Engagemangsspecifikation

Få tillgång till företagets engagemangsspecifikationer direkt i Internetbanken Företag. Du som är ansluten till Internetbanken Företag kan fylla i och skicka in avtalet Engagemangsspecifikation. Om du inte är ansluten till Internetbanken Företag, kontakta Kundcenter Företag på 0771-350 360

Om Engagemangsspecifikation Pris Om Engagemangsspecifikation

Om Engagemangsspecifikation

Engagemangsspecifikationen är en detaljerad förteckning över de flesta av dina bankförbindelser i Nordea. Den används bland annat i samband med årsbokslutet.

Dina fördelar:

  • Tillgänglig direkt i Internetbanken Företag.
  • Du kan ge din revisor tillgång till företagets engagemangsspecifikationer
Pris

Pris

Engagemangsspecifikation via Internetbanken Företag 150 kr/år