Engagemangsspecifikation

Du som är ansluten till Internetbanken Företag har automatiskt tillgång till Engagemangsspecifikation. Om du inte är ansluten till Internetbanken Företag, kontakta Kundcenter Företag på 0771-350 360.

Om Engagemangsspecifikation

Om Engagemangsspecifikation

Engagemangsspecifikationen är en detaljerad förteckning över de flesta av dina bankförbindelser i Nordea. Den används bland annat i samband med årsbokslutet.

Dina fördelar:

  • Tillgänglig direkt i Internetbanken Företag kostnadsfritt och utan särskilt avtal.
  • Specifikationer finns tillgängliga sedan du blev kund, maximalt 24 månader bakåt.
  • Ny specifikation skapas under första veckan varje månad.
  • Du kan ge din revisor tillgång till företagets engagemangsspecifikationer genom behörighet till Internetbanken Företag.

Du hittar Engagemangsspecifikation i Internetbanken Företag, i vänstermenyn under "Dokument",

Pris

Engagemangsspecifikation via Internetbanken Företag är kostnadsfritt.