Guide till Swish Företagstjänster

Swish FöretagstjänsterSwish Företag och Swish Handel gör det möjligt för företag, föreningar och organisationer att ta emot Swish-betalningar från privatpersoner. Du får betalt direkt - alla dagar i veckan, dygnet runt, året om. Det enda din kund behöver för att betala är sin mobil, Swish-appen och Mobilt BankID.

Funktionerna Nordea Swish Företag App och Nordea Swish Företag Admin underlättar hanteringen av dina Swish-betalningar. 

Informationen på den här sidan riktar sig till dig som är ansluten till Swish Företag och/eller Swish Handel och använder funktionerna Nordea Swish Företag App och Nordea Swish Företag Admin. Här finns också hjälp för att komma igång med Swish Handel.

Nordea Swish Företag App Nordea Swish Företag Admin Swish Handel Nordea Swish Företag App

Nordea Swish Företag App

Swish Företag - App-ikonNordea Swish Företag App erbjuder ett snabbt och smidigt sätt att kontrollera att du fått betalt, direkt vid säljögonblicket. Eftersom Appen enbart visar Swish-betalningar kan du välja att ge användarbehörigheter till exempelvis säljaren på företaget, föräldern i fotbollsföreningen eller personalen på restaurangen – personer som normalt inte har tillgång till företagets, föreningens eller organisationens konto på banken. 

För användare med Utökad behörighet finns möjlighet att återbetala hela eller delar av en Swish-betalning.

Hantering av behörigheter för användare av mottagarappen görs av avtalets/Swish-numrets administratör i webbgränssnittet Nordea Swish Företag Admin.

Läs mer om hur Nordea Swish Företag App fungerar i vår användarguide för Nordea Swish Företag App (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster.

Se hur du loggar in och hur funktionerna ser ut i vår demo för Nordea Swish Företag AppÖppnas i nytt fönster.

Appen finns för iOS och Android och finns tillgänglig på Google Play och App Store. Hitta appen genom att läsa av QR-koderna nedan eller klicka dig vidare till App Store eller Google Play.

Nordea Swish Företag för Android

Swish Företag App - qr-code - android 

Google PlayÖppnas i nytt fönster

Nordea Swish Företag för iOS

Swish Företag App - qr-code - Apple

App StoreÖppnas i nytt fönster

Nordea Swish Företag Admin

Nordea Swish Företag Admin

Med webbgränssnittet Nordea Swish Företag Admin kan du som administratör för avtalet/Swish-numret enkelt administrera behörigheter för användare som ska få möjlighet att hantera Swish-betalningar till företagets, föreningens eller organisationens Swish-nummer i mottagarappen Nordea Swish Företag App. 

I Admin får du också en överblick över Swish-betalningar till företagets alla Swish-nummer i Nordea, möjlighet att skapa rapporter samt göra återbetalningar av Swish-betalningar.

För att kunna logga i in Admin måste du vara ansluten till Mobilt BankID.

Läs mer om hur Nordea Swish Företag Admin fungerar i vår användarguide Nordea Swish Företag Admin (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster.

Webbläsare för Nordea Swish Företag Admin

Nordea Swish Företag Admin kräver att din webbläsare kan hantera så kallade Web-sockets. 

Webbläsare som hanterar Web-sockets:

 • Internet Explorer: version 10 och senare, TP
 • Firefox: version 31 och senare
 • Chrome: version 31, 33 och senare
 • Safari: version 7 och senare
 • Opera: version 26 och senare
 • iOS Safari: version 7.1 och senare
 • Android Browser: 4.4, 4.4.4 och 37
 • Chrome for Android: version 39

Nordea Swish Företag Adminär byggd för stora skärmar. Den fungerar men ser inte alltid så snygg ut på mindre skärm.

Swish Handel

Om Swish Handel

Swish Handel ger dig tillgång till Swish API, som ger dig möjlighet att skicka en betalningsbegäran till din kunds Swish-app, få bekräftelse direkt efter betalning och möjlighet att återbetala hela eller delar av en tidigare mottagen Swish-betalning. 

