Nordeas samarbete med programleverantörer

Nordea har tillsammans med programleverantörer ett gemensamt intresse av att utveckla lösningar som är enkla för våra företagskunder.

För effektiv Cash Management erbjuder vi bland annat filtjänster för in- och utbetalningar, e-faktura Företag och lösningar för säker filöverföring.

För att stödja integrationen av våra tjänster i affärssystemen vill vi på dessa sidor göra informationen lättillgänglig för dig som programleverantör. Här kan du också få publicerat vilka av era program som har stöd för Nordeas tjänster.

Välkommen att kontakta oss via e-post om du har frågor.