Leasing

Finansiera investeringen utan att varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta checkkrediten.

Om Leasing

Om Leasing

Ett smidigt sätt att finansiera en investering är att leasa/hyra in utrustning till företaget. Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta dess checkkredit. Utrustningen hyrs istället från Nordea Finans, som äger utrustningen.

Dina fördelar:

  • Någon annan säkerhet behövs normalt inte.
  • Hyran är fullt avdragsgill vilket betyder att det beskattningsbara resultatet sänks.
  • Ingen kapitalbindning för företaget när rörelsekapitalet kan användas effektivare.
  • När leasingtiden är slut kan utrustningen till exempel köpas eller fortsätta att hyras.
Mer fakta
Priser