Så här går betalningen till: 

 • Din kund väljer Swish som betalsätt i din webbutik eller app. 
 • Från webbutiken eller appen skickas en betalningsbegäran via Swish API till kundens Swish-app. I appen visas namnet på företaget tillsammans med beloppet som ska betalas.
 • Kunden godkänner betalningen och signerar med Mobilt BankID.
 • Du får en kvittens på betalningen via API:et och pengarna sätts  direkt in på kontot.

Kom igång med Swish Handel

För att komma igång med Swish Handel behöver du göra följande:

1. Kontakta oss för att skriva avtal 

Vid anslutningen 

 • får du ett Swish-nummer som kopplas till ditt konto, 
 • anger du namn och personnummer på de personer som ska hantera de digitala certifikaten 
 • anger du namn och personnummer på de som ska vara administratörer i Nordea Swish Företag Admin.

2. Kontakta din tekniska partner för att via dem koppla upp dig till Swish Handel*.

Om du går via en teknisk partner, till exempel betalväxel, kan du gå direkt till steg 6.

3. Koppla upp dig mot Swish API 

4. Testa din uppkoppling till Swish 

5. Administrera certifikat för Swish Säkerhet

6. Presentera Swish i din webbutik och app

De olika stegen beskrivs i sidorna i vänsternavigeringen. 

Här hittar du företag som kan hjälpa till med uppkopplingenÖppnas i nytt fönster till Swish API                        (uppdateras kontinuerligt).

Swish Handel består av:

Swish API (Application Programming Interface) som ger er möjlighet att: 

 • skicka en betalningsbegäran till er kunds Swish-app 
 • få bekräftelse direkt efter betalning   
 • återbetala hela eller delar av en tidigare mottagen Swish-betalning.

Swish API Testverktyg används för att testa er uppkoppling till Swish API.

Swish Handel Säkerhetslösning, som i sin tur består av digitala certifikat som används för att identifiera företaget och kryptera de meddelanden som skickas till Swish API.

Swish Certifikatadministration är gränssnittet för hantering av de digitala certifikaten.

Läs mer om de olika komponenterna i flikarna till vänster.

Swish API

I Swish API kan ni välja, utifrån hur er handelslösning ser ut, att bygga lösningen för att skicka betalningsbegäran från en app och andra mobila tjänster och/eller från en webbutik.

Hur ni ska koppla upp er till Swish API beskrivs i dokumentet Guide Swish API (pdf, 1,95 MB).Öppnas i nytt fönster

Dokumentet (med engelsk text) beskriver i detalj hur Swish-systemet fungerar tekniskt när det gäller:

 1. Skicka betalningsbegäran från appar och andra mobila tjänster
 2. Skicka betalningsbegäran från webbutiker
 3. Skicka begäran av återbetalning från e-handlarens system.

Dokumentet beskriver även hur Swish Säkerhetslösning fungerar. Säkerhetslösningen används för att kryptera kommunikationen mellan ert system och Swish samt för att säkert identifiera parterna. Säkerhetslösningen bygger på digitala certifikat som installeras i er IT-driftsmiljö.

Dokumentet innehåller även 

 • en beskrivning av hur ni kan detektera och anropa Swish-appen när den används i appar och mobila tjänster
 • en beskrivning av APIet – dvs de meddelanden som skickas mellan ert system och Swish-systemets server.
 • tekniska krav för att kommunicera med APIet.
 • information om produktionsmiljöns IP adresser och URLer.
 • översiktlig information om det testverktyg som erbjuds.

Swish API Testverktyg

När ni har byggt klart er lösning kan ni testa den mot ett simulerat Swish-system. Testverktyget används för att verifiera att man hanterar APIets meddelanden korrekt i sin egen lösning – både för lyckade betalningar och i de felsituationer som kan uppstå (till exempel att privatpersonen avbryter köpet).

