Frågor och svar om Corporate File Payments - för Programleverantörer

Hur många kredit- och debetposter kan man använda för respektive betalningstyp i CFP?
Svar:

Man kan bara använda kredit- och debetposter för PlusGiro- och bankgirobetalningar.

För PlusGiro- och bankgirobetalningar kan man inkludera sammanlagt 300 stycken CNDB/CNKR-poster per transaktion. 

För utlandsbetalningar kan man ha maximalt fyra CNKR och CNDB-poster. En transaktion ska innehålla minst en kreditpost (CNKR). OBS! Gäller endast utlandsbetalningar via filtyp PO3. För gamla filformat, se broschyren Begränsningar vid användning av äldre filformat i Corporate File Payments (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster.

Hur redovisas samsorterade utlandsbetalningar?
Svar:

Nordea samsorterar max 150 stycken utlandsbetalningar. Avsändaren betalar en transaktionsavgift för samtliga utlandsbetalningar oavsett samsortering. De samsorterade betalningar redovisas en och en i CFP-gränssnittet. 

Mottagaren betalar bara en avgift. Som meddelande till den samsorterade betalningen skickas länken WWW.NORDEA.COM/PAYMENTREPORT/CFP plus ett användar-id (Payment reference) och lösenord (Password). Länken leder till en sida på nordea.com. 

När mottagaren loggar in på sidan, visas detaljerna och meddelandet till alla de samsorterade betalningarna som ingår i summan. Det är möjligt att exportera informationen till Excel.

Kan man ha olika datum på kredit- och debetposter i en äldre FSI-fil?
Svar:

Det är än så länge möjligt att skicka in en FSI – fil, och där det finns olika förfallodatum på debet- och kreditposter. Det är viktigt att debet- och kreditposterna ”hålls ihop” med samma mottagarid och valutakod.

Det är även möjligt att ha med en kredit-post som har ett äldre datum än de debet-posterna. Kreditposten matchas mot de debetposterna som har det tidigaste datumet. OBS! Då måste alla debetposter med det tidigaste datumet kunna täcka krediten med det gamla datumet.

Exempel: En kreditpost med förfallodag den 28 augusti matchas mot två debetposter med förfallodag den 29 augusti. Läs mer i broschyren Begränsningar vid användning av äldre filformat i Corporate File Payments (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster.

Kan man skicka nollbetalningar i Corporate File Payments (CFP)?
Svar:

Ja, men endast för PlusGiro- och bankgirobetalningar, när en kreditnota matchas mot en debet och nettosumman blir noll.

Kan man testa filer online ("Testbänken") för både Corporate File Payments (CFP) och Filimport?
Svar:

Ja, under fliken Online-Tester kan du testa filer för både CFP och Filimport. Där finns också kontaktinformation för teknisk support om du har frågor om testresultatet. 

Måste man skapa en inledningspost (MH10) för att göra betalningar till ett konto i IBAN-format?
Svar:

Nej MH10-posten används bara om kunden vill belasta sitt konto i IBAN-format och få återredovisning i IBAN-format på utförda betalningar (DA1). Det spelar ingen roll om kunden använder MH00 eller MH10 om de ska skicka pengar till ett konto i IBAN-format.

När ska CNDB- och CNKR-posterna användas?
Svar:

Dessa används enbart i samband med kreditnotor.

Varför får betalningsmottagaren inte någon referens?
Svar:

Om avsändaren skickar en Bankgirobetalning (BG) med fler än 25 tecken i betalningsreferensen eller en betalningsreferens + meddelandepost, så övergår betalningsreferensen till ”fritextmeddelande”. Då får mottagaren ingen information i betalningsposten utan allt hamnar i fritextfält. I vissa fall kan deras ekonomisystem inte söka fram denna referens och då får mottagaren leta manuellt efter betalningen. 

Om avsändaren skall ange ett referensnummer/OCR-nummer är det viktigt att hålla detta under 25 tecken, lägga det i betalningsposten och inte ange någon meddelandepost. 

Ett bra exempel är betalningar till Skatteverket. Där finns ett OCR-nummer som avsändaren skall ange (endast). Om kunden skriver mer tecken än 25st och/eller en meddelandepost, kan Skatteverket inte pricka denna betalning. 

Varför får mottagarkunder ibland en länk för att se sina bankgiro-betalningar (i tjänsterna Bankgiro Inbetalning, Bankgiro insättningsuppgift och Total IN/Bas)?
Svar:

Gentemot Bankgirot kan Nordea maximalt utnyttja 15 betalningsreferenser till en betalning. Det innebär att om en avsändare använder fler än 15 betalningsreferenser, exempelvis tillsammans med en kreditnota, så redovisar Nordea nettobeloppet tillsammans med en länk till nordea.com där mottagaren kan logga in, hämta och exportera betalningsinformationen till Excel. Länken finns till exempel i Total IN eller i BG140 om mottagaren klickar sig vidare på transaktionen. De ser inte länken på första sidan där transaktionerna visas.

Vilka betalningstyper finns det stöd för i Corporate File Payments (CFP)?
Svar:

I CFP finns stöd för följande betalningstyper:

Inrikes betalningstyper

  • PlusGiro- och bankgirobetalningar
  • Utbetalningskort
  • Lön- och pensionsinsättning
  • Kontoinsättning till Nordea och annan svensk bank

Utlandsbetalningstyper

  • Kontoinsättning och check

Kontoinsättning kan göras som Normal, Express, Same Day (CORT) och Intercompany (INTC).

Om kunden vill göra en Same Day- eller Intercompany-betalning till en svensk bank kan de göra den som en utlandsbetalning.