Programleverantörer

Two women by computer 
Samarbete med programleverantörer
Ger effektiva Cash Managementlösningar
I fokus Våra tjänster OnLine-Tester Filkommunikation Utvecklade program I fokus

Total IN

Redovisar alla typer av ankommande betalningar

I en och samma fil

Corporate File Payments

Hanterar alla typer av avgående betalningar

Postbeskrivningen uppdaterades 30 Januari 2017

Corporate Access Öppnas i nytt fönster

Filöverföring och utbetalningar i XML-format ISO20022/CGI

Nordisk tjänst för inrikes och utrikes betalningar i en och samma lösning

Våra tjänster

Total IN för inbetalningar

Med Total IN får företaget en sammanhållen redovisning av samtliga ankommande betalningar, oavsett om de kommer via PlusGiro, Bankgiro, Swish eller från utlandet. Tjänsten innehåller även redovisning av kreditnotor. Betalningarna redovisas i en och samma fil, vilket ger möjlighet till automatisk avstämning av kundreskontran.

Total IN kan formas efter den specifika kundens komplexitet till exempel med flera konton och valutor i samma fil. Programleverantörer rekommenderas utveckla Total IN fullt ut för att möta alla sina kunders behov. 

OBS: Kunder som önskar Total IN Bas startar direkt utan testperiod.

Kundgränssnitt Total IN

Alla tillgängliga uppgifter om varje betalning i filen redovisas också via Internet. Företaget kan där via sökfunktionen enkelt ta fram betalningsunderlagen i form av dokumentbilder till exempel av PlusGiroinbetalningskort och bankgiroavier.

Testa Total IN

Tester kan utföras med hjälp av följande exempelfiler. I övrigt sker tester av Total IN i samarbete med kund. 

Exempelfiler Total IN

Tekniska beskrivningar Total IN

Corporate File Payments för utbetalningar

Corporate File Payments är en tjänst för företag och organisationer som vill ha en enhetlig, snabb och enkel betaltjänst för att skicka och administrera alla sina utbetalningar.

Genom att företaget kan skicka både svenska och utländska betalningar från olika avsändarkonton i kronor och i utländsk valuta i samma fil blir det möjligt att effektivisera betalningsprocessen. 

OBS: Efter 31 oktober 2016 ska  EURO-betalningar via fil skickas i standarden ISO20022/XML i enlighet med SEPA:s  reglering.  Betalningar i EURO kan även registreras manuellt i Corporate Netbank.

Kundgränssnitt Corporate File Payments

Via Corporate NetbankÖppnas i nytt fönster får företaget överblick och full kontroll över alla sina betalningar. Där kan de signera betalningar och vid behov även rätta, ändra och makulera enskilda betalningar. Återredovisningen av utförda betalningar respektive felaktiga betalningar är tillgänglig via kundgränssnittet men kan även erhållas på fil för återkoppling till ekonomiprogrammet.

Frågor och svar om Corporate File Payments.

Här hittar du som programleverantör svar på frågor om Corporate File Payments.

Testa Corporate File Payments 

Använd vårt  testmaterial som underlag för att skapa filer och testa sedan alla tjänstens funktioner i OnLine-tester. Tester av återredovisning eller felaktiga uppdrag kan utföras med hjälp av våra exempelfiler. Kunden får en fil per valuta. I övrigt sker tester av Corporate File Payments i samarbete med kund. 

Testmaterial

Exempelfiler Corporate File Payments

Tekniska beskrivningar Corporate File Payments 

Löneutbetalning via Personkontosystemet

Med Löner via Personkontosystemet kan företaget betala ut löner, pensioner och reseersättningar till sina anställda. Personkontosystemet är heltäckande och Nordea är registerhållare av löntagarnas lönekonton. Personnumret används som ID-nummer i löneunderlaget.

Företaget skickar betalningsunderlaget i en fil till Nordea som bevakar utbetalningsdagen. Lönen sätts in på det konto som löntagaren meddelat banken och finns alltid tillgänglig på utbetalningsdagen.

Utskrift och distribution av lönespecifikationer

Företaget kan komma överens med banken om utskrift och distribution av lönespecifikationer på papper eller via e-lönespecifikation som den anställde får via Nordeas eller Swedbanks Internetbank. Anställda som har lönekonto i andra banker kan få sin e-lönespecifikation via Kivras digitala brevlåda.

Se exempel på lönespecifikation i de tekniska beskrivningarna 3D och 3K på papper och hur de presenteras elektroniskt i löntagarens Internetbank. Se exempel på filunderlag till lönespecifikationerna under Exempelfiler.

Testa Löner via Personkontosystemet

Kontakta Löneservice via telefon 010-156 18 30 eller via e-postmoc.aedron@atad.aidematad.ecivresenol  och kom överens om testtillfälle och överföringssätt. Löneservice kan testa löneunderlag mellan den 1 och 15 varje månad. Resten av månaden är reserverad för ordinare lönekörningar.
Skapa en lönefil  i systemet med eller utan lönespecifikation och skicka in den enligt överenskommelse. Vi granskar och testar filen och meddelar testresultatet.