Testverktyget ger även er möjlighet att testa Swish Säkerhetslösning genom att använda de två test-certifikat som medföljer (ett klientcertifikat och ett för Swish-servern).

I dokumentet Guide Swish API Testverktyg (pdf, 297 KB)Öppnas i nytt fönster beskrivs hur verktyget fungerar och där finns även de IP adresser och URLer som behövs för att komma åt testmiljön.

Genom att klicka på länken laddar ni ner en fil med både den tekniska guiden samt de två certifikatsfilerna. 

Swish Handel Säkerhetslösning

Säkerhetslösningen används för att kryptera kommunikationen mellan ert system och Swish API samt för att säkert identifiera parterna. Den består av klient- och servercertifikat samt ett webbgränssnitt för hantering av certifikaten; Swish Certifikatsadministration. 

 • Bygger på digitala certifikat som installeras i er IT-driftsmiljö.
 • Implementerar ömsesidigt autentiserad TLS kanal mellan er och Swish API.
 • I lösningen får ni ett TLS klientcertifikat och Swish API har ett TLS servercertifikat. 
 • Alla anrop som initieras från er till Swish är ömsesidigt autentiserade (ni verifieras att ni pratar med Swish API och Swish API säkerställer att den pratar med rätt kund) och krypterade.

Säkerhetslösningen beskrivs i detalj i dokumentet Guide Swish API (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster.

Swish Certifikats-administration

Certifikatsansvariga

I samband med upplägget av avtalet för Swish Handel anger ni namn och personnummer på de, upptill fem personer, som ska vara certifikatsansvariga (CPOC – certificate point of contact) i avtalet. 

Ni kan välja att utse personer anställda i företaget, föreningen eller organsationen eller om det är smidigare, en anställd hos den betalväxel eller annan teknisk leverantör som ni använder för inkopplingen till Swish API och Swish Handel. 

Swish Certifikatsadministration

För distribution av de kundunika digitala certifikat som behövs för att använda Swish-APIet används ett webbgränssnitt där certifikatsansvariga kan 

 • logga in och beställa nya klientcertifikat 
 • ladda ner tidigare beställda certifikat
 • spärra certifikat
 • hämta det server-certifikat som används för att autentisera Swish-servern. 

För att logga in i Swish Certifikatsadministration används BankID eller BxID.

Swish CertifikationsadministrationÖppnas i nytt fönster

Dokumentation Swish Certifikationsadministration

Funktionerna och instruktioner för att logga in och hantera certifikaten beskrivs i dokumentet Guide Certifikatsadministration (pdf, 357 KB)Öppnas i nytt fönster

Swish i din webbutik och app

Swish Handel är ett betalsätt för webbutik och app - och normalt inte för fysisk miljö. 

Presentera Swish som betalsätt i webbutik och app

getswish.se/handelÖppnas i nytt fönster finns en Varumärkesguide som ger tips på hur ni kan presentera Swish i er webbutik och/eller app. 

När ni laddar ner guiden får ni samtidigt de loggor och banners som ni bör använda för att presentera Swish som betalsätt.

I guiden finns också texter som ni kan använda för att förklara Swish och hur en betalning med Swish i webbutiken eller appen går till för era kunder.

Presentera Swish som betalsätt i fysisk miljö 

www.getswish.se/materialÖppnas i nytt fönster kan ni ladda ner marknadsföringsmaterial; A4-affischer och banners i olika storlekar. 

Support

Om ni har frågor eller får problem med att komma igång med Swish Handel, kontakta vår tekniska support:

Telefon:  0771-776 991, val 4

Öppettider:  vardagar kl 08-17.

Driftinformation om Swish

På www.getswish.se/driftinformationÖppnas i nytt fönster hittar du uppdateringar om planerade underhållsarbeten, oplanerade driftsavbrott samt information om när problemen är lösta.

Här kan du också anmäla dig för att få mejl med driftinformation om Swish.