Gör dina affärer mer effektivt

LM - Theme Running my business - Julia - 935x250

Varje dag påverkas ditt företags ekonomi av stora och små händelser. Genom att förstå hur, kan vi tillgodose dina unika behov i varje steg av din verksamhets livscykel. Vi erbjuder rådgivning och tjänster inom allt från fakturering till risk- och kassaflödeshantering. På så sätt kan du driva ditt företag mer effektivt, oavsett vad som händer i världen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt kassaflöde?

Kontakta din rådgivare eller ring 0771-350 360.

Optimera ditt kassaflöde

Fixa flödena Låt oss hjälpa till Fixa flödena

Fixa flödena

Ett stabilt kassaflöde är företagets bränsle. För att optimera det måste du veta att pengar som kommer in alltid täcker pengar som ska ut. Optimering handlar också om att använda både kassan och tiden smart.

 Pictogram showing a scale 

Tips

Här är några tips till att börja med:

Pengar ut

 • Jämför dina leverantörers priser och villkor ofta. Omförhandla villkoren om du får reda på att en befintlig och pålitlig leverantör har sämre villkor än vad du skulle få hos en ny leverantör. Kom ihåg att goda relationer är värdefulla och om du kan få bättre villkor hos en befintlig leverantör kan du behålla relationen och den tillförlitlighet som du kanske inte får hos en ny leverantör. 
 • Betala dina räkningar så sent som möjligt, men aldrig försent! Eller be dina leverantörer om rabatt vid snabba betalningar. Det optimerar kassaflödet för bägge parter.
 • Minska antalet leverantörer om du kan. Välj leverantörer där du som en större kund kan få rabatter eller andra fördelar.

Pengar in

 • Undersök vilka betalningsvillkor dina konkurrenter har och om ditt företag skiljer sig från dem.
 • Överväg att förkorta betalningsperioden på dina fakturor och att erbjuda rabatter till kunder som betalar snabbare än vad de måste.
 • Om du tar emot kort- och mobilbetalningar får du betalt direkt. 
 • Kontrollera kundens trovärdighet innan du godkänner beställningen.
 • Undvik sena betalningar genom att skicka tydliga och informativa fakturor.
Att få in en stor summa pengar från en försäljning är en höjdpunkt för alla företagare, men med ett optimalt kassaflöde får du ut så mycket som möjligt av pengarna som kommer in. Om du tar dig tid att optimera ditt kassaflöde stärker du företaget och skapar förutsättningar för att växa.
Låt oss hjälpa till

Låt oss hjälpa till

Planera för framtiden

Allt börjar med en plan Låt oss hjälpa till att planera för framtiden Allt börjar med en plan

Planering är A och O

Vilka drömmar och ambitioner har du med ditt företag? Företagare som precis satt igång hoppas att verksamheten ska bli stabil och lönsam. Företagare som hållit på en tid kanske vill anställa fler medarbetare, köpa bättre maskiner eller flytta till större lokaler. Att expandera utomlands kan också vara en ambition. Om du planerar för framtiden är chansen större att dina drömmar förverkligas.

Varje företag går igenom olika stadier, och om du känner till dem blir det lättare att fatta smarta beslut. Då kommer du att kunna agera i tid om du behöver göra en investering, eller om du har en säsongsbetonad verksamhet och måste sätta undan pengar för lågsäsongen.

Att göra prognoser är ett effektivt sätt att planera. Här kommer några grundläggande tips:

Pictogram 1 - 164x96 - new

Fastställ de grundläggande förutsättningarna

- Bestäm vad målet är med din verksamhet. Om du har flera mål, gör en prioriteringsordning.
- Bestäm när du ska uppnå dina mål och var realistisk. Det är bättre med generösa tidsramar än alltför snäva. 
- Ta fram uppgifterna som du behöver för din prognos. Kartlägg när ditt kassaflöde är starkt respektive svagt. Gå igenom transaktionerna en bit tillbaka i tiden och gör en översikt över vilka inbetalningar som är på gång.

Pictogram 2 - 164x96 - new

Se tillbaka

- Historik ger en bra indikation på framtiden. Gå igenom transaktionerna på företagets konto under de senaste 3-4 åren och sortera uppgifterna månad för månad. Då får du en bra översikt över dina in- och utbetalningar.
- Om ditt företag har lanserat nya produkter och tjänster är det en god idé att analysera hur det har påverkat ditt kassaflöde. 
- Som nyföretagare bör du ta reda på hur mycket det har kostat att starta verksamheten. Din plan kan då vara att få in pengar för att täcka utgifterna.

Pictogram 3 - 164x96 - new

Planera framåt

- Gå igenom orderboken och se vilka betalningar som är på ingång.
- Uppskatta dina framtida intäkter och kostnader och fastställ när du behöver göra investeringar.

Pictogram 4 - 164x96 - new

Handlingsplan

- Gör en budget som visar hur mycket kontanta medel ditt företag har månad för månad. Det är för att bygga upp ett överskott för framtida investeringar. Den visar också när det finns risk för kassabrist och ger dig tid att undvika detta.
- Använd uppgifterna och gör en kassaflödesprognos. Börja med att göra en så korrekt prognos som möjligt över företagets in- och utbetalningar de kommande veckorna.
- Kom ihåg att justera prognosen regelbundet.

Låt oss hjälpa till att planera för framtiden

Låt oss hjälpa till att planera för framtiden

 • Skaffa en kontokredit som hjälper till att hantera tillfälliga underskott och lågsäsong. 
 • Med factoring kan du få betalt snabbare. 
 • Att leasa istället för att äga utrustning kan förbättra likviditeten. 
 • Låt oss hjälpa dig definiera hur stor kassa som behövs och få rådgivning om hur du kan placera överskottet med hänsyn till risk och avkastning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Hantera riskerna

Hantera riskerna Låt oss hjälpa till att hantera riskerna Hantera riskerna

Hantera riskerna vid utlandshandel

Risk map

Allt företagande innebär risker, men också möjligheter. Det handlar om hur du navigerar bland dem. Exempelvis kan utlandshandel innebära risker kopplade till förändringar i växelkurser, vilket kan ge högre kostnader, eller lägre intäkter, än tänkt. Andra risker är kunder, som inte betalar i tid (eller över huvud taget), och landets ekonomiska och politiska läge. Du behöver förstå ditt företags specifika risker och hur de går att hantera. Om du gör det, kan du ta tillvara på möjligheterna och undvika fallgroparna. 

Till att börja med: 

 • Kolla valutarisken med vår valutaomräknare.
 • Pröva även vår interaktiva riskkarta, som ger dig en överblick över riskerna vid globala affärer.
Låt oss hjälpa till att hantera riskerna

Låt oss hjälpa till att hantera riskerna