Konkurrens behöver inte vara något negativt

Läs om varför det inte behöver vara en nackdel att lansera ditt företag på en marknad där det redan finns etablerade varumärken och aktörer. Vi satte oss ner med den investeraren Casper Dreymann och pratade med honom om hans erfarenheter som investerare i och som mentor åt nystartade företag.

Vad får en investerare att bestämma sig för att satsa på ett nystartat företag på en marknad med mördande konkurrens? Och hur kommer det sig att konkurrens inte behöver vara en nackdel för dig som vill driva ett framgångsrikt företag? Vårt samtal med den erfarna investeraren Casper kommer förhoppningsvis lära dig ett och annat om hur man skapar och behåller sina konkurrensfördelar.

“Om du vill ta dig in på en etablerad marknad med ditt nystartade företag, är det väldigt viktigt att du verkligen tar dig tid att lära känna din marknad och dina konkurrenter.”

Mentorskap kan göra stor skillnad

Casper är inte bara investerare. Själv definierar han sig lika mycket om inte mer som mentor åt en lång rad entreprenörer och nystartade företag. Och han är inte bara mentor åt företag han själv har investerat i. För honom är det närmast ett kall att hjälpa och inspirera nya företag att hitta sin konkurrenskraft och bli framgångsrika. Det är därför han aldrig sitter stilla bakom skrivbordet och bara väntar på att företagen han investerat i ska bli lönsamma. Varje gång Casper hittar ett företag som han vill investera i så är han 100% engagerad. Han hjälper ofta entreprenörerna både med att sätta ihop en säljkår, ta fram en säljstrategi och sedan sjösätta den.

Det är kanske inte så konstigt att Casper är så fokuserad på försäljning, eftersom han driver ett telemarketing-företag som startade som hans egen affärsidé. Han hade själv en mentor, och han lärde sig redan från början att konkurrens inte behövde vara någonting negativt.

“Om du som nystartat företag ska ge dig in på en existerande marknad så är det mycket viktigt att du verkligen anstränger dig för att lära känna din marknad och dina konkurrenter. Ju bättre koll du har på marknaden, desto större chans har du att hitta en position där ditt företag kan göra skillnad. Och du måste kunna bevisa för mig att du har vad som krävs för att ta den positionen och bygga vidare därifrån. Företagen som jag väljer att investera i kanske inte har den positionen än, men om jag tror på affärsidén spenderar jag gladeligen både tid och pengar för att hjälpa till att nå dit. Det är det som är hela poängen med ett mentorskap; att kunna göra skillnad och hjälpa företagen att nå sina mål.”

First mover vs etablerad marknad

Att vara en så kallad ”first mover” som nytt företag kan verka attraktivt, men enligt Casper så innebär det hårt jobb. Det är ofta svårare än att ge sig in i en etablerad marknad. Inte för att du måste identifiera din målgrupp och marknad, utan för att det krävs mycket resurser för att introducera och marknadsföra en produkt ingen någonsin sett förut. Och när du gjort det så krävs det lika mycket resurser för att etablera din marknad. Denna utmaning är enkel att möta förutsatt att du har all finansiering och all tid du behöver, men så är ju oftast inte fallet. För många nya företag är oddsen på fel sida och utmaningarna tuffa. Särskilt om du vill attrahera en investerare. Casper förklarar:

“För mig gör det ingen skillnad om du är ”first mover” eller om du är en del av en existerande marknad. Kraven är desamma. Du måste kunna visa upp ett ”proof of concept” för personer som mig inom sex månader. Om du lyckas möta förväntningarna under det första året, då är du hemma. Men om du efter den tiden fortfarande inte har kunnat visa vad ditt företag går för, då kommer du troligen inte lyckas. Och i så fall kommer det bli väldigt svårt att hitta en investerare. Om du har en mentor kan du få en andra chans att få igång ditt företag, men tumregeln är att du måste kunna bevisa att din affärsidé fungerar under det första året.”

Casper är engagerad i en lokal grupp av affärsänglar och han och de andra medlemmarna blir ofta introducerade för hoppfulla entreprenörer och nystartade företag, som alla kommer in med stora, och ofta orealistiska drömmar om att slå igenom. Man kan lugnt säga att det är många som inte tar sig igenom nålsögat, men Casper uppmuntrar ändå alla som inte lyckas att försöka både en andra och en tredje gång.

“Det finns ett stort behov av entreprenörer i Norden, för folk som vågar drömma och som är beredda att kämpa för att göra sina drömmar till verklighet. Jag är glad att jag kan hjälpa några av dem att ta sig an konkurrensen och lyckas.”

Best practice för marknadsanalys

Som investerare och mentor är Casper expert på nystartade företag på en B2B-marknad, så hans fokus är naturligt nog på företag som utvecklar produkter åt andra företag. Hans best practice för marknadsanalys går ändå att tillämpa på en lång rad olika sorters företag:

  1. Om det är möjligt, bygg en prototyp av din produkt
  2. Gör en tilltalande presentation av din produkt (eller affärsidé) 
  3. Identifiera och ta kontakt med potentiella kunder
  4. Erbjud de potentiella kunderna att prova din produkt gratis
  5. Be utvalda kunder utvärdera din produkt 
  6. Analysera svaren och gör nödvändiga justeringar
  7. Upprepa processen