Factoring

Med Factoring omvandlar du företagets kundfordringar till likvida medel.

Om Factoring

Om Factoring

Med Factoring får du snabbt pengar för dina fordringar. Rörelsekapitalet frigörs och kan användas där det gör mest nytta för ditt företag.

Dina fördelar:

  • Rörelsekapital frigörs och kan användas där det gör mest nytta.
  • Effektiv administration gör att du kan använda mer tid till försäljning.
  • Flexibel kredit genom att du bara utnyttjar den delen av den beviljade krediten som behövs vid varje tillfälle.
  • Snabbare kundinbetalningar kan minska tiden som dina kundfordringar står obetalda med 15-20 procent. 
Mer fakta
Fler tjänster
Priser