Frågor och svar - Internetbanken Företag

Här har vi samlat frågor och svar om Internetbanken Företag.

Är pinkod och kontokod samma sak?
Svar:

Nej, kontokoden används i Talsvarstjänsten för PlusGirokonto och i din kontakt med Kundcenter Företag.

PIN-koden, är knuten till ditt kort och används när du loggar in i Internetbanken och när du gör kortköp eller kontantuttag.

Mitt kort till kortläsaren har blivit blockerat/spärrat. Vad ska jag göra?
Svar:

Av säkerhetsskäl blir kortet blockerat (spärrat) om du anger fel PIN-kod tre gånger.

Kontakta Kundcenter Företag, vardagar 8-20 och helger 10-17, så får du hjälp. Telefon 0771-350 360. Identifiera dig med ditt personnummer och Mobilt BankID eller personlig kod. Genom att identifiera dig när du ringer oss har vi större möjlighet att hjälpa dig med dina bankärenden på ett säkert sätt.

Hur fungerar säkerheten vid användning av kortläsaren och kortet i Internetbanken Företag?
Svar:

När du ska logga in eller signera en betalning i Internetbanken Företag använder du kortläsaren och kortet med PIN-kod. I kortet finns en hemlig nyckel, en algoritm. I kortläsaren matar du in den kontrollkod som visas på skärmen samt din PIN-kod. Tillsammans med algoritmen skapas en svarskod som kontrollräknas i en säkerhetsdator som finns hos Nordea. Om svarskoden stämmer vet vi vilket kort som använts. Varje svarskod är unikt för varje tillfälle.

Hur ser jag vem som gjort en bankgirobetalning till vårt PlusGirokonto?
Svar:

Du ser detta via Bankgirots insättningsuppgift. Välj Kontoutdrag i vänstermenyn. Längts till höger på den raden finns en röd bankgiroikon. Klickar du på den länkas du vidare till Bankgirocentralen.

Kan jag göra bankgirobetalningar och överföringar till andra banker i Internetbanken Företag?
Svar:

Ja, du kan göra betalningar till bankgironummer och överföringar till konton i andra banker.

Vilka tider kan jag signera betalningar?
Svar:

Internetbanken Företag är öppen för signering:

  • Måndag-fredag 06.00-24.00
  • Lördag 06.00-22.00
  • Söndag 07.00-24.00

Övriga funktioner kan du göra dygnet runt.

Hur hittar jag detaljer för bokförda transaktioner?
Svar:

Du kan via din dator hämta kontoutdrag från klockan 06.00 dagen efter betalningen bokförts. Dina kontoutdrag sparas i 15 månader i Internetbanken Företag.

En direktlänk till eRedovisning med kopior av papperskontoutdraget för PlusGirokontot finns som komplement. Där sparas informationen i fyra år.

Vad har Internetbanken Företag för säkerhetslösning?
Svar:

Vi erbjuder individbaserad säkerhetslösning med hjälp av Mobilt BankID, BankID kort eller Nordeas e-kod med kortläsare och privat bankkort alternativt inloggningskort.

Kan flera användare på företaget eller föreningen använda Internetbanken Företag samtidigt?
Svar:

Ja, det går att beställa säkerhetslösning för flera användare. Flera användare kan också vara inloggade samtidigt.

Kan man koppla Autogiro till ett PlusGirokonto?
Svar:

Ja, det kan man. De uppgifter som mottagaren av pengarna behöver är PlusGirokontots bankkontonummer. Bankkontonumret hittar du via knappen Villkor på sidan Kontoutdrag.

Kan vi ha signering två i förening för betalningar i Internetbanken Företag?
Svar:

Ja det går bra. Funktionen innebär att betalningar alltid måste signeras av två användare. Ensam utanordnare kan också finnas för kontot.

Kan jag göra löneutbetalningar i Internetbanken Företag?
Svar:

Ja, du kan göra löneutbetalningar. Du kan även lägga upp dina anställdas uppgifter i ett separat mottagarregister för att förenkla administrationen med löneutbetalningarna.

Du kan även kombinera Internetbanken Företag med tilläggstjänsten Bluegarden Lön för webbaserad lönehantering.

Jag blir automatiskt utloggad ibland, varför blir jag det?
Svar:

Om du varit inaktiv och inte har gjort någonting i Internetbanken Företag de senaste 30 minuterna blir du av säkerhetsskäl automatiskt utloggad.

Är Nordeas kortläsare personlig?
Svar:

Nej, kortläsaren är inte personlig. Det fungerar med alla kort kopplade till e-kod.

Kan jag göra utlandsbetalningar via Internetbanken Företag?
Svar:

Ja, du kan välja mellan att betala via SWIFT (betalning till utländskt bankkonto) eller kontantutbetalning (när mottagaren saknar konto).

Det fungerar inte att logga in med SmartSec längre, hur gör vi för att få tillgång till den nya säkerhetslösningen?
Svar:

Säkerhetslösningen SmartSec för Internetbanken Företag upphörde 12 juni 2015 och ersattes av säkerhetslösningen e-kod.

Läs mer om vad du behöver göra på sidan Byt säkerhetslösning till e-kod

Kan jag logga in med mitt företagskort på Internetbanken Företag?
Svar:

Nej, det är inte möjligt att använda betalkorten (företag) för inloggning. Om du inte är privatkund i Nordea använder du ett inloggningskort. Är du privatkund använder du samma kort som när du loggar in på Internetbanken Privat.

Hur långt tillbaka i tiden kan jag söka på transaktioner?
Svar:

Via "Kontoutdrag" kan du söka 15 månader tillbaka. Via eRedovisning hittar du transaktioner fyra år tillbaka.

Hur gör jag för att automatisera vårt bokföringsarbete?
Svar:

Du kan kombinera Internetbanken Företag med tilläggstjänsten SpeedLedger e-bokföring. Via en koppling från kontoutdraget i Internetbanken Företag förs informationen över till det webbaserade redovisningsprogrammet.

Kan inloggningskortet användas som bankkort?
Svar:

Nej, inloggningskortet kan bara användas för inloggning och signering i våra olika Internet- och telefontjänster.