Exempelfiler Löner via Personkontosystemet

Lönespecifikationer via Personkontosystemet

Teknisk beskrivning Löner via Personkontosystemet

e-faktura Företag för mottagare och utställare

e-faktura Företag är Nordeas tjänst för elektronisk fakturering mellan företag/organisationer.

Format och kanal

Följande format och konvertering mellan dessa stöds i e-faktura Företag:

 • Finvoice 1.2 SE
 • Svefaktura Bas 1.0 (med SBDH)
 • SFTI 2.1 och 2.2
 • EAN008
 • BGC Invoice 1.2

Fakturautställare och fakturamottagare kan använda befintlig kommunikationslösning med Nordea, på samma sätt som för andra tjänster.

Bearbetning

Fakturorna bearbetas direkt när de ankommer till Nordea. Hur lång tid det tar tills fakturorna kommer fram till mottagaren beror på dennes val av kanal och operatör.

Bekräftelse och felmeddelanden med e-post

Bekräftelse på att fakturan har bearbetats och levererats kan skickas till utställaren med e-post. Om en faktura avvisas skickas ett felmeddelande med orsaken.

Validering

Samtliga fakturor som ankommer till tjänsten valideras/kontrolleras i enlighet med dels filformatets regler, dels med innehållskraven för en faktura enligt EU:s direktiv för fakturering. Läs mer i Skatteverkets broschyr Fakturering (pdf 80 KB)Öppnas i nytt fönster.

Testa e-Faktura Företag

Kontakta oss  för att få användarnamn och lösenord för att testa e-faktura Företag. Ladda sedan upp din fil här e-faktura FöretagÖppnas i nytt fönster


Exempelfil e-Faktura Företag

Teknisk beskrivning  e-Faktura Företag

Kontoutdrag på fil för avstämning

Med kontoutdrag på fil kan företag få kontoutdragsuppgifter direkt via filöverföring för exempelvis automatisk avstämning av konto, reskontra och huvudbok.

För varje konto skapas en textfil som kan användas för avstämning i ekonomisystemet. Filen innehåller förutom ingående och utgående saldo även information om till exempel dagskassor, korttransaktioner, inbetalt och utbetalt belopp för aktuellt bokföringsdatum. Med kontoutdrag på fil får företaget även en smidig lösning som förenklar företagets likviditetsplanering.

Format

Kontoutdrag på fil för kan levereras i olika format, till exempel FS1, EKK, MT940 och FINSTA.

Testa kontoutdrag på fil 

Tester kan utföras med hjälp av exempelfiler. I övrigt sker tester i samarbete med kund genom beställning av aktuellt filformat.

Exempelfiler kontoutdrag på fil

Tekniska beskrivningar kontoutdrag på fil

Filimport via Internetbanken Företag

Internetbanken Företag används av små men även av medelstora företag.

Importfunktion

För filimport behövs inget särskilt avtal men det krävs att kunden är inloggad i Internetbanken Företag. Filen hämtas sedan från katalogen där ekonomiprogrammet har sparat den. Filändelsen kan ibland behöva ändras till .txt.   

När filen importerats hanteras betalningarna som om de är manuellt registrerade betalningar i Internetbanken Företag. Betalning kan ändras och vid behov makuleras. 
Betalningsgodkännande (signera betalningar) ska göras innan bokföring kan ske. 

Aktuella filformat för filimport 

 •  Corporate File Payments (inklusive betalningar i euro) 
 •  Löner Bankgirot  

Testa filtyper för filimport i Internetbanken Företag i OnLine-tester.

Återrapportering 

Vid filimport består återrapportering av utförda betalningar av kontoutdrag/transaktionslista som presenteras i Internetbanken Företag. 

Transaktionslistan kan exporteras från Internetbanken Företag till Excel. Den kan sedan sparas i valfritt format.

Debiteringsbesked via fil (filtyp DA1) kan på begäran erhållas via GiroLink. Observera att filen innehåller samtliga debiteringar som gjorts på kontot. Debiteringsbesked via fil ingår som en del i postbeskrivningen för tjänsten Corporate File Payments. 

Läs också Planned change of debit advice file from Internetbanken FöretagÖppnas i nytt fönster (eng).

Exempelfiler återrapportering

Autogiro för inbetalningar

Programleverantör som har för avsikt att implementera inrikes Autogiro och som inte tidigare har funktionen i affärssystemet/programmet rekommenderas att välja Bankgirots Autogiro, som även kan användas för dragning till/från ett PlusGirokonto. Läs mer om PlusGirokontots uppbyggnad.

Läs mer om Bankgirots AutogiroÖppnas i nytt fönster.

Om Autogiro

Autogiro är ett enkelt och effektivt sätt för företag att få betalt. Tjänsten passar särskilt bra för företag som har en fast kundkrets med återkommande betalningar.

