eRedovisning

Elektronisk redovisning, eRedovisning, befriar dig från en del av den tidsödande pappershanteringen och gör att ekonomiarbetet fungerar smidigare.

Om eRedovisning Mer fakta Tekniska krav Priser Om eRedovisning

Om eRedovisning

Väljer du eRedovisning via Internet kan du få företagets PlusGirokontoutdrag och elektroniska rapporter från många av våra tjänster som elektroniska rapporter.

Dina fördelar:

  • Du kan enkelt få fram bilder av inbetalningarna och pricka av inkommande betalningar mot kundreskontran.
  • Företagets kontoutdrag och övriga rapporter finns tillgängliga via Internet redan kl. 07.00 morgonen dagen efter bokföringsdagen.
  • Fyra års arkivering ingår.
Mer fakta

Kontoutdrag och rapporter

I tjänsten ingår kontoutdrag via Internet och elektroniska rapporter från många av våra tjänster.

Arkivering av räkenskapsinformation

Enligt bokföringslagens kap 7:1 måste allt bokföringsmaterial sparas i det skick det hade när det kom till företaget/föreningen. Det innebär att räkenskapsinformation på papper måste sparas som papper och räkenskapsinformation som anländer i elektronisk form måste sparas elektroniskt.

Spara enligt bokföringslagen i eRedovisning

I tjänsten eRedovisning hämtar företaget/föreningen på egen hand sin räkenskapsinformation via Internet. Enligt bokföringslagens sätt att se det har därför inte räkenskapsinformationen levererats i elektroniskt format.

Det innebär att det finns tre valmöjligheter för att lagra räkenskapsinformation:

  • Att själv skriva ut sin räkenskapsinformation direkt i tjänsten. Räkenskapsinformationen räknas då som original och kan sparas som vanligt i pärm.
  • Att spara räkenskapsinformationen på en hårddisk och lagra på detta sätt.
  • Att använda eRedovisning med tilläggstjänsten eArkiv och låta Nordea lagra informationen elektroniskt i 10 år.

Alla alternativ uppfyller bokföringslagen.

Tekniska krav

Tekniska krav

För att vi ska kunna ge support på eRedovisning rekommenderar vi nedanstående operativsystem och webbläsare.

Operativsystem och webbläsare för eRedovisning
OperativsystemRekommenderade webbläsare*
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Mac OS X 10.7 - 10.10Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

*Andra operativsystem och webbläsare kan fungera, men för dem har vi ingen möjlighet att hjälpa dig vid eventuella tekniska problem. Vi avråder från att använda eRedovisning med så kallade betaversioner av operativsystem och webbläsare.

Priser

Priser

eRedovisning - kontoutdrag och rapporter för PlusGirokonto
SpecifikationPris
eRedovisning - kontoutdrag och rapporter via Internet0 kr
eArkiv - 10 års arkivering av kontoutdrag och rapporter, per år och konto480 kr