Ny försäkringsgivare för Nordeas privat och företagskort

Från och med den 1 januari 2018 byter vi försäkringspartner till Moderna Försäkringar. Det innebärModerna försäkringar resa inte några förändringar. Villkoren och skydden i kortförsäkringen förblir detsamma som tidigare –  och bytet sker automatiskt den 1 januari 2018.               

Förändringen gäller samtliga privatkort dvs.      

 • Nordea Debit
 • Nordea Credit
 • Nordea Gold
 • Nordea Premium
 • Nordea Platinum 
 • Nordea Black  

Förändringen gäller även för företagskorten Business Gold och First Card.

Skador som inträffar före den 1 januari 2018

Du anmäler skadan till vår befintliga försäkringsgivare ERV. (Även om ärendet sträcker sig över årsskiftet är det ERV som tar hand om det). 

 • Skadeanmälan online på erv.se Öppnas i nytt fönster
 • Skadeanmälan via telefon direkt till Europeiska ERV på 0770-456 903. Denna tjänst är tillgänglig måndag-torsdag 8.30 - 16.30 och fredag 8.30 - 16.00 

Skador som inträffar den 1 januari 2018 eller senare 

Från och med den 1 januari och framåt anmäler du skadan till vår nya partner Moderna Försäkringar.

 • Skadeanmälan online på modernaforsakringar.se/nordeacardsÖppnas i nytt fönster
 • Privatkorten: Skadeanmälan direkt till Moderna Försäkringar på: 010 - 21 91212            måndag till fredag kl. 8-16
 • Företagskorten: Skadeanmälan direkt till Moderna Försäkringar på: 010 - 21 91210              måndag till fredag kl. 8-16


Frågor och svar

Varför byter Nordea Försäkringsbolag?

Nordea har valt Moderna Försäkringar som kortförsäkringspartner i Sverige från och med den 1 januari 2018. Nordea Cards har undertecknat ett nordiskt kontrakt med Moderna, och utökar därmed det befintliga samarbetet till att även omfatta Sverige. Nordea och våra kunder kommer att gynnas av att ha en leverantör i hela Norden.

Hur påverkas jag som kund av bytet från Europeiska ERV till Moderna Försäkringar?

Vi har bytt leverantör av de försäkringar som medföljer ditt kort men alla försäkringsvillkor förblir oförändrade. Ändringen kommer därför inte att ha någon betydelse för dig.

Vad händer med pågående skadeanmälningar? 

Europeiska ERV kommer att behandla och slutföra hanteringen av alla pågående skadeanmälningar. Inga pågående skadeanmälningar kommer att överföras till Moderna Försäkringar.