Autogiro bygger på en överenskommelse mellan betalningsmottagaren och betalaren om automatisk debitering på betalarens konto. Banken flyttar pengarna på förfallodagen. Det gör Autogiro till ett enkelt betalningssätt för betalaren och ger betalningsmottagaren enkla rutiner och säkra betalningar.

Testa Autogiro

För test av Bankgirots Autogiro, kontakta till Bankgirots Servicecenter, telefon 08-725 60 30.

SEPA - betalningar


Nordeas standardiseringsarbete

Utveckling av bankgemensamma regelverk och standardisering inom områden såsom betalningar, clearing, säkerhet och IT-infrastruktur görs i BankföreningenÖppnas i nytt fönster.

Nordea är delaktig i det arbete som utförs i CGI, Common Global Implementation, som syftar till att skapa ett gemensamt synsätt på hur fälten i standarden ISO20022 ska användas. CGI baserar sig på Pain version 3.

Läs mer om Nordeas  SEPA-anpassade tjänst Corporate AccessÖppnas i nytt fönster.

Våra äldre tjänster

Här har vi samlat beskrivningar för äldre tjänster. Somliga finns fortfarande kvar medan andra har upphört. 

Nummerserier för PlusGirots IS-nummer (OCR) (pdf, 85 KB)Öppnas i nytt fönster

Tillvalsredovisning av utbetalningskort - postbeskrivning (pdf, 64 KB)Öppnas i nytt fönster 

Tillvalsredovisning utbetalningskort - daglig rapport (txt, 1 KB)Öppnas i nytt fönster 

Tillvalsredovisning utbetalningskort - återredovisning (txt, 1 KB)Öppnas i nytt fönster 

Tjänster som har upphört

Fakturabetalningsservice - postbeskrivning (pdf, 528 KB)Öppnas i nytt fönsterTjänsten upphörde 31/12 2014

Invoice Payment Service - record descriptions (pdf, 908 KB)Öppnas i nytt fönsterService discontinued 30/6 2014

Fakturabetalningsservice Utland - allmän beskrivning/postbeskrivning (pdf, 403 KB)Öppnas i nytt fönsterTjänsten upphörde 31/12 2014

International Invoice Payment Service Record Descriptions (pdf, 908 KB)Öppnas i nytt fönster Service discontinued 31/12 2014

Fakturabetalningsservice och Girodirekt är ersatta av Corporate FIle Payments och kan tas bort ur systemet

Inbetalningsservice är ersatt av Total IN och kan tas bort ur systemet

OnLine-Tester

OnLine-tester

Gör så här:

 • Skapa en fil som följer postbeskrivningen. Använd gärna Nordeas testmaterial som underlag, se fliken "Testmaterial".
 • Ändra datum till dagens datum och tänk på att använda riktiga kontonummer om du inte önskar få felmeddelande.
 • Spara filen i text-format (.txt). Välj och klicka på den filtyp du vill testa i listan nedan.
 • Hämta sedan filen och klicka på Testa Fil.

Resultatet ser du direkt på skärmen. Om det är fler än 50 felaktigheter avbryts bearbetningen.

Vid frågor om testresultatet

Välkommen att kontakta vår tekniska support om du har frågor om testresultatet:

 • Corporate File payments, telefon 0771-77 69 91, val 2
 • Internetbanken Företag, telefon 0771-350 360, val 2

Testa filtyper för Corporate File Payments och för filimport i Internetbanken Företag   

Filkommunikation

Våra Filkommunikationslösningar

 Företag måste alltid ingå ett avtal med banken för överföring av filer.

Manuell hantering

Företag kan välja att ladda upp och ladda ner sina filer manuellt via vår filkommunikations-lösning GiroLink Internet. Gränssnittet har en inbyggd säkerhetslösning. 

Läs mer om GiroLink Internet.

Automatisk hantering

Företag kan också välja att automatisera sin filöverföring för att sända och bestämma tidpunkt för att ta emot filer med hjälp av en Server-till-server-lösning.  Detta gör att filhantering och andra rutiner kan skötas automatiskt. Automatisk filöverföring har i sig inget användargränssnitt men kräver teknisk kunskap och godkänd säkerhetslösning 

Nordea rekommenderar användning av tredjeparts leverantör om tekniska resurser saknas hos företaget. 

Läs mer om våra Server-till-server-lösningarÖppnas i nytt fönster (på engelska).

Våra Säkerhetslösningar

Vid manuell filöverföring via GiroLink Internet är all data krypterad. Med hjälp av BankID eller Mobilt BankID skapas filförändringsskydd som verifieras i gränssnittet.

Vid automatisk filöverföring via Server-till-server-lösning, till exempel via SFTP, används som filförändringsskydd HMAC-metoden som beskrivs under fliken HMAC.

PGP som förändringsskydd kan användas för filer till Corporate eGateway.

Testa din kod

Här får du som utvecklare hjälp med att testa din sigillfunktion när du utvecklar en funktion som nyttjar HMAC som sigillmetod.

