Förändring som gäller internationella checkar

Den 30 september 2018 slutar Nordea att ta emot och hantera inkommande internationella checkar.

Digitala betalningslösningar ersätter checkar

Under senare år har användningen av checkar minskat stadigt, i takt med att säkrare och mer effektiva digitala alternativ har tillkommit. Checken som betalningsmetod är förknippad med många problem. Checkbedrägerier är världens mest utbredda form av bedrägeri. Dessutom kan checkar stjälas och användas för penningtvätt.

Den 30 september 2018 slutar därför Nordea att ta emot och hantera inkommande internationella checkar. Förändringen görs i linje med vår satsning på effektivare, billigare och säkrare digitala betalningslösningar.

Mer information om hur du tar emot betalningar från utlandet direkt på kontot hittar du nedan. Du kan också ringa oss på 0771-350 360.

Viktiga datum

  • Sista dagen att lösa in checkar är den 30 september 2018.
  • Alla checkar som tagits emot av Nordea före den 30 september 2018 hanteras som tidigare.

Utgående betalningar i form av SWIFT-checkar, som beställs och hanteras digitalt, är en tjänst som blir kvar efter 30 september 2018, med undantag för betalningar i norska kronor (NOK).

Ta emot elektroniska betalningar från utlandet direkt på kontot

Det effektivaste och säkraste sättet att ta emot en betalning från utlandet är att be avsändaren att göra en elektronisk betalning direkt till ditt konto. Betalningen kan göras som en SWIFT-betalning från konto till konto (hela världen) eller som en SEPA-betalning (i euro och inom Europa).

Om du får en utländsk check kan du kontakta avsändaren och be denne att istället betala direkt till ditt konto.

SEPA-betalning

Betalaren behöver följande uppgifter för att kunna göra betalningen:

  • Mottagarens fullständiga namn 
  • Mottagarens fullständiga adress 
  • IBAN-nummer (internationellt kontonummer)   
  • BIC-kod

SWIFT-betalning från konto till konto

Betalaren behöver följande uppgifter för att kunna göra betalningen:

  • Mottagarens fullständiga namn
  • Mottagarens fullständiga adress
  • IBAN-nummer (internationellt kontonummer)
  • BIC-kod, clearingnummer eller bankens namn, adress och land