Programleverantörer

Two women by computer 
Samarbete med programleverantörer
Ger effektiva Cash Managementlösningar
I fokus Våra tjänster OnLine-Tester Filkommunikation Utvecklade program I fokus

Total IN

Redovisar alla typer av ankommande betalningar

I en och samma fil

Corporate File Payments

Hanterar alla typer av avgående betalningar

Postbeskrivningen uppdaterades 30 Januari 2017

Corporate Access Öppnas i nytt fönster

Filöverföring och utbetalningar i XML-format ISO20022/CGI

Nordisk tjänst för inrikes och utrikes betalningar i en och samma lösning

Våra tjänster

Total IN för inbetalningar

Med Total IN får företaget en sammanhållen redovisning av samtliga ankommande betalningar, oavsett om de kommer via PlusGiro, Bankgiro, Swish eller från utlandet. Tjänsten innehåller även redovisning av kreditnotor. Betalningarna redovisas i en och samma fil, vilket ger möjlighet till automatisk avstämning av kundreskontran.

Total IN kan formas efter den specifika kundens komplexitet till exempel med flera konton och valutor i samma fil. Programleverantörer rekommenderas utveckla Total IN fullt ut för att möta alla sina kunders behov. 

OBS: Kunder som önskar Total IN Bas startar direkt utan testperiod.

Kundgränssnitt Total IN

Alla tillgängliga uppgifter om varje betalning i filen redovisas också via Internet. Företaget kan där via sökfunktionen enkelt ta fram betalningsunderlagen i form av dokumentbilder till exempel av PlusGiroinbetalningskort och bankgiroavier.

Testa Total IN

Tester kan utföras med hjälp av följande exempelfiler. I övrigt sker tester av Total IN i samarbete med kund. 

Exempelfiler Total IN

Tekniska beskrivningar Total IN

Corporate File Payments för utbetalningar

Corporate File Payments är en tjänst för företag och organisationer som vill ha en enhetlig, snabb och enkel betaltjänst för att skicka och administrera alla sina utbetalningar.

Genom att företaget kan skicka både svenska och utländska betalningar från olika avsändarkonton i kronor och i utländsk valuta i samma fil blir det möjligt att effektivisera betalningsprocessen. 

OBS: Efter 31 oktober 2016 ska  EURO-betalningar via fil skickas i standarden ISO20022/XML i enlighet med SEPA:s  reglering.  Betalningar i EURO kan även registreras manuellt i Corporate Netbank.

Kundgränssnitt Corporate File Payments

Via Corporate Netbank får företaget överblick och full kontroll över alla sina betalningar. Där kan de signera betalningar och vid behov även rätta, ändra och makulera enskilda betalningar. Återredovisningen av utförda betalningar respektive felaktiga betalningar är tillgänglig via kundgränssnittet men kan även erhållas på fil för återkoppling till ekonomiprogrammet.

Frågor och svar om Corporate File Payments.

Här hittar du som programleverantör svar på frågor om Corporate File Payments.

Testa Corporate File Payments 

Använd vårt  testmaterial som underlag för att skapa filer och testa sedan alla tjänstens funktioner i OnLine-tester. Tester av återredovisning eller felaktiga uppdrag kan utföras med hjälp av våra exempelfiler. Kunden får en fil per valuta. I övrigt sker tester av Corporate File Payments i samarbete med kund. 

Testmaterial

Exempelfiler  Corporate File Payments

Tekniska beskrivningar Corporate File Payments 

Löneutbetalning via Personkontosystemet

Med Löner via Personkontosystemet kan företaget betala ut löner, pensioner och reseersättningar till sina anställda. Personkontosystemet är heltäckande och Nordea är registerhållare av löntagarnas lönekonton. Personnumret används som ID-nummer i löneunderlaget.

Företaget skickar betalningsunderlaget i en fil till Nordea som bevakar utbetalningsdagen. Lönen sätts in på det konto som löntagaren meddelat banken och finns alltid tillgänglig på utbetalningsdagen.

Utskrift och distribution av lönespecifikationer

Företaget kan komma överens med banken om utskrift och distribution av lönespecifikationer på papper eller via e-lönespecifikation som den anställde får via Nordeas eller Swedbanks Internetbank. Anställda som har lönekonto i andra banker kan få sin e-lönespecifikation via Kivras digitala brevlåda.