Testerna genomförs i tre steg:

 1. Kontrollera sigillalgoritmen (HMAC-SHA256-128)
 2. Kontrollera normaliseringen
 3. Testsändning av HMAC-sigillerad fil

För varje steg presenteras ett antal testfall där vi har inkluderat sådant som ofta är orsak till sigillproblem. Detta för att minimera antal fel som inträffar efter införandet.

För varje testfall presenteras Fildata, Testnyckel samt av Nordea beräknad MAC för respektive fildata. (Beräknat med algoritmen HMAC-SHA-256 och angiven 128-bitars nyckel.)

Observera! Testfallen verifierar inte formatet på filerna, utan bara sigillering av innehållet.

Teknisk beskrivning HMAC

Steg 1: Kontrollera sigillalgoritmen

Här kan du kontrollera att MAC-beräkningen, själva sigillkärnan, samt trunkeringen av kondensatet sker korrekt i din implementation av HMAC.

Här presenteras ett antal testfall där sigillalgoritmen sätts på prov.

Skapa filer som innehåller fildata enligt respektive testfall, kör filerna genom din HMAC-applikation och jämför slutligen ditt resultat med det resultat som Nordea beräknat.

Observera! Sändningposter (%-poster) ska inte sigilleras.

Testfall 1A
Beskrivning:Innehåller ett standardiserat fildata, som även används vid beräkning av KVV.
Kontroll av:Att sigillalgoritmen verkar vara rätt kodad. 
Fildata:00000000
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
MAC:FF365893D899291C3BF505FB3175E880
Testfil:Testfall 1A (txt, 0 KB)Öppnas i nytt fönster
Testfall 1B
Beskrivning:Innehåller data som är spritt över flera rader med radbrytningar mellan. 
Kontroll av:Att applikationen hanterar radbrytningar på rätt sätt.
Fildata:

00000


0000

000

00

0
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
MAC:9BA94363739D45256DF4B6FA3B9DE1CD 
Testfil: Testfall 1B (txt, 0 KB)Öppnas i nytt fönster
Testfall 1C
Beskrivning:Innehåller poster/rader med mer än 80 tecken.
Kontroll av:Att applikationen kan hantera olika långa poster samt postlängder över 80tkn. 
Fildata:Fildata testfall 1C (txt, 0 KB)Öppnas i nytt fönster
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF 
MAC:826CA6CBA33F7E1D3CC9161A0956A35B 
Testfil:Testfall 1C (txt, 0 KB)Öppnas i nytt fönster
Testfall 1D  
Beskrivning:Ger möjlighet att göra ytterligare tester av algoritmen med eget fildata. Nordea beräknar MAC på ditt fildata och du kan sen jämföra Nordeas resultat med ditt.
Kontroll av:Sigillalgoritmen.
Fildata:Egna filer. 
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF 
Testa:Gå vidare till steg 3.
Testfall 1E
Beskrivning:Ger möjlighet att göra ytterligare tester av algoritmen med eget fildata och lägga på kommunikationsposterna med MAC i %22 posten. Nordea beräknar MAC på ditt fildata och du får svar om den är rätt.
Kontroll av:Sigillalgoritmen. 
Fildata:Egna filer.
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
Testa:Gå vidare till steg 3.

Steg 2: Kontrollera normaliseringen

Här kan du testa att din normalisering sker korrekt, dvs följer Nordeas regelverk för normalisering av fildata som beskrivs i tekniska specifikationen.

Normalisering av fildata används för att förhindra teckenproblem vid filsändning och ev teckenkonvertering mellan plattformar.

Här presenteras ett antal testfall där normaliseringen sätts på prov. Skapa filer innehållande fildata enligt respektive testfall, kör filerna genom din HMAC-applikation och jämför slutligen ditt resultat med det resultat som Nordea beräknat.

Testfall 2A  
Beskrivning:Innehåller tecken vilka samtliga ska ingå i sigillberäkningen.
Kontroll av:Att alla i sigillberäkningen ingående tecken hanteras korrekt. 
Fildata:!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 
Testnyckel: 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF 
MAC:9473EDFCAA8CD2434D6D76ABFFC991BD
Testfil:Testfall 2A (txt, 0 KB)Öppnas i nytt fönster
Testfall 2B 
Beskrivning:Innehåller tecken som ska ingå blandat med tecken som inte ska ingå i sigillberäkningen, och som då ska ersätts med HEX C3 då sigill beräknas.
Kontroll av:Att i sigillberäkningen ej ingående tecken hanteras korrekt. 
Fildata:õÕ^~@`!"#$%&'( )*+,-./§½
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF 
MAC:20956E44B404C4085446139B2B952D77
Testfil:Testfall 2B (txt, 0 KB)Öppnas i nytt fönster
Testfall 2C 
Beskrivning:Innehåller specialtecken som ofta ställer till problem vid sigillering och normalisering. 
Kontroll av:Att nationella och specialtecken normaliseras på korrekt sätt.
Fildata:ÄÖÅäöå
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
MAC:515704694958361678194D51850FF157
Testfil:Testfall 2C (txt, 0 KB)Öppnas i nytt fönster
Testfall 2D
Beskrivning:Innehåller alla testfallen i en och samma fil.
Kontroll av:Att alla testfallen hanteras korrekt.Att alla testfallen hanteras korrekt. 
Fildata:Samtliga testfall i en fil. Spara ner filen nedan och kör i din applikation.
Testnyckel:1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
MAC:68C5954818010DDDCB1EC02963E8C123
Testfil:Testfall 2D (txt, 0 KB)Öppnas i nytt fönster

Steg 3: Test av HMAC-sigillerad fil

Nu är det dags att göra produktionslik test, för att se att helheten och att sigillsumman respektive KVV läggs in rätt i kommunikationsposten (%022).

