Skogsskadekonto

Om din skog drabbas av stora skador kan du genom insättning på Skogsskadekonto få uppskov med beskattning i upp till 21 år.

Om Skogsskadekonto

Om Skogsskadekonto

Om din skog drabbats av stora skador kan du istället för Skogskonto öppna Skogsskadekonto. Skogsskadekontot ger dig längre uppskov med beskattning än ett Skogskonto. Skadan måste styrkas med intyg från Skogsstyrelsen.

Dina fördelar:

  • Du får uppskov med beskattningen upp till 21 år på den del av dina skogsinkomster som du placerar på Skogsskadekonto.
  • Beskattning sker istället i den takt du tar ut pengarna.
  • Ökar möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Mer fakta
Specialistgruppen
Ränta pris och villkor