e-faktura till Internetbank

Med e-faktura till Internetbank kan företag och organisationer skicka fakturor elektroniskt till sina privat- och företagskunders Internetbanker.

Om e-faktura till Internetbank

Om e-faktura till Internetbank

Att skicka fakturor elektroniskt är miljövänligt samtidigt som det förenklar för fakturamottagaren, som får fakturan direkt i sin Internetbank.

Dina fördelar:

  • Lägre kostnad per skickad faktura.
  • Tidsbesparande genom minskad felhantering och ökad säkerhet.
  • Högre kvalitet på återredovisade betalningar.
Mer fakta
Priser