Bostadsobligationsfonden

Nordea Bostadsobligationsfond placerar kapitalet på räntemarknaden med inriktning på bostadsobligationer. Fonden är ett bra alternativ när ditt företag har kapital att placera i över två år.

Om Bostadsobligationsfonden

Om Bostadsobligationsfonden

Fonden placerar främst i svenska räntebärande värdepapper utgivna av staten, bostadsinstitut, företag med hög kreditvärdighet. Fonden kan även placera i kommuner och landsting. Ungefär 75 procent av innehavet är placerat i bostadsobligationer och 25 procent i företagsobligationer.

Fördelar med att spara i Bostadsobligationsfonden:

  • Vid dagens låga statsobligationsräntor har svenska bostadsobligationer en god möjlighet att ge extra räntekompensation.
  • Empiriska studier visar att korta kreditobligationer med hög kreditvärdighet erbjuder högre riskjusterad avkastning än de flesta investeringsbara tillgångar. 
  • Nordea Investment Managements ränteteam har en lång erfarenhet som förvaltare på den svenska räntemarknaden.

Vi rekommenderar en spartid på minst 2 år.

Förvaltande fondbolag är Nordea Funds Ab.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och i fondernas informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer på sidan Viktigt att veta vid fondhandel.