Standby-remburs

Standby-rembursen är en säkerhet för fullgörande av avtalsvillkor och kan användas vid betalning av export- eller importaffärer.

Om Standby-remburs

En komplett, användarvänlig lösning

I en Trade Finance-värld som förändras i allt snabbare takt, behöver ni en enkel, heltäckande tjänst med global räckvidd – varsomhelst, närsomhelst.

Nordeas Trade Finance Global är en säker och effektiv tjänst, som tar hand om alla Trade Finance-behov – från snabb och exakt hantering av transaktioner till heltäckande rapportering, statistik och kommunikation.

Trade Finance Global är användarvänlig och modern.

Mer fakta
Priser