Transaktionskonto

Ett transaktionskonto är basen för alla löpande in- och utbetalningar.

Om Transaktionskonto

Om Transaktionskonto

Ett transaktionskonto är kärnan i företagets eller föreningens betalningsflöden och basen för alla löpande in- och utbetalningar.

Dina fördelar:

  • Alla in- och utbetalningar samlas på ett konto. 
  • Flera tjänster kan anslutas till kontot, till exempel kort och kontokredit. 
  • Det är möjligt att ha flera valutaslag under ett och samma kontonummer.

Mer fakta
Kontots uppbyggnad
Priser