Frågor och svar – Papperskontoutdrag och Kuvertgiro

Jag har missat sista datum för att höra av mig, vad gör jag?
Svar:

Sista datum i brevet är satt för att vi vill försäkra oss om att hinna hjälpa dig i god tid innan tjänsterna automatiskt stängs av. Om du upptäcker att du missat sista datum kan du innan den 10 juni gå in på nordea.se/plusgiroavtal och göra ditt val. Det kan dock vara bråttom beroende på vilka tjänster du har idag och om du har ett registrerat organisationsnummer eller ej.

Jag är i behov av kontoutdrag på papper, kan jag köpa till det?
Svar:

Ja, papperskontoutdrag blir en tilläggstjänst som kan beställas/köpas till. Från och med januari 2017 höjs priset för papperskontoutdrag till 125 kronor per månad. 

Kan jag fortsätta skicka in kuvertbetalningar som privatkund?
Svar:

Det är PlusGirots Kuvertgiro som utgår ur vårt sortiment.
Men om du istället har ett personkonto (10 siffror) eller ett transaktionskonto (11 siffror) och Nordeas KuvertGiro för dig som privatkund, går det bra att skicka kuvertbetalningar. 

Jag vill avsluta mitt PG-konto för vår ideella föreningen och ska bifoga mitt protokoll. Vad behöver framgå av protokollet?
Svar:

Gå in på www.nordea.se/avslutaforetagskonto för att hämta en avslutsblankett. Fyll i, skriv ut och skicka in blanketten till oss på adressen som finns angiven på blanketten längst ner på framsidan. Kom ihåg att samtidigt bifoga protokoll och stadgar samt vidimerad ID-handling på firmatecknare.

På denna länk under texten ”styrelseprotokoll för ideella föreningar” hittar du vilka uppgifter protokollet måste innehålla.
http://www.nordea.se/foretag/fler-erbjudanden/fler-erbjudanden/foreningar.html#tab=Andringar-i-foreningenÖppnas i nytt fönster

Kan jag även fortsättningsvis gottskriva mitt konto och då använda de ”gula kuverten”?
Svar:

Ja, det går att gottskriva PlusGirots-, Bankgirots- och Swedbanks-Utbetalningskort/Värdeavier samt postväxlar och då använda de gula kuverten.  Checkar går inte längre att bifoga för insättning på PlusGiro-kontot.

Får jag behålla mitt PlusGironummer när jag ansluter mig till Företagspaketet?
Svar:

Ja, du behåller ditt PlusGironummer du haft sedan tidigare.

Kostar det mig något att ansluta till Företagspaketet?
Svar:

Vi bjuder på mellanskillnaden mellan det du betalar för ditt konto idag och kostnaden för Företagspaketet, under 2016. Från januari 2017 betalar du årspris för Företagspaket enligt gällande prislista.

Vad händer om jag inte kontaktar er före den 10/6 när förändringarna börjar gälla?
Svar:

För att du fortsättningsvis ska kunna ta del av dina elektroniska kontoutdrag i Internetbanken Företag och genomföra betalningar behöver du någon av våra digitala tjänster. De kan du ansluta dig till även efter den 10 juni, men då riskerar du att få ett glapp mellan de tjänster du har idag och de nya som du vill ansluta dig till.

Vad händer om min betalorder kommer in efter den 10/6?
Svar:

Betalningsuppdragen kommer att returneras till avsändaren med vändande post.

Vad kostar det att utföra betalningar på kontor?
Svar:

Betalning till PlusGirokonto eller bankgironummer, Nordeakund ................................... 80 kr

Betalning till PlusGirokonto eller bankgironummer, ej Nordeakund ............................. 150 kr
enligt Prislistan 2016

Varför upphör PlusGirots Kuvertgiro?
Svar:

PlusGirots Kuvertgiro avslutas och upphör eftersom vi ständigt utvecklar nya produkter och digitala tjänster för att förenkla för er och samtidigt bli en miljövänligare bank.

Varför digitaliseras kontoutdragen?
Svar:

Som ett led i vår strategi att vara bäst på digitala lösningar och för att bidra till ett hållbart samhälle, genomförs dessa förändringar.

Hur kan jag göra betalningar när jag saknar en digital tjänst?
Svar:

Kontakta Kundcenter på telefon 020-267 000, vardagar 9-16, för att förbereda så att du sedan kan gå till närmaste kontor och få hjälp med brådskande betalningar. 

Hur ansöker jag om eRedovisning, det vill säga elektroniskt kontoutdrag?
Svar:

Hämta blanketten "Ansökan/avtal (pdf, 140 KB)Öppnas i nytt fönster" för eRedovisning. Skriv ut, fyll i och skicka in blanketten till adressen som står på blanketten längst ned på framsidan. Har du redan Internetbanken Företag eller Corporate Netbank når du tjänsten eRedovisning via single sign on från din nätbank.