Skapa och sigillera en fil med HMAC i den applikation som ska verifieras och sänd den sedan som en testfil. Tesförfarandet skiljer sig beroende vilken tjänst som ska testa, men sigillposten och KVV anges alltid på samma positioner i kommunikationspost %022.

Testapplikation HMAC utan kommunikationsposter

Testapplikationen fungerar på följande sätt:

 • Skapa den fil som ska sigilleras.
 • Ladda upp den nya filen med knappen "Bläddra" nedan. Observera! Fildatat får vara maximalt 10 MB stort.
 • Testapplikationen beräknar en MAC med HMAC-SHA-256 och angiven nyckel och redovisar den nedan.
 • Kör samma fildata genom den egna applikation som ska verifieras.
 • Jämför den MAC som testapplikationen genererade med den MAC som erhålls av den applikation som ska verifieras.

Testapplikationen beräknar enbart MAC och verifierar heller inte filens syntax.

Testa HMAC utan kommunikationsposterÖppnas i nytt fönster

1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF

Testapplikation HMAC med kommunikationsposter

Testapplikationen fungerar på följande sätt:

 • Skapa den fil som ska sigilleras och lägg på kommunikationsposterna med MAC och KVV i %22-posten. MAC i  Pos 44-75 och KVV i Pos 12-43.
 • Ladda upp den nya filen med knappen "Bläddra" nedan. Observera! Fildatat får vara maximalt 10 MB stort.
 • Testapplikationen beräknar en MAC med HMAC-SHA-256 med hjälp av testnyckeln och redovisar MAC samt ett svar om den är rätt eller fel.
 • Kör samma fildata genom den egna applikation som ska verifieras.

Testapplikationen verifierar inte filens syntax. 

Testa HMAC med kommunikationsposterÖppnas i nytt fönster

Följande 128-bitars testnyckel har använts:

1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF

KVV för testnyckeln

FF365893D899291C3BF505FB3175E880

Förändringsskyddet HMAC

HMAC används som filförändringsskydd och innebär att obehöriga förändringar inte kan göras i filer under sändning mellan kunden och Nordea inklusive  Nordeas PlusGirotjänster och Bankgirot. HMAC används till exempel vid filöverföring via FTP och leased lines. Filförändringsskyddet (sigill) säkerställer också att filen kommer från rätt avsändare.

HMAC används även vid e-betalning via Internet. Alla företag som säljer varor eller tjänster på Internet kan erbjuda e-betalning som betalningsalternativ i sin Internetbutik.

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation HMAC (eng) riktar sig till kunder och Programleverantörer och beskriver hur förändringsskydd med HMAC-SHA-256 och 128-bitars nyckel ska implementeras och verifieras.

Teknisk specifikation HMAC (pdf, 147 KB)Öppnas i nytt fönster  

Utvecklade program

Corporate Access Payables


Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Corporate Access Payables (ISO20022/CGI)  i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan

Programleverantörer som utvecklat stöd för Corporate Access Payables
Programleverantör SEProgramLand
AcandoÖppnas i nytt fönster SAP ERP

SE

AgrandoÖppnas i nytt fönsterLabOra EkonomiSE
Björn Lundén InformationÖppnas i nytt fönsterBL AdministrationSE
Briljant EkonomisystemÖppnas i nytt fönsterBriljant EkonomisystemSE
CGIÖppnas i nytt fönster

Dynamics AX
Dynamics NAV
Raindance

SE

EDP ConsultÖppnas i nytt fönsterEDP FutureSE
EpicorÖppnas i nytt fönsteriScalaSE
EvryÖppnas i nytt fönsterDynamics NAV
JD Edwards
Styr
SE

FDTÖppnas i nytt fönsterFDT Advance
FDT Debut
SE

Holmedal DataÖppnas i nytt fönsterHD-WinLevSE
IFS Öppnas i nytt fönsterIFS ApplicationsDK, NO, SE
InforÖppnas i nytt fönsterM3SE
Itero Business SolutionsÖppnas i nytt fönsterDynamics NAVSE
JeevesÖppnas i nytt fönsterJeeves EnterpriseSE
LittleFishÖppnas i nytt fönsterSAP Business OneSE
Microsoft Business SolutionÖppnas i nytt fönsterDynamics AX
Dynamics NAV    
SE
SE
MonitorÖppnas i nytt fönsterMonitorSE
NaviProÖppnas i nytt fönsterDynamics NAVSE
OracleÖppnas i nytt fönsterOracle Applications
eBusiness Suite
Fusion
JD Edwards
PeopleSoft Enterprise
SE
PageroÖppnas i nytt fönsterPagero Payment Convert
Pagero Payment Server
SE
SE
ProgramekonomiÖppnas i nytt fönster (NAB Solution)SweBaseDK, SE 
PP7 AffärssystemÖppnas i nytt fönster

