Strategafonder

När du eller ditt företag väljer att placera i någon av Strategafonderna väljer du den fördelning mellan ränte- och aktiefonder som speglar den risk du eller företaget är beredd att ta. Resten sköter vi.

Om strategafonder

Om Strategafonder

Strategafonderna placerar i andra aktie- och räntefonder. På så sätt får du eller ditt företag en komplett fondportfölj i en enda fond.

Dina fördelar:

  • Du väljer Strategafond beroende på riskbenägenhet, företagets ekonomi och när i tiden pengarna behövs.
  • Fondernas namn innehåller en siffra som anger hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken men även möjligheten till god avkastning.
  • Oavsett vad som händer på marknaderna behålls fördelningen mellan aktie- och räntefonder som en gång valts.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut.

Mer fakta
Priser och villkor