Se exempel på lönespecifikation i de tekniska beskrivningarna 3D och 3K på papper och hur de presenteras elektroniskt i löntagarens Internetbank. Se exempel på filunderlag till lönespecifikationerna under Exempelfiler.

Testa Löner via Personkontosystemet

Kontakta Löneservice via telefon 010-156 18 30 eller via e-postmoc.aedron@atad.aidematad.ecivresenol  och kom överens om testtillfälle och överföringssätt. Löneservice kan testa löneunderlag mellan den 1 och 15 varje månad. Resten av månaden är reserverad för ordinare lönekörningar.
Skapa en lönefil  i systemet med eller utan lönespecifikation och skicka in den enligt överenskommelse. Vi granskar och testar filen och meddelar testresultatet.

Exempelfiler Löner via Personkontosystemet

Lönespecifikationer via Personkontosystemet

Teknisk beskrivning Löner via Personkontosystemet

e-faktura Företag för mottagare och utställare

e-faktura Företag är Nordeas tjänst för elektronisk fakturering mellan företag/organisationer.

Format och kanal

Följande format och konvertering mellan dessa stöds i e-faktura Företag:

 • Finvoice 1.2 SE
 • Svefaktura Bas 1.0 (med SBDH)
 • SFTI 2.1 och 2.2
 • EAN008
 • BGC Invoice 1.2

Fakturautställare och fakturamottagare kan använda befintlig kommunikationslösning med Nordea, på samma sätt som för andra tjänster.

Bearbetning

Fakturorna bearbetas direkt när de ankommer till Nordea. Hur lång tid det tar tills fakturorna kommer fram till mottagaren beror på dennes val av kanal och operatör.

Bekräftelse och felmeddelanden med e-post

Bekräftelse på att fakturan har bearbetats och levererats kan skickas till utställaren med e-post. Om en faktura avvisas skickas ett felmeddelande med orsaken.

Validering

Samtliga fakturor som ankommer till tjänsten valideras/kontrolleras i enlighet med dels filformatets regler, dels med innehållskraven för en faktura enligt EU:s direktiv för fakturering. Läs mer i Skatteverkets broschyr Fakturering (pdf 80 KB).

Testa e-Faktura Företag

Kontakta oss  för att få användarnamn och lösenord för att testa e-faktura Företag. Ladda sedan upp din fil här e-faktura Företag


Exempelfil e-Faktura Företag

Teknisk beskrivning  e-Faktura Företag

Kontoutdrag på fil för avstämning

Med kontoutdrag på fil kan företag få kontoutdragsuppgifter direkt via filöverföring för exempelvis automatisk avstämning av konto, reskontra och huvudbok.

För varje konto skapas en textfil som kan användas för avstämning i ekonomisystemet. Filen innehåller förutom ingående och utgående saldo även information om till exempel dagskassor, korttransaktioner, inbetalt och utbetalt belopp för aktuellt bokföringsdatum. Med kontoutdrag på fil får företaget även en smidig lösning som förenklar företagets likviditetsplanering.

Format

Kontoutdrag på fil för kan levereras i olika format, till exempel FS1, EKK, MT940 och FINSTA.

Testa kontoutdrag på fil 

Tester kan utföras med hjälp av exempelfiler. I övrigt sker tester i samarbete med kund genom beställning av aktuellt filformat.

Exempelfiler kontoutdrag på fil

Tekniska beskrivningar kontoutdrag på fil

Filimport via Internetbanken Företag

Internetbanken Företag används av små men även av medelstora företag.

Importfunktion

För filimport behövs inget särskilt avtal men det krävs att kunden är inloggad i Internetbanken Företag. Filen hämtas sedan från katalogen där ekonomiprogrammet har sparat den. Filändelsen kan ibland behöva ändras till .txt.   

När filen importerats hanteras betalningarna som om de är manuellt registrerade betalningar i Internetbanken Företag. Betalning kan ändras och vid behov makuleras. 
Betalningsgodkännande (signera betalningar) ska göras innan bokföring kan ske. 