PP7 Pro

SE
SAPÖppnas i nytt fönster 
SAP ERP ECC   
SE
SoftOneÖppnas i nytt fönsterSoftOne Business
SoftOne Professional
SoftOne XE
SE
StamfordÖppnas i nytt fönsterHeroSE

UnikumÖppnas i nytt fönster

Pyramid Business One   
SE
Unit4Öppnas i nytt fönsterAgresso Milestone
Unit4Business World
NO, SE
WinBasÖppnas i nytt fönsterWinBasSE
Visma EnterpriseÖppnas i nytt fönsterVisma Public A+SE
Visma SoftwareÖppnas i nytt fönsterVisma.net Autopay
Visma Business
Visma Control
Visma Global
Visma.net Financials 
DK, NO, SE
Visual BankingÖppnas i nytt fönsterBabelBankNO, SE
Vitec FörvaltningssystemÖppnas i nytt fönster3L ProSE
Vitec VeribaÖppnas i nytt fönsterBalans AffärssystemSE
Xlent Consulting GroupÖppnas i nytt fönsterBalansSE
Z Data Öppnas i nytt fönsterConvertXDK, NO, SE
Åbergs DatasystemÖppnas i nytt fönsterRebusSE

Corporate Access Files

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Corporate Access Files (ISO20022/CGI) i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan

Programleverantörer som utvecklat stöd för Corporate Access Files
ProgramleverantörProgramSäkerhetKommunikation (protokoll/SB)
AvalosysÖppnas i nytt fönsterAvalo ConnectSecure EnvelopeSFTP
FS TechnologyÖppnas i nytt fönsterSafe link PFR                                                     
Secure Envelope
SFTP
PageroÖppnas i nytt fönster

Pagero Auto FTP
Pagero Payment Connect
Pagero SEPA Connect

Secure Envelope

SFTP/Servicebyrå

TietoÖppnas i nytt fönsterTEISSecure EnvelopeSFTP/Servicebyrå
Visma SoftwareÖppnas i nytt fönster

Visma.net Autopay    

   - Visma Business    
   - Visma Control  
   - Visma Global
   - Visma.net Financials  

Secure EnvelopeSFTP/Servicebyrå

Corporate File Payments

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Corporate File Payments i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan.

Programleverantörer som utvecklat stöd för Corporate File Payments
ProgramleverantörProgram
AgrandoÖppnas i nytt fönsterLabOra Ekonomi
Akribi System Öppnas i nytt fönsterOrion V
Fenix
Amako SystemsÖppnas i nytt fönsterAmako Leverantörsreskontra
BanqSoft Öppnas i nytt fönsterView21
Björn Lundén Information Öppnas i nytt fönsterBL Administration
Briljant EkonomisystemÖppnas i nytt fönsterBriljant
CGI Öppnas i nytt fönsterBFUS
Treserva
Deltek Öppnas i nytt fönsterMaconomy
EG Utility Öppnas i nytt fönsterDynamics AX
Epicor Öppnas i nytt fönster

iScala

Evry Öppnas i nytt fönsterMS Dynamics Nav
STYR   
Fortnox Öppnas i nytt fönsterFortnox Bokföring & Fakturering
FDT Öppnas i nytt fönsterFDT Avance
HantverksdataÖppnas i nytt fönsterHantverksdata Entré
Hogia Business Products Öppnas i nytt fönster

Hogia Affärssystem 
Hogia Advokat Ekonomi
Hogia Bygg Ekonomi
Hogia Compact Edition
Hogia Ekonomi
Hogia Ekonomi Fastighet
Hogia Hotell- & Restaurangekonomi
Hogia Handel Ekonomi
Hogia Transport Ekonomi

ILABÖppnas i nytt fönsterViva
InforÖppnas i nytt fönsterM3
Iware Öppnas i nytt fönsterPC-Giro/Win
Jeeves Information Systems Öppnas i nytt fönsterJeeves Enterprise
LJ System Öppnas i nytt fönsterFAS Församlingsadministration
Magenta DataÖppnas i nytt fönsterMagenta Leverantörsreskontra
Monitor ERP System Öppnas i nytt fönsterMonitor
NAB Solution (MS-partner)Öppnas i nytt fönsterSweBase för Dynamics Nav
Pulsen Öppnas i nytt fönsterCombine
Magna Cura
SoftOne Öppnas i nytt fönsterSoftOne Business 

