag per månad utan förändringar.
 • Innehåller en försäkring som skyddar om den anställde råkar ut för sjukdom, olycka eller säger upp sig.

Ett samarbete med oss innebär självklart även ett framtagande av en företagsanpassad personalbilspolicy.

Samarbete med ALD Automotive

Nordea Fleet är ett samarbete mellan Nordea Finans och ALD Automotive där vi erbjuder såväl lokala som nordiska lösningar med professionell rådgivningen i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Baltikum.

Via samarbetet med ALD Automotive kan vi erbjuda lösningar i en stor del av övriga världen.

Vad ingår i den fasta hyreskostnaden?

 • Fordonet - nyttjande
 • Grundservice, underhållsreparationer, sommar- och vinterdäck
 • Förhandsgodkännande av verkstadsarbeten
 • Drivmedelskort
 • Administration av bilfakturor
 • Körjournalshantering
 • Beräkning och uppdatering av fasta förmånsvärden
 • Försäkring inklusive skadehantering
 • Hyrbilsservice
Priser
Bilfinansiering
SpecifikationPris
BilfinansieringEnligt offert