Importinkasso

Om ditt företag importerar varor från utlandet är importinkasso en säkrare betalningsform än vanlig förskottsbetalning.

Om Importinkasso

Om Importinkasso

Med Importinkasso kan du undvika förskottsbetalning. Istället betalar du, eller accepterar en växel, då de dokument som du och köparen kommit överens om har levererats till din bank.

Dina fördelar:

  • Säkrare än förskottsbetalning.
  • Du betalar först när banken har fått dokumenten.
  • Ett inkasso kan göra det lättare för säljaren att lämna en leverantörskredit till dig som köpare
Mer fakta
Priser