Exportremburs

Remburs är ett betalningssätt som du kan använda för att begränsa de risker som kan uppstå när du handlar med utländska köpare.

Om Exportremburs

Om Exportremburs

Med Exportremburs kan du begränsa riskerna när de ekonomiska och politiska förhållandena i din kunds land är osäkra eller när landets lagstiftning eller andra bestämmelser kräver det.

Dina fördelar:

  • Förbättrad likviditetshantering - om du snabbt kan presentera dokumenten till oss på Nordea kan du oftast få betalt inom några dagar efter det att du skickat iväg varorna.
  • Möjlighet att finansiera din leverantörskredit med rembursen som säkerhet, vilket innebär att du kan erbjuda din kund längre kredittid utan att belasta din egen likviditet.
  • Din köpares bank tar på sig ansvaret att betala om inte din kund betalar.
Mer fakta
Priser