Utländsk bankgaranti

Utländsk bankgaranti är en säkerhet för fullgörandet av avtalsvillkor, till exempel vid betalning av export- eller importaffärer.

Om Utländsk bankgaranti

Om utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet.

Dina fördelar:

  • Med en betalningsgaranti skapar du som köpare möjlighet till köp mot faktura och kan därmed utnyttja möjligheten till leverantörskredit.
  • Som säljare kan du finansiera dig genom att din kund betalar i förskott. Som säkerhet till köparen lämnar du en förskottsgaranti.
  • En bankgaranti säkerställer att du får ersättning om viktiga åtaganden i avtalet inte uppfylls.
Mer fakta
Priser