Aktuella filformat för filimport 

 •  Corporate File Payments (inklusive betalningar i euro) 
 •  Löner Bankgirot  

Testa filtyper för filimport i Internetbanken Företag i OnLine-tester.

Återrapportering 

Vid filimport består återrapportering av utförda betalningar av kontoutdrag/transaktionslista som presenteras i Internetbanken Företag. 

Transaktionslistan kan exporteras från Internetbanken Företag till Excel. Den kan sedan sparas i valfritt format.

Debiteringsbesked via fil (filtyp DA1) kan på begäran erhållas via GiroLink. Observera att filen innehåller samtliga debiteringar som gjorts på kontot. Debiteringsbesked via fil ingår som en del i postbeskrivningen för tjänsten Corporate File Payments. 

Läs också Planned change of debit advice file from Internetbanken Företag (eng).

Exempelfiler återrapportering

Autogiro för inbetalningar

Programleverantör som har för avsikt att implementera inrikes Autogiro och som inte tidigare har funktionen i affärssystemet/programmet rekommenderas att välja Bankgirots Autogiro, som även kan användas för dragning till/från ett PlusGirokonto. Läs mer om PlusGirokontots uppbyggnad.

Läs mer om Bankgirots Autogiro.

Om Autogiro

Autogiro är ett enkelt och effektivt sätt för företag att få betalt. Tjänsten passar särskilt bra för företag som har en fast kundkrets med återkommande betalningar.

Autogiro bygger på en överenskommelse mellan betalningsmottagaren och betalaren om automatisk debitering på betalarens konto. Banken flyttar pengarna på förfallodagen. Det gör Autogiro till ett enkelt betalningssätt för betalaren och ger betalningsmottagaren enkla rutiner och säkra betalningar.

Testa Autogiro

För test av Bankgirots Autogiro, kontakta till Bankgirots Servicecenter, telefon 08-725 60 30.

SEPA - betalningar


Nordeas standardiseringsarbete

Utveckling av bankgemensamma regelverk och standardisering inom områden såsom betalningar, clearing, säkerhet och IT-infrastruktur görs i Bankföreningen.

Nordea är delaktig i det arbete som utförs i CGI, Common Global Implementation, som syftar till att skapa ett gemensamt synsätt på hur fälten i standarden ISO20022 ska användas. CGI baserar sig på Pain version 3.

Läs mer om Nordeas  SEPA-anpassade tjänst Corporate Access.

Våra äldre tjänster

Här har vi samlat beskrivningar för äldre tjänster. Somliga finns fortfarande kvar medan andra har upphört. 

Nummerserier för PlusGirots IS-nummer (OCR) (pdf, 85 KB)

Tillvalsredovisning av utbetalningskort - postbeskrivning (pdf, 64 KB) 

Tillvalsredovisning utbetalningskort - daglig rapport (txt, 1 KB) 

Tillvalsredovisning utbetalningskort - återredovisning (txt, 1 KB) 

Tjänster som har upphört

Fakturabetalningsservice - postbeskrivning (pdf, 528 KB)Tjänsten upphörde 31/12 2014

Invoice Payment Service - record descriptions (pdf, 908 KB)Service discontinued 30/6 2014

Fakturabetalningsservice Utland - allmän beskrivning/postbeskrivning (pdf, 403 KB)Tjänsten upphörde 31/12 2014

International Invoice Payment Service Record Descriptions (pdf, 908 KB) Service discontinued 31/12 2014

Fakturabetalningsservice och Girodirekt är ersatta av Corporate FIle Payments och kan tas bort ur systemet

Inbetalningsservice är ersatt av Total IN och kan tas bort ur systemet

OnLine-Tester

OnLine-tester

Gör så här:

 • Skapa en fil som följer postbeskrivningen. Använd gärna Nordeas testmaterial som underlag, se fliken "Testmaterial".
 • Ändra datum till dagens datum och tänk på att använda riktiga kontonummer om du inte önskar få felmeddelande.
 • Spara filen i text-format (.txt). Välj och klicka på den filtyp du vill testa i listan nedan.
 • Hämta sedan filen och klicka på Testa Fil.

Resultatet ser du direkt på skärmen. Om det är fler än 50 felaktigheter avbryts bearbetningen.

