Värdepapperstjänst Depå - Företag

Värdepapperstjänst för dig som är intresserad av att handla med värdepapper. Du får ett omfattande affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över.

Värdepapperstjänst Depå Företag

Mer om Värdepapperstjänst Depå Företag

Värdepapperstjänst Depå är ett tillval till Internetbanken Företag. Dina värdepapper förvaras i en depå hos banken och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett depålikvidkonto. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Du når Värdpapperstjänst Depå genom att logga in i Internetbanken Företag, där du får en god överblick av ditt värdepappersinnehav och dess värde. Du ser aktuellt värde och utveckling på din depå, historiska transaktioner, belåningsvärden med mera. Orderstatus visas tydligt och det är lätt att annullera eller ändra order innan den gått till avslut.

För att du ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut erbjuder vi ett omfattande affärsstöd. Varje månad får du tillgång till publikationen Aktiemarknadsnytt. Den innehåller allt från global marknadssyn och tillgångsallokering till våra aktiestrategers modellportfölj med svenska aktier och rekommendationslista över utländska aktier – Global 30.

Du hittar Aktiemarknadsnytt i vår publikationsdatabas tillsammans med våra morgonrapporter, veckobrev, korta affärsförslag och analyser. Nordea Markets och Nordeas samarbetspartner - det oberoende analysföretaget Standard & Poor's - följer cirka 750 bolag världen över.

Kurser och bolagsinformation

I Värdepapperstjänst Depå ingår omfattande information om de marknader vi erbjuder handel på. I informationstjänsten Börskurser kan du:

  • Se och följa upp kurser för aktier och andra värdepapper
  • Ta del av index, grafer, vinnare och förlorare, växelkurser och marknadsräntor
  • Få information på bolagsnivå om bland annat kurs, nyckeltal, analyser, nyheter och historik
  • Enkelt hitta warranter, certifikat och optioner knutna till en specifik aktie
  • Läsa ekonomiska nyheter från nyhetsbyrån SIX
  • Lägga upp egna bevakningssidor
Mer fakta
Utbud
Priser och villkor