Svenska garantier

En säkerhet för din motpart i samband med krediter, byggentreprenader och hyresavtal.

Om Svenska garantier

Om Svenska garantier

I samband med till exempel handelskrediter, byggentreprenader eller hyresavtal kan någon av parterna ställa krav på att motparten ska lämna en bankgaranti som säkerhet.

En bankgaranti ställd av Nordea innebär att Nordea åtar sig att, upp till ett visst belopp, ersätta motparten om ditt företag inte fullgör sina förpliktelser, exempelvis att leverera varor, utföra ett uppdrag eller betala hyra.

Dina fördelar:

  • Med garantin som säkerhet kan du undvika förskottsbetalning.
  • Finansiera din leverans genom att din kund betalar i förskott.
Mer fakta
Priser