Vid frågor om testresultatet

Välkommen att kontakta vår tekniska support om du har frågor om testresultatet:

 • Corporate File payments, telefon 0771-77 69 91, val 2
 • Internetbanken Företag, telefon 0771-350 360, val 2

Testa filtyper för Corporate File Payments och för filimport i Internetbanken Företag   

Filkommunikation

Våra Filkommunikationslösningar

 Företag måste alltid ingå ett avtal med banken för överföring av filer.

Manuell hantering

Företag kan välja att ladda upp och ladda ner sina filer manuellt via vår filkommunikations-lösning GiroLink Internet. Gränssnittet har en inbyggd säkerhetslösning. 

Läs mer om GiroLink Internet.

Automatisk hantering

Företag kan också välja att automatisera sin filöverföring för att sända och bestämma tidpunkt för att ta emot filer med hjälp av en Server-till-server-lösning.  Detta gör att filhantering och andra rutiner kan skötas automatiskt. Automatisk filöverföring har i sig inget användargränssnitt men kräver teknisk kunskap och godkänd säkerhetslösning 

Nordea rekommenderar användning av tredjeparts leverantör om tekniska resurser saknas hos företaget. 

Läs mer om våra Server-till-server-lösningar (på engelska).

Våra Säkerhetslösningar

Vid manuell filöverföring via GiroLink Internet är all data krypterad. Med hjälp av
BankID eller Mobilt BankID skapas filförändringsskydd som verifieras i gränssnittet.

Vid automatisk filöverföring via  Server-till-server-lösning, till exempel via SFTP, används som filförändringsskydd antingen HMAC-metoden som beskrivs under fliken HMAC eller Elektroniskt Sigill från Nexus. 

PGP som förändringsskydd kan användas för filer till Corporate eGateway.

Testa din kod

Här får du som utvecklare hjälp med att testa din sigillfunktion när du utvecklar en funktion som nyttjar HMAC som sigillmetod.

Testerna genomförs i tre steg:

 1. Kontrollera sigillalgoritmen (HMAC-SHA256-128)
 2. Kontrollera normaliseringen
 3. Testsändning av HMAC-sigillerad fil

För varje steg presenteras ett antal testfall där vi har inkluderat sådant som ofta är orsak till sigillproblem. Detta för att minimera antal fel som inträffar efter införandet.

För varje testfall presenteras Fildata, Testnyckel samt av Nordea beräknad MAC för respektive fildata. (Beräknat med algoritmen HMAC-SHA-256 och angiven 128-bitars nyckel.)

Observera! Testfallen verifierar inte formatet på filerna, utan bara sigillering av innehållet.

Teknisk beskrivning HMAC

Steg 1: Kontrollera sigillalgoritmen

Här kan du kontrollera att MAC-beräkningen, själva sigillkärnan, samt trunkeringen av kondensatet sker korrekt i din implementation av HMAC.

Här presenteras ett antal testfall där sigillalgoritmen sätts på prov.

Skapa filer som innehåller fildata enligt respektive testfall, kör filerna genom din HMAC-applikation och jämför slutligen ditt resultat med det resultat som Nordea beräknat.

Observera! Sändningposter (%-poster) ska inte sigilleras.

Testfall 1A
Beskrivning:Innehåller ett standardiserat fildata, som även används vid beräkning av KVV.
Kontroll av:Att sigillalgoritmen verkar vara rätt kodad. 
Fildata:00000000
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
MAC:FF365893D899291C3BF505FB3175E880
Testfil:Testfall 1A (txt, 0 KB)
Testfall 1B
Beskrivning:Innehåller data som är spritt över flera rader med radbrytningar mellan. 
Kontroll av:Att applikationen hanterar radbrytningar på rätt sätt.
Fildata:

