Sjukförsäkring

Som egenföretagare behöver du ett skydd om du eller dina anställda blir sjukskrivna. En Sjukförsäkring är ett bra alternativ för att personalen ska känna sig trygg och hålla sig frisk.

Sjukförsäkring

Om Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen ersätter en del av din inkomst om du blir sjukskriven och är ett komplement till ersättningen som betalas från Försäkringskassan. I Sjukförsäkringen ingår även en rad Hälsotjänster som skapar stora möjligheter att utveckla en miljö med trygga och närvarande medarbetare.

Fördelar med Sjukförsäkring

För dig som företagare kan ekonomin bli hårt ansträngd om du blir sjuk en längre tid. En försäkring kan också vara ett sätt att locka och behålla den bästa personalen. Företag som har trygga och välmående medarbetare skapar goda resultat!

Dina fördelar:

  • Attrahera och behålla kompetent personal genom en stark produkt
  • Ekonomisk trygghet – för både företaget och individen
  • Följande moment ingår: Samtalsstöd, Rehabilitering och Hälsoscreening


Vad Sjukförsäkringen betalar

  • Sjukförsäkring är ett komplement till den ersättning som Försäkringskassan ger. 
  • Den börjar betala del av din lön om du är sjukskriven minst 25 % i minst 3 månader.
  • Som anställd kan du få upp till 90 % av lönen om man räknar samman ersättningen från Försäkringskassan och ersättningen från sjukförsäkringen. 
  • Som egenföretagare kan du i vissa fall få upp till 108 %. Detta beror på att företagare ofta tar ut en relativt sett lägre lön i företaget. 

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är National General Life Insurance Europa S.A. (NGLIE) genom Euro Accident Health & Care Insurance AB.

Premiebefrielse
Hälsotjänster