Softone Professional 
SoftOne XE

Tieto Öppnas i nytt fönster

Pro Capita IFO
TEIS

Unikum DatasystemÖppnas i nytt fönsterPyramid Business Studio
Unit4 Öppnas i nytt fönsterAgresso
Agresso Milestone
Unit4 Business World
Visma Enterprise Öppnas i nytt fönsterVisma Public Redovisning och Reskontra
Visual BankingÖppnas i nytt fönsterBabelBank
Visma Software Öppnas i nytt fönsterVisma Business
Visma Control
Visma PX Control
Vitec Förvaltningssystem Öppnas i nytt fönster3L PRO
Vitec Veriba Öppnas i nytt fönsterBalans Affärssystem

Z DataÖppnas i nytt fönster (NO)

ConvertX    
Å-DATA Infosystem Öppnas i nytt fönsterÅ-DATA Ekonomi
Åbergs Data SystemÖppnas i nytt fönsterRebus                    

HMAC

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för HMAC i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan.

Programleverantörer som utvecklat stöd för HMAC
ProgramleverantörProgram
FS Technology ABÖppnas i nytt fönsterSafelink PFR - SafeLink Tools
Technology Nexus ABÖppnas i nytt fönsterNexus Sigillet Xpress
Tyringekonsult ABÖppnas i nytt fönsterTyringe Säker Filöverföring - Tyringe HMAC
Verimation ABÖppnas i nytt fönsterSigillet Xpress
Verimation ABÖppnas i nytt fönsterHMAC Suite

Löner via Personkonto

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Löneutbetalning via Personkontosystemet (LON) i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan.

Programleverantörer som utvecklat stöd för Löner via Personkontosystemet
ProgramleverantörProgram
Agrando ABÖppnas i nytt fönsterLabOra Lön
Bluegarden PA-konsult ABÖppnas i nytt fönsterBluegarden HR Plus
Bluegarden HR Plus Maps
SLÖR
Briljant Ekonomisystem ABÖppnas i nytt fönsterBriljant Lön
CGI ABÖppnas i nytt fönsterHeroma
DataVara ABÖppnas i nytt fönsterCrona Lön
Crona Lön LSS
Edison Solutions ABÖppnas i nytt fönsterEdison Lön Byrå
Edison Lön Proffs
Edison Lön Start
Evry ABÖppnas i nytt fönstere-Companion
Primula
FDT ABÖppnas i nytt fönsterFDT Lön
Flex Datasystem ABÖppnas i nytt fönsterFlex Lön
Fortnox ABÖppnas i nytt fönsterFortnox Lön
Hantverksdata ABÖppnas i nytt fönsterEntré Lön
Hogia ABÖppnas i nytt fönsterHogia Lön
Hogia Lön Plus
Kontek Lön ABÖppnas i nytt fönsterKontek
LS-gruppen PA-Lön ABÖppnas i nytt fönsterLS-Lön
Mamut AB/VismaÖppnas i nytt fönsterMamut Lön
Norstedts Juridik ABÖppnas i nytt fönsterNorstedts Lön
SAP ABÖppnas i nytt fönsterSAP Lön
SoftOne ABÖppnas i nytt fönsterSoftOne Lön
SwedeTime AB Öppnas i nytt fönsterNordea Avdragsservice
Visma Enterprise ABÖppnas i nytt fönsterVisma Personec L 
Visma Personec P
Visma Spcs ABÖppnas i nytt fönsterVisma Lön 100
Visma Lön 300
Visma Lön 600
Visma Lön Special

Total IN/Total IN Bas

Här har vi samlat de programleverantörer som meddelat att de utvecklat stöd för Total IN/Total In Bas i sina program.

Har du som programleverantör utvecklat program som stödjer Nordeas tjänster? Skicka e-post till oss, så lägger vi upp er i listan.

Programleverantörer som utvecklat stöd för Total IN
ProgramleverantörProgram
Ace of Ess ABÖppnas i nytt fönsterRival
Acando ABÖppnas i nytt fönsterDynamics AX
Adra Match ABÖppnas i nytt fönsterAdra Match Receivables
Agrando ABÖppnas i nytt fönsterLabOra Ekonomi
Amako SystemsÖppnas i nytt fönsterAmako Fakturering
AMC-Consult A/S (DK)Öppnas i nytt fönsterXtendLink för Dynamics AX
Aptic ABÖppnas i nytt fönsterAptic Arc
Atex Media ABÖppnas i nytt fönsterAdBase
Björn Lundén Information ABÖppnas i nytt fönsterBL Administration
Briljant Ekonomisystem ABÖppnas i nytt fönsterBriljant Ekonomisystem
Card Network Solution AB (CNS)Öppnas i nytt fönster