00000


0000

000

00

0
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
MAC:9BA94363739D45256DF4B6FA3B9DE1CD 
Testfil: Testfall 1B (txt, 0 KB)
Testfall 1C
Beskrivning:Innehåller poster/rader med mer än 80 tecken.
Kontroll av:Att applikationen kan hantera olika långa poster samt postlängder över 80tkn. 
Fildata:Fildata testfall 1C (txt, 0 KB)
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF 
MAC:826CA6CBA33F7E1D3CC9161A0956A35B 
Testfil:Testfall 1C (txt, 0 KB)
Testfall 1D  
Beskrivning:Ger möjlighet att göra ytterligare tester av algoritmen med eget fildata. Nordea beräknar MAC på ditt fildata och du kan sen jämföra Nordeas resultat med ditt.
Kontroll av:Sigillalgoritmen.
Fildata:Egna filer. 
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF 
Testa:Gå vidare till steg 3.
Testfall 1E
Beskrivning:Ger möjlighet att göra ytterligare tester av algoritmen med eget fildata och lägga på kommunikationsposterna med MAC i %22 posten. Nordea beräknar MAC på ditt fildata och du får svar om den är rätt.
Kontroll av:Sigillalgoritmen. 
Fildata:Egna filer.
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
Testa:Gå vidare till steg 3.

Steg 2: Kontrollera normaliseringen

Här kan du testa att din normalisering sker korrekt, dvs följer Nordeas regelverk för normalisering av fildata som beskrivs i tekniska specifikationen.

Normalisering av fildata används för att förhindra teckenproblem vid filsändning och ev teckenkonvertering mellan plattformar.

Här presenteras ett antal testfall där normaliseringen sätts på prov. Skapa filer innehållande fildata enligt respektive testfall, kör filerna genom din HMAC-applikation och jämför slutligen ditt resultat med det resultat som Nordea beräknat.

Testfall 2A  
Beskrivning:Innehåller tecken vilka samtliga ska ingå i sigillberäkningen.
Kontroll av:Att alla i sigillberäkningen ingående tecken hanteras korrekt. 
Fildata:!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 
Testnyckel: 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF 
MAC:9473EDFCAA8CD2434D6D76ABFFC991BD
Testfil:Testfall 2A (txt, 0 KB)
Testfall 2B 
Beskrivning:Innehåller tecken som ska ingå blandat med tecken som inte ska ingå i sigillberäkningen, och som då ska ersätts med HEX C3 då sigill beräknas.
Kontroll av:Att i sigillberäkningen ej ingående tecken hanteras korrekt. 
Fildata:õÕ^~@`!"#$%&'( )*+,-./§½
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF 
MAC:20956E44B404C4085446139B2B952D77
Testfil:Testfall 2B (txt, 0 KB)
Testfall 2C 
Beskrivning:Innehåller specialtecken som ofta ställer till problem vid sigillering och normalisering. 
Kontroll av:Att nationella och specialtecken normaliseras på korrekt sätt.
Fildata:ÄÖÅäöå
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
MAC:515704694958361678194D51850FF157
Testfil:Testfall 2C (txt, 0 KB)
Testfall 2D
Beskrivning:Innehåller alla testfallen i en och samma fil.
Kontroll av:Att alla testfallen hanteras korrekt.Att alla testfallen hanteras korrekt. 
Fildata:Samtliga testfall i en fil. Spara ner filen nedan och kör i din applikation.
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
MAC:68C5954818010DDDCB1EC02963E8C123
Testfil:Testfall 2D (txt, 0 KB)

Steg 3: Test av HMAC-sigillerad fil

Nu är det dags att göra produktionslik test, för att se att helheten och att sigillsumman respektive KVV läggs in rätt i kommunikationsposten (%022).

Skapa och sigillera en fil med HMAC i den applikation som ska verifieras och sänd den sedan som en testfil. Tesförfarandet skiljer sig beroende vilken tjänst som ska testa, men sigillposten och KVV anges alltid på samma positioner i kommunikationspost %022.

Testapplikation HMAC utan kommunikationsposter

Testapplikationen fungerar på följande sätt:

 • Skapa den fil som ska sigilleras.
 • Ladda upp den nya filen med knappen "Bläddra" nedan. Observera! Fildatat får vara maximalt 10 MB stort.
 • Testapplikationen beräknar en MAC med HMAC-SHA-256 och angiven nyckel och redovisar den nedan.
 • Kör samma fildata genom den egna applikation som ska verifieras.
 • Jämför den MAC som testapplikationen genererade med den MAC som erhålls av den applikation som ska verifieras.

Testapplikationen beräknar enbart MAC och verifierar heller inte filens syntax.

Testa HMAC utan kommunikationsposter

1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF

Testapplikation HMAC med kommunikationsposter

Testapplikationen fungerar på följande sätt:

 • Skapa den fil som ska sigilleras och lägg på kommunikationsposterna med MAC och KVV i %22-posten. MAC i  Pos 44-75 och KVV i Pos 12-43.
 • Ladda upp den nya filen med knappen "Bläddra" nedan. Observera! Fildatat får vara maximalt 10 MB stort.
 • Testapplikationen beräknar en MAC med HMAC-SHA-256 med hjälp av testnyckeln och redovisar MAC samt ett svar om den är rätt eller fel.
 • Kör samma fildata genom den egna applikation som ska verifieras.

Testapplikationen verifierar inte filens syntax. 

Testa HMAC med kommunikationsposter

Följande 128-bitars testnyckel har använts:

1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF

KVV för testnyckeln

FF365893D899291C3BF505FB3175E880

Förändringsskyddet HMAC

HMAC används som filförändringsskydd och innebär att obehöriga förändringar inte kan göras i filer under sändning mellan kunden och Nordea inklusive  Nordeas PlusGirotjänster och Bankgirot. HMAC används till exempel vid filöverföring via FTP och leased lines. Filförändringsskyddet (sigill) säkerställer också att filen kommer från rätt avsändare.

HMAC används även vid e-betalning via Internet. Alla företag som säljer varor eller tjänster på Internet kan erbjuda e-betalning som betalningsalternativ i sin Internetbutik.

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation HMAC (eng) riktar sig till kunder och Programleverantörer och beskriver hur förändringsskydd med HMAC-SHA-256 och 128-bitars nyckel ska implementeras och verifieras.

Teknisk specifikation HMAC (pdf, 147 KB)  

Utvecklade program

Corporate Access Payables


Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Corporate Access Payables (ISO20022/CGI)  i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan

Programleverantörer som utvecklat stöd för Corporate Access Payables
Programleverantör SEProgramLand
Acando SAP ERP

SE

AgrandoLabOra EkonomiSE
Björn Lundén InformationBL AdministrationSE
Briljant EkonomisystemBriljant EkonomisystemSE
CGI

Dynamics AX
Dynamics NAV
Raindance

SE

EDP ConsultEDP FutureSE
EpicoriScalaSE
EvryDynamics NAV
JD Edwards
Styr
SE

FDTFDT Advance
FDT Debut
SE

Holmedal DataHD-WinLevSE
IFS IFS ApplicationsDK, NO, SE
InforM3SE
Itero Business SolutionsDynamics NAVSE
JeevesJeeves EnterpriseSE
LittleFishSAP Business OneSE
Microsoft Business SolutionDynamics AX
Dynamics NAV    
SE
SE
MonitorMonitorSE
NaviProDynamics NAVSE
OracleOracle Applications
eBusiness Suite
Fusion
JD Edwards
PeopleSoft Enterprise
SE
PageroPagero Payment Convert
Pagero Payment Server
SE
SE
Programekonomi (NAB Solution)SweBaseDK, SE 
PP7 Affärssystem

PP7 Pro

SE
SAP 
SAP ERP ECC   
SE
SoftOneSoftOne Business
SoftOne Professional
SoftOne XE
SE
StamfordHeroSE

Unikum

Pyramid Business One   
SE
Unit4Agresso Milestone
Unit4Business World
NO, SE
WinBasWinBasSE
Visma EnterpriseVisma Public A+SE
Visma SoftwareVisma.net Autopay
Visma Business
Visma Control
Visma Global
Visma.net Financials 
DK, NO, SE
Visual BankingBabelBankNO, SE
Vitec Förvaltningssystem3L ProSE
Vitec VeribaBalans AffärssystemSE
Xlent Consulting GroupBalansSE
Z Data ConvertXDK, NO, SE
Åbergs DatasystemRebusSE

Corporate Access Files

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Corporate Access Files (ISO20022/CGI) i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan

Programleverantörer som utvecklat stöd för Corporate Access Files
ProgramleverantörProgramSäkerhetKommunikation (protokoll/SB)
AvalosysAvalo ConnectSecure EnvelopeSFTP
FS TechnologySafe link PFR                                                     
Secure Envelope
SFTP
Pagero

Pagero Auto FTP
Pagero Payment Connect
Pagero SEPA Connect

Secure Envelope

SFTP/Servicebyrå

TietoTEISSecure EnvelopeSFTP/Servicebyrå
Visma Software

Visma.net Autopay    

   - Visma Business    
   - Visma Control  
   - Visma Global
   - Visma.net Financials  

Secure EnvelopeSFTP/Servicebyrå

Corporate File Payments

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Corporate File Payments i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan.