Allkort

CGI ABÖppnas i nytt fönster

BFU - Business for Utilities
Dynamics AX
Dynamics Nav
K-plus
Lettera
Raindance

Edison Solutions ABÖppnas i nytt fönster

Edison Ekonomi Byrå
Edison Ekonomi Liten Byrå
Ekison Eknonmi Proffs

EDP Consult ABÖppnas i nytt fönster

EDP Winsam
EDP WinVAs
EDP Future

EG Utility ABÖppnas i nytt fönster

CS Transmission
Xellent Billing för Microsoft Dynamics AX
Zynergy

Eniac Data ABÖppnas i nytt fönster
Aveny
Epicor Software Sweden A BÖppnas i nytt fönster

iScala

Evry ABÖppnas i nytt fönsterTrygg/2000
Exicom ABÖppnas i nytt fönsterCopernicus Pro
Fortnox ABÖppnas i nytt fönsterFortnox Bokföring & Fakturering
FourOne Sweden ABÖppnas i nytt fönsterDynamix AX
Hantverksdata ABÖppnas i nytt fönsterHantverksdata Entré
Hogia Business Products ABÖppnas i nytt fönster

Hogia Affärssystem
Hogia Advokat Ekonomi
Hogia Bygg Ekonomi
Hogia Compact Edition
Hogia Ekonomi
Hogia Ekonomi Fastighet
Hogia Hotell- & Restaurangekonomi
Hogia Handel Ekonomi
HogiaTransport Ekonomi
Scrollan Redovisning powered by Hogia

Hogia Small Office ABÖppnas i nytt fönsterHogia Small Office
Holmedal Data ABÖppnas i nytt fönster

HD-Transport
HD-WinLeas  

IBS ABÖppnas i nytt fönster

ASW 4
IBS Endtrprise  

IFS Sverige ABÖppnas i nytt fönsterIFS Application
Incit ABÖppnas i nytt fönsterIncit Xpand
Infor ABÖppnas i nytt fönster

Lawson S3
Lawson for ESM & R
M3

Jeeves Information Systems ABÖppnas i nytt fönster

Jeeves Enterprise
Jeeves Universal
Jeeves Selected

Jeeves Microcraft ABÖppnas i nytt fönsterGarp
LJ System ABÖppnas i nytt fönsterFAS Församlingsadministration
Mactive ABÖppnas i nytt fönster (se Atex Media AB)Mactive
Magenta Data ABÖppnas i nytt fönsterMagenta Fakturering
Microsoft Business Solutions ABÖppnas i nytt fönster

Dynamics AX (se MS-partners)
Dynamics Nav (se partners)

Momentum Fastighetssystem ABÖppnas i nytt fönsterHusar
Monitor ABÖppnas i nytt fönsterMonitor
Multisoft Consulting ABÖppnas i nytt fönsterSoftadmin®
MySoft ABÖppnas i nytt fönsterMySoft
NAB Solutions ABÖppnas i nytt fönster ( MS-partner) SwedBase för Dynamics Nav
Pengvin Affärssystem ABÖppnas i nytt fönster

Pengvin
Pengvin Express

Per Arne Friman ABÖppnas i nytt fönsterGreta
Pulsen Application ABÖppnas i nytt fönster

Servicebyrå Optima - klubb abonnemang
Harmoney - distanshandel
Classic - postorder

REALgood ABÖppnas i nytt fönsterREAL Fastighetssystemet
Rego IT Konsulter ABÖppnas i nytt fönsterEKS Detaljhandel
SAP Svenska ABÖppnas i nytt fönster

SAP Business One
SAP ERP 

Schilling A/SÖppnas i nytt fönster (DK)Schilling Publishing
SoftOne ABÖppnas i nytt fönsterSoftOne Business
Stamford Consult ABÖppnas i nytt fönsterHero
TAXIsystem Scandinavia ABÖppnas i nytt fönsterTAXIsystem
Tieto Sweden ABÖppnas i nytt fönster

TEIS
Elgegans E3

Umefast ABÖppnas i nytt fönsterPondus
Unikum Datasystem ABÖppnas i nytt fönsterPyramid Business Studio
Unit4 Agresso ABÖppnas i nytt fönster

Agresso
Crom
Crom Pro
Fastnet
Hambo

Veratech ABÖppnas i nytt fönsterMEA
Visma Enterprise ABÖppnas i nytt fönsterVisma Public Redovisning och Reskontra
Visma Software ABÖppnas i nytt fönster

Visma Autopay
Visma Business
Visma Control
Visma.net Finansials
Visma Global 
Visma PX Control

Visma Spcs ABÖppnas i nytt fönster

Visma Administration 500
Visma Administration 1000
Visma Administration 2000
Visma Compact 1000
Visma Compact 1500
Visma Compact 3000
Visma Förening 

Visual Banking ASÖppnas i nytt fönster (NO)BabelBank
Vitec Fastighetssystem ABÖppnas i nytt fönster

Vertex Fastighet
Vitec Nova  

Vitec Förvaltningssystem ABÖppnas i nytt fönster3L PRO
Vitec Veriba ABÖppnas i nytt fönsterBalans Ekonomisystem
WoL System ABÖppnas i nytt fönster (MS-partner)Dynamics Nav

Z Data ASÖppnas i nytt fönster (NO)

BankX
ConvertX
Visma Business
Visma Global

Å-DATA Infosystem ABÖppnas i nytt fönsterÅ-DATA Kundreskontra