Programleverantörer som utvecklat stöd för Corporate File Payments
ProgramleverantörProgram
AgrandoLabOra Ekonomi
Akribi System Orion V
Fenix
BanqSoft View21
Björn Lundén Information BL Administration
Briljant EkonomisystemBriljant
CGI BFUS
Treserva
Deltek Maconomy
EG Utility Dynamics AX
Epicor 

iScala

Evry MS Dynamics Nav
STYR   
Fortnox Fortnox Bokföring & Fakturering
FDT FDT Avance
HantverksdataHantverksdata Entré
Hogia Business Products 

Hogia Affärssystem 
Hogia Advokat Ekonomi
Hogia Bygg Ekonomi
Hogia Compact Edition
Hogia Ekonomi
Hogia Ekonomi Fastighet
Hogia Hotell- & Restaurangekonomi
Hogia Handel Ekonomi
Hogia Transport Ekonomi

ILABViva
InforM3  
Iware PC-Giro/Win
Jeeves Information Systems Jeeves Enterprise
LJ System FAS Församlingsadministration
Magenta DataMagenta Leverantörsreskontra
Monitor ERP System Monitor
NAB Solution  (MS-partner)SweBase för Dynamics Nav
Pulsen Combine
Magna Cura
SoftOne SoftOne Business 

Softone Professional 
SoftOne XE

Tieto 

Pro Capita IFO
TEIS

Unikum Datasystem  Pyramid Business Studio
Unit4 Agresso
Agresso Milestone
Unit4 Business World
Visma Enterprise Visma Public Redovisning och Reskontra
Visual BankingBabelBank
Visma Software Visma Business
Visma Control
Visma PX Control
Vitec Förvaltningssystem 3L PRO
Vitec Veriba Balans Affärssystem

Z Data (NO)

ConvertX    
Å-DATA Infosystem Å-DATA Ekonomi
Åbergs Data SystemRebus                    

HMAC

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för HMAC i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan.

Programleverantörer som utvecklat stöd för HMAC
ProgramleverantörProgram
FS Technology ABSafelink PFR - SafeLink Tools
Technology Nexus ABNexus Sigillet Xpress
Tyringekonsult ABTyringe Säker Filöverföring - Tyringe HMAC
Verimation ABSigillet Xpress
Verimation ABHMAC Suite

Löner via Personkonto

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Löneutbetalning via Personkontosystemet (LON) i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan.

Programleverantörer som utvecklat stöd för Löner via Personkontosystemet
ProgramleverantörProgram
Agrando ABLabOra Lön
Bluegarden PA-konsult ABBluegarden HR Plus
Bluegarden HR Plus Maps
SLÖR
Briljant Ekonomisystem ABBriljant Lön
CGI ABHeroma
DataVara ABCrona Lön
Crona Lön LSS
Edison Solutions ABEdison Lön Byrå
Edison Lön Proffs
Edison Lön Start
Evry ABe-Companion
Primula
FDT ABFDT Lön
Flex Datasystem ABFlex Lön
Fortnox ABFortnox Lön
Hantverksdata ABEntré Lön
Hogia ABHogia Lön
Hogia Lön Plus
Kontek Lön ABKontek
LS-gruppen PA-Lön ABLS-Lön
Mamut AB/VismaMamut Lön
Norstedts Juridik ABNorstedts Lön
SAP ABSAP Lön
SoftOne ABSoftOne Lön
SwedeTime AB Nordea Avdragsservice
Visma Enterprise ABVisma Personec L 
Visma Personec P
Visma Spcs ABVisma Lön 100
Visma Lön 300
Visma Lön 600
Visma Lön Special

Total IN/Total IN Bas

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Total IN/Total In Bas i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan.

Programleverantörer som utvecklat stöd för Total IN
ProgramleverantörProgram
Ace of Ess ABRival
Acando ABDynamics AX
Adra Match ABAdra Match Receivables
Agrando ABLabOra Ekonomi
AMC-Consult A/S (DK)XtendLink för Dynamics AX
Aptic ABAptic Arc
Atex Media ABAdBase
Björn Lundén Information ABBL Administration
Briljant Ekonomisystem ABBriljant Ekonomisystem
Card Network Solution AB (CNS)

Allkort

CGI AB

BFU - Business for Utilities
Dynamics AX
Dynamics Nav
K-plus
Lettera
Raindance

Edison Solutions AB

Edison Ekonomi Byrå
Edison Ekonomi Liten Byrå
Ekison Eknonmi Proffs

EDP Consult AB

EDP Winsam
EDP WinVAs
EDP Future

EG Utility AB

CS Transmission
Xellent Billing för Microsoft Dynamics AX
Zynergy

Eniac Data AB
Aveny
Epicor Software Sweden A B

iScala

Evry ABTrygg/2000
Exicom ABCopernicus Pro
Fortnox ABFortnox Bokföring & Fakturering
FourOne Sweden ABDynamix AX
Hantverksdata ABHantverksdata Entré
Hogia Business Products AB

Hogia Affärssystem
Hogia Advokat Ekonomi
Hogia Bygg Ekonomi
Hogia Compact Edition
Hogia Ekonomi
Hogia Ekonomi Fastighet
Hogia Hotell- & Restaurangekonomi
Hogia Handel Ekonomi
HogiaTransport Ekonomi
Scrollan Redovisning powered by Hogia

Hogia Small Office ABHogia Small Office
Holmedal Data AB

HD-Transport
HD-WinLeas  

IBS AB

ASW 4
IBS Endtrprise  

IFS Sverige ABIFS Application
Incit ABIncit Xpand
Infor AB

Lawson S3
Lawson for ESM & R
M3

Jeeves Information Systems AB

Jeeves Enterprise
Jeeves Universal
Jeeves Selected

Jeeves Microcraft ABGarp
LJ System ABFAS Församlingsadministration
Mactive AB (se Atex Media AB)Mactive
Magenta Data ABMagenta Fakturering
Microsoft Business Solutions AB

Dynamics AX (se MS-partners)
Dynamics Nav (se partners)

Momentum Fastighetssystem ABHusar
Monitor ABMonitor
Multisoft Consulting ABSoftadmin®
MySoft ABMySoft
NAB Solutions AB ( MS-partner) SwedBase för Dynamics Nav
Pengvin Affärssystem AB

Pengvin
Pengvin Express

Per Arne Friman ABGreta
Pulsen Application AB  

Servicebyrå Optima - klubb abonnemang
Harmoney - distanshandel
Classic - postorder

REALgood ABREAL Fastighetssystemet
Rego IT Konsulter ABEKS Detaljhandel
SAP Svenska AB

SAP Business One
SAP ERP 

Schilling A/S (DK)Schilling Publishing
SoftOne ABSoftOne Business
Stamford Consult ABHero
TAXIsystem Scandinavia ABTAXIsystem
Tieto Sweden AB

TEIS
Elgegans E3

Umefast ABPondus
Unikum Datasystem ABPyramid Business Studio
Unit4 Agresso AB

Agresso
Crom
Crom Pro
Fastnet
Hambo

Veratech ABMEA
Visma Enterprise ABVisma Public Redovisning och Reskontra
Visma Software AB

Visma Autopay
Visma Business
Visma Control
Visma.net Finansials
Visma Global 
Visma PX Control

Visma Spcs AB

Visma Administration 500
Visma Administration 1000
Visma Administration 2000
Visma Compact 1000
Visma Compact 1500
Visma Compact 3000
Visma Förening 

Visual Banking AS (NO)BabelBank
Vitec Fastighetssystem AB

Vertex Fastighet
Vitec Nova  

Vitec Förvaltningssystem AB3L PRO
Vitec Veriba ABBalans Ekonomisystem
WoL System AB (MS-partner)Dynamics Nav

Z Data AS (NO)

BankX
ConvertX
Visma Business
Visma Global

Å-DATA Infosystem ABÅ-DATA Kundreskontra